Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" относительно порядка выдачи копии лицензии

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.04.2011 № 8450
Дата рассмотрения: 27.04.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта розроблено Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва як спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

Головною необхідністю прийняття акта є те, що чинним Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон N 1775-III) встановлений порядок видачі копії ліцензії тільки для юридичних осіб і не встановлений такий порядок для фізичних осіб-підприємців. Така недосконалість закону створює умови недобросовісної конкуренції і носить ознаки дискримінаційного характеру по відношенню до фізичних осіб-підприємців.

Крім зазначеного вище, прийняття акта обумовлено необхідністю виправлення некоректного викладення редакції окремих норм чинного Закону N 1775-III. Так, в частині сьомій статті 14 N Закону 1775-III записано, що засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії, тоді як відповідно до визначеного Законом 1775-III терміна "ліцензія", такий документ засвідчує відповідне право ліцензіата, а не філії. Зазначена некоректність редакції закону призводить до колізії його норм, адже, копія будь якого документа не може змінювати правовий зміст оригінального документа.

2. Мета і шляхи її досягнення

Головною метою прийняття проекту акта є створення рівних умов для усіх суб'єктів господарювання, які мають намір проваджувати, або проваджують господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню.

3. Правові аспекти

Абзац 5 статті 1 Закону N 1775-III визначає ліцензіата суб'єктом господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Абзац 14 статті 1 Закону N 1775-III встановлює, що суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець.

Таким чином, в розумінні Закону N 1775-III поняття "ліцензіат", "суб'єкт господарювання" охоплює як юридичних осіб, так і фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до частини першої статті 51 Цивільного кодексу України до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Зазначені вище правові аспекти підтверджують про необхідність встановлення правових норм щодо створення рівних умов для усіх суб'єктів господарювання, які мають намір проваджувати, або проваджують господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню.

Реалізація акта потребуватиме внесення змін до відповідних постанов Кабінету Міністрів, та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Відповідно до Закону N 1775-III плата за видачу копії ліцензії зараховується до Державного бюджету України, що обумовить деяке збільшення його доходів.

Разом з тим, завдяки удосконаленню правового механізму отримання копії ліцензій виникають більш сприятливі умови для започаткування та здійснення господарської діяльності фізичними особами-підприємцями, що матиме наслідком додаткових надходжень до Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджений з:

Міністерством юстиції України із зауваженнями і пропозиціями, які враховані повністю;

Міністерством економіки України із зауваженнями і пропозиціями, які враховані повністю шляхом їх опрацювання та вироблення взаємоузгодженої позиції на проведеній Держкомпідприємництвом і Мінекономіки 25.03.2011 нараді;

Міністерством фінансів України без зауважень.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції.

У проекті Закону відсутні правил і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону оприлюднений на офіційному веб-сайті Держкомпідприємництва для громадського обговорення із зацікавленими спілками підприємців України, громадськими організаціями та об'єднаннями підприємців.

9. Позиція соціальних партнерів.

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Внесення запропонованих змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" буде сприяти:

створенню належних умов провадження господарської діяльності;

вдосконаленню ліцензування господарської діяльності;

заінтересованості осіб у започаткуванні бізнесу:

створенню сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційної діяльності.

 

Перший заступник Голови - Голова ліквідаційної комісії 

Г. М. Яцишина 

Опрос