Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О защите животных от жестокого обращения (новая редакция)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.04.2011 № 8423
Дата рассмотрения: 21.04.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (нова редакція)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

У сучасному світі мірилом розвиненості, демократичності та гуманності суспільства є поширене в ньому ставлення до "іншого". З середини минулого століття таким "іншим" є представник іншого біологічного роду - тварина. Закони, що захищають права тварин, діють практично у всіх європейських країнах: у Великій Британії - з 1822-го, Німеччині - з 1840-го, Данії - 1875. Німеччина стала першою країною, яка захистила права тварин на рівні Конституції, а Швейцарія 2002 р. визнала тварин членами суспільства з особливими правами. 2006 року правовий акт, що регулює відносини в цій сфері - Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" прийнято і в Україні.

За п'ять років чинності Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" закон практично не застосовувався як через відсутність передбаченої ним розробки низки потрібних для його дії нормативних актів, так і через недоліки самого закону. Так, відсутність чіткого визначення терміну "жорстоке поводження з тваринами" не дає змоги кореспондувати положення закону з Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України. Законом не враховано багаторічну практику діяльності органів місцевого самоврядування, спрямовану на зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами: не унормовано статус опікуна безпритульних тварин, притулків для тварин тощо.

У чинному законі міститься низка суперечностей, зокрема: у ст. 1, присвяченій понятійному апарату, виділено чотири категорії тварин: дикі, домашні, сільськогосподарські й безпритульні, однак в подальшому з'являються ще дві категорії - "тварини, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини" (ст. 17) та "бродячі собаки" (ст. 24). Чим вони відрізняються від безпритульних, закон не уточнює, що надає можливість неоднозначного тлумачення його норм. Останнє уможливило ігнорування закону на місцевому рівні, поширення фактів знищення тварин жорстокими методами, що наносить шкоду суспільній моралі, правовим основам державності, спричиняє моральні страждання громадян.

Масові факти жорстокого поводження з тваринами викликали обурення європейської громадськості та виникнення в країнах Європи структур, що їх метою діяльності є організація бойкотування відвідування Україні під час проведення чемпіонату "Євро-2012".

Крім того, заплановане на найближчий час приєднання України до Європейської конвенції про захист домашніх тварин потребуватиме узгодження законодавчої бази України з основоположними нормами Конвенції.

2. Цілі та завдання прийняття акта

Метою прийняття проекту Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (нова редакція) (далі - законопроект) є нагальна необхідність термінового законодавчого врегулювання проблем, що мають місце у сферах утримання та поводження з домашніми тваринами в населених пунктах, забезпечення їх захисту та регулювання чисельності безпритульних тварин.

Завданнями проекту є:

- Імплементація основоположних норм Європейської конвенції про захист домашніх тварин;

- Усунення термінологічних неточностей та розбіжностей у вживанні термінів, визначених у чинному законі;

- Уточнення поняття "жорстоке поводження з тваринами";

- Встановлення правового статусу існуючого інституту опікунства;

- Уточнення обов'язків власників тварин та введення механізмів, що забезпечують настання відповідальності за їх порушення;

- Уточнення основних принципів захисту тварин від жорстокого поводження та правил утримання тварин, що виключають жорстокість;

- Встановлення основних принципів реєстрації та обліку домашніх і безпритульних тварин;

- Уточнення порядку вилову та ізоляції безпритульних тварин;

- Уточнення основних принципів, умов та порядку умертвіння тварин;

- Встановлення відповідальності за порушення норм закону.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Проект нової редакції Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" усуває недоліки чинного закону, імплементує норми Європейської конвенції про захист домашніх тварин, враховує існуючу практику реалізації місцевих Програм зменшення безпритульних тварин гуманними силами органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Законопроектом також враховано досвід європейських країн у сфері розв'язання проблеми зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами та враховано можливості нормативного забезпечення недопущення жорстокого поводження з тваринами в цих країнах.

У законопроекті передбачено механізми дієвішого захисту тварин від жорстокого поводження, надано законодавчого статусу вже існуючому інституту опікунства, закладено норми, що забезпечуватимуть перекриття основного джерела поповнення безпритульних тварин - безвідповідальність їхніх господарів та безконтрольне розмноження власницьких тварин, що не являють породної цінності (заохочення до стерилізації не племінних тварин методами податкової політики, встановлення вимог до розведення тварин з комерційною метою як до підприємницької діяльності тощо).

