Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно консолидации Национальной депозитарной системы

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 01.06.2011 № 8510-1
Дата рассмотрения: 01.06.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо консолідації Національної депозитарної системи"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо консолідації депозитарної системи" розроблений з метою врегулювання на законодавчому рівні питання консолідації депозитарної системи України, що підвищить її ефективність та сприятиме безпеці функціонування ринку цінних паперів України.

2. Цілі та завдання прийняття акта

Основною метою Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо консолідації депозитарної системи" є вдосконалення Національної депозитарної системи шляхом консолідації депозитарних установ верхнього рівня - Національного депозитарію України та інших депозитаріїв цінних паперів, що мають ліцензії на депозитарну і розрахунково-клірингову діяльність.

Ціллю проекту Закону України є адаптація норм національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, а саме до Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС від 21 квітня 2004 р. N 2004/39/ЄС "Про ринки фінансових інструментів", що вносить зміни в Директиви Ради 85/611/ЄС і 93/6/ЄЕС та Директиву 2000/12/ЄС Європейського парламенту та Ради і скасовує Директиву Ради 93/22/ЄЕС.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо консолідації депозитарної системи" пропонується внести зміни до Законів України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та "Про цінні папери та фондовий ринок".

Внесення змін до вищезазначених законів передбачає:

1) встановлення норми, згідно з якою в Україні має функціонувати один Центральний депозитарій цінних паперів України (далі - центральний депозитарій);

2) встановлення законодавчо обумовленого порядку об'єднання Національного депозитарію України та інших депозитаріїв цінних паперів в єдиний центральний депозитарій;

3) встановлення виключних повноважень об'єднаного депозитарію як центрального депозитарію цінних паперів, що здійснює обслуговування емітентів за усіма випущеними в Україні цінними паперами у бездокументарній формі та здійснює розрахунково-клірингову діяльність (в тому числі післяторговельне обслуговування біржової торгівлі).

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правове регулювання депозитарної системи України базується на вимогах, які встановлені Цивільним кодексом України, Законами України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок" та іншими законами й нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реалізація норм законопроекту потребуватиме розробки нових нормативно-правових актів.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших Законів України.

Проект акта не стосується прав та свобод громадян.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація норм законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не впливає на розвиток адміністративно-територіальних одиниць.

7. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

8. Прогноз результатів

Прийняття проекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо консолідації депозитарної системи" надасть можливість врегулювати питання консолідації депозитарної системи України, що вдосконалить інфраструктуру і сприятиме підвищенню ефективності національного ринку.

 

Народний депутат України 

А. П. Пінчук 

Опрос