Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.04.2011 № 8454
Дата рассмотрения: 28.04.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Проект Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" підготовлений народними депутатами України Калетніком Г. М., Терещуком С. М., Бортом В. П. та Сідельником І. І. з метою забезпечення розвитку рибного господарства України

2. Цілі і завдання прийняття Закону України

Метою прийняття проекту Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" є забезпечення умов сталого функціонування та розвитку рибогосподарського комплексу держави. Визначальними напрямами розвитку рибного господарства повинні стати збереження рибопромислової діяльності у відкритих районах Світового океану, у виключних економічних зонах іноземних держав, раціоналізація та інтенсифікація промислу в Азово-Чорноморському басейні, внутрішніх водоймах, розвиток аквакультури, нарощування обсягів відтворення рибних запасів та виробництва рибопродукції.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону України

Проект Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" визначає взаємовідносини між державними органами управління і користувачами водних біоресурсів, встановлює правові, організаційні та економічні основи вивчення, охорони, відтворення і раціонального використання водних біоресурсів.

Законопроект складається з 15 розділів. Розділ I містить в собі загальні положення, принципи розвитку та поняття рибного господарства. У Розділі II визначені державні органи, що здійснюють державне управління та контроль у галузі рибного господарства, та визначені їх повноваження. Розділи III, IV та V містять в собі основні положення щодо водних біоресурсів, наукового забезпечення рибного господарства, охорони водних біоресурсів та державного контролю у сфері рибного господарства. Розділ VI визначає порядок видачі дозвільних документів у галузі рибного господарства. Розділи VII та VIII визначають порядок використання водних біоресурсів, а також право користування та право власності на водні біоресурси. Розділи IX та X містить в собі порядок здійснення штучного відтворення та переробки водних живих ресурсів. Розділ XI встановлює вимоги щодо діяльності рибних портів, приймальних пунктів та флоту рибної промисловості. Розділ XII регулює міжнародне співробітництво у галузі рибного господарства. Розділ XIII встановлює відповідальність за порушення законодавства про рибне господарство. Розділ XIV визначає основні напрями бюджетного фінансування рибного господарства. Розділ XV містить прикінцеві положення.

Положення законопроекту узгоджуються із законодавством України і відповідають пріоритетам державної політики в сфері охорони та раціонального використання природних ресурсів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Конституція України, Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Кодекс торговельного мореплавства України, Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закон України "Про тваринний світ", Закон України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", Закон України "Про виключну (морську) економічну зону України", Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закон України "Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 року", постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. N 1126 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)", постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 352 "Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві", постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 305 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для провадження міжнародної діяльності у галузі рибного господарства", постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 42 "Про затвердження Положення про Державний комітет рибного господарства України", постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1239 "Про затвердження Порядку використання коштів, що передбачені у державному бюджеті для проведення заходів, пов'язаних із селекцією в рибному господарстві", постанова Кабінету Міністрів України від 01.03. 2007 N 337 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні", постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1192 "Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства", постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 р. N 1126 "Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства", постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 N 32 "Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та інших об'єктів водного промислу", постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 449 "Про затвердження Порядку справляння плати за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і нормативів плати за їх спеціальне використання".

В той же час, в Україні відсутній нормативно-правовий акт, який би в комплексі визначав правові, економічні, соціальні та організаційні засади рибогосподарської діяльності у внутрішніх водних об'єктах, територіальному морі, на континентальному шельфі України, у виключній (морській) економічній зоні України, у виключних (морських) економічних зонах іноземних держав відповідно до міжнародних договорів України та у відкритих водах Світового океану.

Законопроект має стати основним законодавчим актом державних органів управління, що регулює різні сторони діяльності юридичних і фізичних осіб в рибогосподарській галузі. Це дозволить суб'єктам господарювання усіх форм власності реалізувати свої права та обов'язки відносно рибогосподарської діяльності з урахуванням чинного законодавства, а також вимог міжнародних конвенцій та угод у сфері охорони природного середовища і раціонального використання водних живих ресурсів.

Після введення законопроекту в дію з'явиться можливість підготовки та прийняття належних підзаконних нормативних актів для формування цілісного господарчо-правового механізму управління рибогосподарським комплексом України, що дозволить поєднати інтереси держави і населення країни щодо збільшення виробництва і споживання рибопродукції.

Внесення змін до інших законодавчих актів України реалізація запропонованого проекту не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" не вимагає утворення державних структур управління і не потребує додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону України

Законопроект передбачає поєднання природоохоронних вимог і економічних інтересів учасників рибогосподарської діяльності. Система економічного регулювання у проекті доповнюється нормами адміністративного і правового впливу відносно юридичних і фізичних осіб шляхом ліцензування, контролю і проведення експертизи під час рибогосподарської діяльності.

Проект Закону України передбачає захист вітчизняного товаровиробника, створення сприятливих умов щодо забезпечення існуючих і новостворених потужностей рибопереробних та інших підприємств сировиною, організацію та створення нових робочих місць.

Реалізація положень законопроекту забезпечить створення сприятливих умов для збільшення вилову водних живих ресурсів, нарощування виробництва рибної продукції з метою гарантування продовольчої безпеки країни, задоволення потреб населення в рибопродуктах, підвищення біопродуктивності прісноводних водойм, лиманів і морських територіальних вод України за рахунок зариблення їх цінними видами риб.

 

Народні депутати України

Г. М. Калетнік
С. М. Терещук
В. П. Борт
І. І. Сідельник

Опрос