Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (относительно устранения несогласованностей)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.05.2011 № 8543
Дата рассмотрения: 13.05.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення зміни до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Законопроект розроблено з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виноградарів, садівників та хмелярів, приведення системи їх державної підтримки до європейських стандартів та існуючої практики стимулювання інших галузей сільського господарства України, усунення передумов зловживання державними коштами, зниження податкового тиску на вітчизняних виробників підакцизної продукції та споживачів, усунення неузгодженостей у Податковому кодексі України.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону

Цей закон спрямований на підвищення ефективності розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, зниження податкового тиску на вітчизняних виробників підакцизної продукції, збільшення доходної частини загального фонду Державного бюджету України, а також усунення неузгодженостей у Податковому кодексі України.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроект передбачає скасування з 1 січня 2012 року справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Зазначений збір справляється з 1999 року відповідно до Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства", який визначає порядок справляння та використання цього збору.

Платниками цього збору є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво. Об'єктом оподаткування збором є виручка - товарооборот, одержаний на всіх етапах реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі за операціями, що не передбачають оплати у грошовій формі.

Ставка збору становить один відсоток від зазначеної виручки.

Цей збір сплачується щомісячно на спеціальний рахунок Державного казначейства України.

Нараховані суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства залишаються на спеціальному рахунку Державного казначейства України. Головним розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства.

На 2011 рік заплановані надходження від сплати цього збору становитимуть 655,0 млн. гривень. Суми збору розподіляються та використовуються таким чином: вісімдесят п'ять відсотків - на розвиток виноградарства і садівництва, п'ятнадцять відсотків - на розвиток хмелярства.

Зазначений збір до набрання чинності Податковим кодексом України був включений до переліку загальнодержавних податків і зборів відповідно до статті 14 Закону України "Про систему оподаткування".

У перелік загальнодержавних податків і зборів, визначених статтею 9 Податкового кодексу України, цей збір не включено.

Проте, пунктом 4 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України встановлено, що до 1 січня 2015 року справляється збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства відповідно до Закону України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства".

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

За положеннями статті 3 Податкового кодексу України Закон України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" не є законом з питань оподаткування, а збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства не є збором у розумінні пункту 6.2 статті 6 Податкового кодексу України, за яким збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

Відповідно до пункту 9.4 статті 9 Податкового кодексу України установлення загальнодержавних податків і зборів, не передбачених цим Кодексом, забороняється.

Відповідно до пункту 4.2 статті 4 цього Кодексу загальнодержавні податки і збори, справляння яких не передбачено цим Кодексом, сплаті не підлягають.

Окрім цього, первісною метою започаткування в 1999 році збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства було стимулювання активного розвитку означених галузей за рахунок цільової державної підтримки з окремого позабюджетного рахунку.

Таким чином, ці три галузі отримували привілейоване становище у порівнянні до решти галузей сільського господарства.

За оцінкою фахівців, хмелярство та виноградарство потребує трьох-чотирьох років для того, щоб вийти на промисловий рівень врожайності, садівництво - близько семи років. Але, як засвідчують результати розвитку за понад десятирічний період, не зважаючи на зростання відрахувань (близько 20 % щороку) істотних зрушень у виноградарстві, хмелярстві та садівництві не відбулося. Головна причина полягає в тому, що власники господарств були більше зацікавлені в отриманні дотацій, ніж в результаті своєї праці.

Ринок не насичений вітчизняними фруктами і вони дорожчі за імпортовані, частка натурального виноградного вина, навіть за встановлення умовної ставки акцизу 0,01 грн за літр, не перевищує 40 % від ринку, а хміль та хмелесировина не користується попитом з боку переважної більшості виробників пива через низьку якість або відсутність подальшої переробки до прийнятного для технологій сучасного пивоваріння виду (близько 90 % пива виробляється з імпортованої хмелесировини).

Разом з тим, за висновками Генерального Директорату Єврокомісії оприлюдненому у звіті "Сільське господарство та розвиток сільської місцевості" від 07.12.2009 року садівництво, виноградарство та хмелярство визнаються як найбільш рентабельні та привабливі для інвестування коштів галузі сільського господарства. Так, наприклад, середній дохід за вирощування хмелю у Німеччині складає 16,5 ЄВРО за годину сімейної праці, в той час як у інших галузях сільського господарства цей показник знаходиться на рівні 10,9 ЄВРО за годину. У період з 2001 по 2008 Румунія збільшила виробництво хмелю у перерахунку на вміст альфа-кислоти на 466,67 %, Польща - на 109,84 %, Німеччина та Угорщина - на 50 %.

Підтримка сільського господарства за рахунок державного бюджету є усталеною практикою для країн ЄС та за, окремими виключеннями, і нашої країни.

Прийняття даного законопроекту гармонізує чинне законодавство та поверне виноградарство, хмелярство та садівництво України до усталеної практики розвитку інших галузей, що потребують державної підтримки, зробить механізм виділення коштів більш прозорим та усуне передумови їх нецільового використання.

4. Стан нормативної бази у даній сфері державного регулювання

Дана сфера регулюється Податковим кодексом України та Законом України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства".

Реалізація положень даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів, не передбачених раніше прийнятими законами.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття Закону

Прийняття зазначеного проекту Закону забезпечить зниження податкового тиску на вітчизняних виробників підакцизної продукції та споживачів, усунення неузгодженостей у Податковому кодексі України.

 

Народні депутати України  

Личук В. І.

Цюрко П. І. 

Опрос