Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.05.2011 № 8545
Дата рассмотрения: 19.05.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

У сучасних умовах спостерігається брак власних ресурсів органів місцевого самоврядування, зокрема для реалізації інвестиційних програм (проектів). Це підтверджується недостатністю доходів бюджету розвитку місцевих бюджетів, а також обмеженням доступу органів місцевого самоврядування до ресурсів комерційних банків через значні розміри середньозваженої ставки за кредитами у національній валюті (близько 14 %). З огляду на це, суттєво підвищується роль зовнішніх запозичень від міжнародних фінансових організацій, які мають можливості фінансувати проекти розвитку місцевої інфраструктури. На відміну від комерційних кредиторів, вартість запозичень від таких кредиторів істотно нижче, а терміни запозичення значно довші. Враховуючи зазначене, потрібно уточнити норми щодо здійснення місцевих запозичень та надання державних (місцевих) гарантій.

У зв'язку із набранням чинності з 01.01.2011 р. Податкового кодексу України, яким не передбачено справляння податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, органи місцевого самоврядування втратили стабільне джерело надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів на утримання та розвиток вулиць і доріг комунальної власності (у 2010 р. надходження від цього податку становили 1,9 млрд.грн.). Тому, як компенсацію, законопроектом запропоновано визначити на постійній основі субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на зазначені цілі.

Необхідність внесення змін до Регламенту Верховної Ради України виникла у зв'язку з прийняттям 08.07.2010 р. Бюджетного кодексу України у новій редакції. Зазначеним Кодексом передбачено, зокрема, зміни у визначенні окремих термінів, удосконалення бюджетного процесу щодо процедур складання, розгляду, прийняття, виконання закону про Державний бюджет України, звіту про його виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Це потребує уточнення норм Регламенту Верховної Ради України щодо процедур, пов'язаних із здійсненням бюджетного процесу, для усунення неузгодженостей та юридичних колізій.

2. Цілі і завдання законопроекту

Проект Закону підготовлено з метою:

посилення фінансової самодостатності місцевих бюджетів шляхом спрощення доступу місцевих бюджетів до кредитних ресурсів, розширення переліку доходів і упорядкування витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів, а також визначення додаткового джерела фінансування дорожнього господарства комунальної власності;

узгодження норм Бюджетного кодексу України із Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" та указами Президента України щодо положень про центральні органи виконавчої влади у частині уточнення повноважень і назв Міністерства фінансів України, Державного казначейства України та Державної контрольно-ревізійної служби;

забезпечення узгодженості норм Регламенту Верховної Ради України та Бюджетного кодексу України щодо процедур, пов'язаних із здійсненням бюджетного процесу.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом передбачено внести зміни до окремих норм Бюджетного кодексу України, зокрема, щодо:

- розширення переліку міст, що можуть здійснювати місцеві зовнішні запозичення, упорядкування положень щодо надання державних і місцевих гарантій з посиленням контролю Уряду за умовами і порядком надання місцевих гарантій, уточнення граничної величини місцевого і гарантованого місцевого боргу /зміни до статей 16 - 18 і 74 Кодексу/;

- упорядкування складових бюджету розвитку місцевих бюджетів шляхом включення до його доходів податку на нерухоме майно та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, віднесення до його витрат платежів по виконанню зобов'язань за місцевими гарантіями та надання кредитів щодо реалізації програм та заходів, покладених на органи місцевого самоврядування /зміни до статей 69 і 71 Кодексу/;

- передбачення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (за рахунок 14,6 % доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом фінансування дорожніх робіт) з визначенням прозорого механізму її розподілу між місцевими бюджетами та порядку перерахування /зміни до статей 57, 69, 97 і нова стаття 1031 Кодексу/;

- перейменування Державного казначейства в Державну казначейську службу (з уточненням окремих повноважень), Державної контрольно-ревізійної служби в Державну фінансову інспекцію згідно з відповідними указами Президента України /зміни до статей 10, 25, 28, 43, 45, 47 - 49, 56 - 60, 78, 80, 108, 109, 112, 113, 118, 123 та пунктів 9 і 91 "Прикінцевих та перехідних положень" Кодексу/.

У законопроекті запропоновано також уточнити положення статей 7, 20, 78, 91, 93, 111, 152 - 154, 156 - 162 Регламенту Верховної Ради України. Запропоновані зміни стосуються виключно бюджетного процесу, зокрема:

- спеціальної процедури прийняття проекту закону про Державний бюджет України та контролю за його виконанням, починаючи з питань визначення бюджетної політики на наступний рік, представлення проекту закону Верховній Раді, підготовки його до розгляду та розгляд за процедурою трьох читань, а також розгляду законопроектів про внесення змін до закону, розгляду річного звіту про виконання закону та прийняття відповідного рішення щодо річного звіту;

- підготовки висновків Комітетом з питань бюджету до законопроектів щодо їх впливу на показники бюджетів (надходження та витрати) та на відповідність законам, що регулюють бюджетні відносини, а також уточнення вимог щодо фінансово-економічного обґрунтування за законопроектами, які мають вплив на показники бюджетів.

Крім того, пропонується наблизити з 1 січня 2013 року до 1 січня 2012 року набрання чинності норм статті 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо надходження до місцевих бюджетів коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту із спрямуванням на створення і розвиток зазначеної інфраструктури.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон про Державний бюджет України на відповідний рік, Регламент Верховної Ради України, Закон України "Про центральні органи виконавчої влади", Укази Президента України від 08.04.2011 N 446 "Про Положення про Міністерство фінансів України", від 13.04.2011 N 460 "Про Положення про Державну казначейську службу України" та від 23.04.2011 N 499 "Про положення про Державну фінансову інспекцію України".

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Прийняття проекту Закону не потребує додаткових витрат державного і місцевих бюджетів, відповідні норми будуть реалізовуватися в межах затверджених бюджетних призначень. При цьому, законопроектом створюються передумови для збільшення надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів.

Окремі норми, які стосуються формування бюджету та міжбюджетних відносин (щодо уточнення складових бюджету розвитку місцевих бюджетів та унормування субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах), пропонується застосовувати починаючи із процесу складання проекту бюджету на наступний рік і відповідно з набранням ними чинності з 1 січня 2012 року.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Реалізація законопроекту у разі його прийняття сприятиме залученню інвестицій для регіонального розвитку, оновленню місцевої інфраструктури, збільшенню частки надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів із спрямуванням на інвестиційні витрати, належному фінансуванню утримання і будівництва комунальних доріг, а також забезпечить узгодженість норм Бюджетного кодексу України і Регламенту Верховної Ради України.

____________

Опрос