Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Вооруженных Силах Украины" (относительно применения оружия в мирное время)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.05.2011 № 8551
Дата рассмотрения: 19.05.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Збройні Сили України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Збройні Сили України" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством оборони України у відповідності до вимог пункту 4 статті 14 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", статті 10 Закону України "Про основи національної безпеки України", пункту 16 підпункту "є" Рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави" та у зв'язку з необхідністю узгодження Закону України "Про Збройні Сили України" з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року, ратифікованою Законом України від 3 червня 1999 року N 728-XIV, у частині боротьби з піратством, протидії незаконним перевезенням зброї і наркотичних засобів, психотропних речовин, Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, ратифікованою Постановою Верховної Ради України від 25 квітня 1991 року N 1000-XII, Угодою (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України у військово-морських операціях на Середземному морі в рамках операції "Активні зусилля", затвердженою Указом Президента України від 26.01.2006 N 71, Законом України "Про боротьбу з тероризмом", відповідно до якого Збройні Сили України залучаються до заходів щодо захисту державних та військових об'єктів від терористичних посягань, участі в проведенні антитерористичних операцій, Законом України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" в частині застосування Збройних Сил України для боротьби з міжнародним тероризмом та піратством або в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Указом Президента України від 20.01.10 N 41/2010 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2009 року "Щодо участі України в операції Європейського Союзу "EU NAVFOR ATALANTA", а також Рішенням Ради національної безпеки і оборони України "Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави", введеним у дію Указом Президента від 20.05.08 N 463/2008, у частині забезпечення в установленому порядку участі України в заходах з підтримання міжнародної безпеки на морі, зокрема в антитерористичній операції в Середземному морі "Активні зусилля", ініціативі "Чорноморська гармонія", Чорноморській групі Військово-Морського Співробітництва "БЛЕКСІФОР", морських силах реагування НАТО на кризові ситуації, інших заходах подібного спрямування.

У зв'язку з цим необхідно розширити перелік завдань, встановлених частиною четвертою статті першої чинної редакції Закону України "Про Збройні Сили України", до виконання яких можуть залучатися Збройні Сили України, та, як наслідок, необхідністю розширення кола випадків, в яких з'єднання, військові частини і підрозділи та чергові сили Збройних Сил України в мирний час мають право застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою законодавчого забезпечення спроможності Збройних Сил України оперативно реагувати на існуючі та потенційні загрози національній безпеці України.

Досягнення мети планується шляхом внесення змін до Закону України "Про Збройні Сили України" в частині, що стосується розширення функцій Збройних Сил України та кола випадків, у яких з'єднанням, військовим частинам і підрозділам та черговим силам Збройних Сил України в мирний час дозволяється застосовувати і використовувати зброю та бойову техніку.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини в зазначеній сфері, є:

Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права та Угода про імплементацію частини XI Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права від 10.12.82, ратифіковані Законом України від 03.06.99 N 728-XIV;

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 25.04.91 N 1000-XII;

Угода (у формі обміну листами) між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про участь України у військово-морських операціях на Середземному морі в рамках операції "Активні зусилля", затверджена Указом Президента України від 26.01.2006 N 71;

Угода між Європейським Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського Союзу із врегулювання криз, ратифікована Законом України від 06.03.08 N 137-VI;

Закон України "Про Збройні Сили України";

Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики";

Закон України "Про основи національної безпеки України";

Закон України "Про боротьбу з тероризмом";

Закон України "Про Державну прикордонну службу України";

Указ Президента України від 20.01.10 N 41/2010 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2009 року "Щодо участі України в операції Європейського Союзу "EU NAVFOR ATALANTA";

Рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави", введене в дію Указом Президента від 20.05.08 N 463/2008.

Проектом Закону передбачено внесення змін до статті 1 та 9 Закону України "Про Збройні Сили України" та доповнення його новою статтею 11.

Реалізація акта потребує розроблення Порядку застосування і використання зброї та бойової техніки з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних Сил України в мирний час та відповідної постанови Кабінету Міністрів України про його затвердження. Внесення змін до чинних нормативно-правових актів не потребує.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних, фінансових та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Міністерством закордонних справ України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Службою безпеки України.

Проведено правову експертизу Міністерством юстиції України. Висновок: проект Закону погоджено із зауваженнями щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки. Зауваження враховано повністю.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Реалізація Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Збройні Сили України" надасть можливість на законодавчому рівні створити правові підстави для застосування Збройних Сил України для боротьби з актуальними та потенційними загрозами національній безпеці: тероризмом, піратством, злочинністю у відкритому морі, а також дозволить підвищити обороноздатність держави та сприятиме росту міжнародного авторитету України.

 

Міністр оборони України  

М. Б. Єжель 

Опрос