Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения публичности и прозрачности избирательного процесса)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.04.2011 № 8448
Дата рассмотрения: 27.04.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законів України" (щодо забезпечення публічності та прозорості виборчого процесу)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до статті 38 Основного Закону України громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування відбуваються на основі рівного виборчого права (стаття 71).

Згідно із Законом України "Про вибори народних депутатів України" підготовка і проведення виборів народних депутатів здійснюється публічно і відкрито. Разом з тим, Закон не містить механізмів реалізації принципу відкритості та публічності виборчого процесу, оскільки виборці, голосуючи за партію, не знають наперед, який саме кандидат від партії буде обраний депутатом Верховної Ради України. Тому, з метою здійснення виборцем свідомого вибору, доцільно запровадити обов'язкове опублікування повної інформації про кожного кандидата у депутати, включеного до виборчого списку, під час оприлюднення виборчого списку кандидатів у депутати в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Враховуючи викладене та з метою забезпечення реалізації принципів публічності та прозорості, законопроектом пропонується на законодавчому рівні передбачити, що:

- висування кандидатів у депутати здійснюється з дотриманням принципів публічності та відкритості;

- усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком) та включені до виборчого списку, закріплюються за кожним територіальним виборчим округом (крім закордонного виборчого округу); рішення з'їзду (зборів, конференції) про закріплення кандидата у депутати за конкретним територіальним виборчим округом передається до Центральної виборчої комісії не пізніше наступного дня після його прийняття;

- у протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, зазначаються також виборчий округ, за яким закріплений кандидат;

- виборчий список кандидатів у депутати передається до Центральної виборчої комісії за 110 днів до дня виборів;

- перелік та черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначені партією (блоком), не можуть бути змінені після їх оприлюднення Центральною виборчою комісією, за винятком випадку особистого відкликання своєї заяви про згоду балотуватися кандидатом у депутати;

- у триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію кандидата у депутати в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" оприлюднюється:

· виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку);

· рішення про реєстрацію кандидатів у депутати;

· автобіографія з фотографією кандидата у депутати, включеного до виборчого списку;

· декларація про доходи кандидата в депутати та членів його сім'ї;

· відомості про притягнення кандидата в депутати до адміністративної та кримінальної відповідальності;

· перелік господарюючих суб'єктів, в яких кандидат в депутати та члени його сім'ї володіють корпоративними правами;

· інформація про партійну приналежність кандидата в депутати за останні 10 років;

- виборці наділяються правом висловити недовіру народному депутату їх виборчого округу шляхом ініціювання проведення місцевого референдуму (на вимогу однієї десятої частини виборців виборчого округу, за яким депутат був обраний; у випадку висловлення недовіри народному депутату більшістю виборців виборчого округу, за яким був обраний народний депутат, Центральна виборча комісія протягом 30 днів з моменту проведення місцевого референдуму приймає рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата);

- дія Закону України "Про вибори народних депутатів України" розповсюджується на вибори депутатів, які відбудуться в жовтні 2012 року.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою законопроекту є забезпечення публічності та прозорості виборів народних депутатів України, а також наділення виборців правом висловити недовіру обранцю, який не виправдав їхніх сподівань.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про вибори народних депутатів України":

1) у статті 57:

- у частині п'ятій:

після слів "здійснюється" доповнити словами "з дотриманням принципів публічності та відкритості";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком) та включені до виборчого списку, закріплюються за кожним територіальним виборчим округом (крім закордонного виборчого округу). Рішення з'їзду (зборів, конференції) про закріплення кандидата у депутати за конкретним територіальним виборчим округом передається до Центральної виборчої комісії не пізніше наступного дня після його прийняття.";

- у частині сьомій:

після слів "місце проживання," доповнити словами "виборчий округ, за яким закріплений кандидат),";

доповнити словами "Виборчий список кандидатів у депутати передається до Центральної виборчої комісії за 110 днів до дня виборів.";

2) у статті 61:

- у частині четвертій слова "до дня реєстрації" вилучити;

- у частині восьмій:

слова "Виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку) разом із рішенням про їх реєстрацію в цей же строк оприлюднюється в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр"." замінити словами "З метою забезпечення дотримання принципів публічності і відкритості в цей же строк в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" оприлюднюється:

- виборчий список кандидатів у депутати партії (блоку);

- рішення про реєстрацію кандидатів у депутати;

- автобіографія з фотографією кандидата у депутати, включеного до виборчого списку;

- декларація про доходи кандидата в депутати та членів його сім'ї;

- відомості про притягнення кандидата в депутати до адміністративної та кримінальної відповідальності;

- перелік господарюючих суб'єктів, в яких кандидат в депутати та члени його сім'ї володіють корпоративними правами;

інформація про партійну приналежність кандидата в депутати за останні 10 років.";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Перелік та черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначені партією (блоком), не можуть бути змінені після їх оприлюднення Центральною виборчою комісією, за винятком випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті.";

3) Прикінцеві положення доповнити пунктом 2 такого змісту:

"2. Дія цього Закону розповсюджується на вибори депутатів, які відбудуться в жовтні 2012 року.".

2. У Законі України "Про статус народного депутата України":

1) статтю 4 доповнити пунктом 7) такого змісту:

"7) висловлення недовіри виборцями виборчого округу, за яким він обраний шляхом ініціювання проведення місцевого референдуму.";

2) статтю 5 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата відповідно до пункту 7 статті 4 цього Закону приймається шляхом проведення місцевого референдуму, у порядку, визначеному Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

На вимогу однієї десятої частини виборців виборчого округу, за яким депутат був обраний, обласна рада, повноваження якої поширюються на вказаний виборчий округ, зобов'язана прийняти рішення про проведення місцевого референдуму з метою висловлення недовіри народному депутату.

У випадку висловлення недовіри народному депутату більшістю виборців виборчого округу, за яким був обраний народний депутат, Центральна виборча комісія протягом 30 днів з моменту проведення місцевого референдуму, приймає рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата.".

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Законодавство України у сфері регулювання законопроекту включає такі нормативно-правові акти: Конституція України, закони України "Про вибори народних депутатів України", "Про статус народного депутата України", "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" тощо.

Реалізація законопроекту не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття запропонованого законопроекту забезпечить здійснення публічності і прозорості виборчого процесу, що дозволить громадянам України під час обрання народних депутатів здійснювати свідомий вибір того чи іншого кандидата.

 

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я 

А. Яценюк 

Опрос