Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении относительно усовершенствования оказания медицинской помощи

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 01.06.2011 № 8602
Дата рассмотрения: 01.06.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Основи законодавства України про охорону здоров'я є базовим законодавчим актом, який визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулює суспільні відносини у цій сфері. Зазначений законодавчий акт прийнятий ще у 1992 році.

Однак за час, що минув, відбулися значні зміни у сфері соціально-економічних відносин, закладами охорони здоров'я набуто певний досвід роботи в ринкових умовах. Сфера охорони здоров'я потребує глобального реформування. Дефіцит фінансування закладів охорони здоров'я, неефективний розподіл ресурсів призвели до значного зниження доступності для населення медичної допомоги.

Наведене зумовлює необхідність приведення положень Основ законодавства України про охорону здоров'я у відповідність із потребами сьогодення.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" розроблено з метою вдосконалення правової бази у сфері охорони здоров'я, створення ефективної системи організації надання медичної допомоги населенню для забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров'я, медичну допомогу.

Законопроектом визначаються:

зміст понять "здоров'я", "заклад охорони здоров'я", "медична допомога", "медичне обслуговування", "пацієнт";

система стандартів у сфері охорони здоров'я, складовими якої є державні соціальні нормативи та галузеві стандарти. При цьому передбачається, що державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров'я встановлюються відповідно до Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", а галузеві стандарти у сфері охорони здоров'я (зокрема, стандарт медичної допомоги (медичний стандарт), клінічний протокол, табель матеріально-технічного оснащення, лікарський формуляр) розробляються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

Крім того, законопроектом передбачається, що:

порядок створення, припинення закладів охорони здоров'я, їх класифікація та особливості діяльності визначаються законом;

призначення керівників державних, комунальних закладів охорони здоров'я на посаду здійснюватиметься шляхом укладення з ними контракту;

за рахунок бюджетних коштів медична допомога надається безоплатно закладами охорони здоров'я та лікарями, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці, з якими укладені договори про надання такої допомоги. Особливості укладання договорів про надання безоплатної медичної допомоги визначатиметься окремим законом;

Законопроектом пропонується чіткий поділ медичної допомоги за видами (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована). Новелою є введення на законодавчому рівні поняття паліативної допомоги, яка надається пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань і включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення їх фізичних та емоційних страждань, а також надання психосоціальної і моральної підтримки сім'ї таких пацієнтів. Визначення порядку організації та надання названих видів медичної допомоги покладається на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я.

З метою забезпечення належної якості та доступності безоплатної вторинної медичної допомоги та ефективного використання ресурсів у сфері охорони здоров'я законопроектом передбачається створення госпітальних округів. Порядок утворення таких округів визначатиметься Кабінетом Міністрів України.

Пропонується встановити, що експертиза тимчасової непрацездатності громадян проводиться лікарем або комісією лікарів у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності, а також лікарями, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.

Законопроект спрямований також на поліпшення умов оплати праці медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, зокрема, шляхом встановлення доплат, надбавок за обсяг і якість виконаної роботи за критеріями, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Датою набрання Законом чинності пропонується визначити 1 січня 2012 року з урахуванням визначених цим Законом особливостей. Зокрема, передбачається, що до 31 грудня 2019 року первинну медичну допомогу надаватимуть, крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів та інших медичних працівників, які працюють під керівництвом таких лікарів, також лікарі-терапевти дільничні, лікарі-педіатри дільничні та інші медичні працівники, які працюють під керівництвом і контролем лікарів-терапевтів дільничних і лікарів-педіатрів дільничних. З 1 січня 2020 року порядок надання медичної допомоги лікарями загальної практики - сімейними лікарями встановлюватиметься відповідно до законодавства.

3. Правові аспекти

Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров'я, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, інші акти законодавства, що регулюють відносини у сфері охорони здоров'я.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" в поточному році (у разі його прийняття) не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Відповідно до протокольного рішення наради з питань реформування системи охорони здоров'я, яка відбулася 26 квітня 2011 року під головуванням Прем'єр-міністра України М. Я. Азарова законопроект доопрацьовано робочою групою із залученням провідних фахівців галузі охорони здоров'я, Національної академії медичних наук, місцевих органів виконавчої влади та представників громадських організацій. Надані пропозиції та зауваження враховані.

Законопроект погоджено Міністерством фінансів, Міністерством економіки Міністерством юстиції

Висновок Мін'юсту за результатами правової експертизи від 13 травня 2011 р. - погоджено із зауваженнями, які враховані.

6. Регіональний аспект

Законопроект в попередній редакції опрацьовано з Радою міністрів АР Крим, обласними, міст Києва і Севастополя державними адміністраціями. Надані зауваження і пропозиції враховані.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Доопрацьована редакція законопроекту оприлюднена на офіційному сайті МОЗ.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект в попередній редакції опрацьовано Федерацією роботодавців України та Федерацією професійних спілок України.

10. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" забезпечить систематизацію правового регулювання у сфері охорони здоров'я, сприятиме поліпшенню організації надання медичної допомоги, створенню умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування, забезпеченню права громадян на безоплатну медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, створить передумови для запровадження багатоканального фінансування сфери охорони здоров'я, проведення реформування системи охорони здоров'я.

 

Міністр охорони здоров'я України  

О. В. Аніщенко 

Опрос