У законопроекті:

- уніфіковано вживання термінів, визначених у статті 1. До статті 1 також уводиться розширене тлумачення ключового терміну "жорстоке поводження з тваринами", яке дозволить кореспондувати положення даного Закону з 89-ю статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 299 Кримінального кодексу України, які передбачають покарання з жорстоке поводження з тваринами. Крім того, до статті вносяться визначення нових термінів, які вводяться до закону даним законопроектом ("опікун тварини", "опіка над твариною", "опікувані тварини", "власник тварини", "реєстрація та облік тварин, що мають власників", "реєстрація та облік безпритульних тварин" тощо. Задля чіткого розмежування способів регулювання чисельності тварин уведено категорію "синантропна тварина" та "спортивна тварина";

- уточнено поняття "домашня тварина" та "безпритульна тварина" з урахуванням норм Європейської конвенції про захист домашніх тварин;

- унормовано функціонування існуючого інституту опікунства, для чого введено також обов'язковість реєстрації домашніх тварин та тварин, що перебувають під опікою";

- уточнено основні принципи захисту тварин від жорстокого поводження з урахуванням вимог Європейської конвенції про захист домашніх тварин (забезпечення безпеки, прав та законних інтересів громадян; державного регулювання та контролю в галузі захисту тварин від жорстокого поводження; можливості припинення права власності та інших речових прав на тварин у разі жорстокого поводження тощо);

- уведено обов'язкову реєстрацію собак і котів, що мають власників і виловлених безпритульних тварин;

- визначено перелік заходів, за допомогою яких здійснюється поширення обізнаності щодо гуманного ставлення до тварин та їх захисту від жорстокого поводження;

- доопрацьовано статті, що стосуються правил поводження з тваринами в сільському господарстві, скотарстві, правила поводження з тваринами, що використовуються у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля, правил поводження з тваринами, що використовуються в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів;

- додано статтю, що визначає особливості утримання диких тварин в неволі;

- додано статтю, що визначає основні засади у сфері реєстрації та обліку домашніх тварин і тварин, що перебувають під опікою;

- унормовано засади реалізації права власності на тварин (з урахуванням вимог Європейської конвенції про захист домашніх тварин);

- унормовано вимоги до здійснення комерційної діяльності з розведення тварин;

- уточнено основні принципи, умови та порядок умертвіння тварин;

- уточнено обов'язки юридичних та фізичних осіб - власників тварин;

- уточнено підхід до контрольних повноважень держави та органів місцевого самоврядування у сфері поводження з тваринами;

- встановлено відповідальність за порушення норм закону

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правове регулювання у сфері поводження з тваринами здійснюється Законом України "Про захист тварин від жорстокого поводження", законами України "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", Цивільним кодексом України, Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Законопроектом не передбачено внесення змін до інших законів.

5. Місце даного проекту у системі чинного законодавства

Даним проектом вносяться зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

7. Громадське обговорення

Законопроект пройшов обговорення в громадських зоозахисних організаціях України і враховує зауваження та пропозиції, що надійшли від державних органів, громадських організацій та окремих осіб до розробників проекту.

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття даного закону створить правове підґрунтя для ефективного функціонування системи державного та громадського контролю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження і сприятиме:

- узгодженню вітчизняного правового регулювання у цій сфері з європейськими та міжнародними правовими документами, що регламентують стосунки у відповідній сфері;

- зняття соціальної напруги, що виникла в суспільстві через не дотримання чинного закону;

- гуманізації суспільства та зміцненню правових засад його функціонування;

- зменшення кількості безпритульних тварин без додаткових витрат бюджету України та місцевих бюджетів;

- вдосконаленню захисту тварин від жорстокого поводження, усуненню найжорстокіших засобів використання тварин;

- отриманню додаткових надходжень до державного бюджету України за рахунок оподаткування діяльності з розведення тварин з метою отримання прибутку як підприємницької діяльності;

- отримання додаткових надходжень до державного бюджету України за рахунок штрафування власників тварин, що ухиляються від їх реєстрації та тих, що порушують вимоги пропонованої до Кодексу України про адміністративні правопорушення ст. 891;

- свідомому ставленню громадян до існуючих проблем у сфері поводження з тваринами;

- зміцненню авторитету України на міжнародній арені.

____________

Опрос