Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О предельном размере компенсации расходов на правовую помощь

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.04.2011 № 8393
Дата рассмотрения: 14.04.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу" розроблено на виконання частини другої статті 84 Цивільного процесуального кодексу України та частини третьої статті 90 Кодексу адміністративного судочинства України, а також з урахуванням положень Концепції проекту Закону України "Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 року N 607-р.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є встановлення на рівні закону граничного розміру компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах, як того вимагають положення процесуальних кодексів.

Відповідно до статті 84 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК) та статті 90 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС) граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу встановлюється законом.

Пунктом 2 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" ЦПК та пунктом 2 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" КАС передбачено, що до набрання чинності відповідним законом граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу встановлюється Кабінетом Міністрів України.

На сьогодні дане питання врегульоване постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 року N 590 "Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави", якою визначено граничні розміри компенсації витрат на правову допомогу в адміністративних та цивільних справах.

З урахуванням викладеного, розроблено даний законопроект, яким запропоновано на законодавчому рівні закріпити гарантію компенсації в цивільних та адміністративних справах витрат на правову допомогу, понесених стороною, на користь якої постановлено судове рішення і яка не є суб'єктом владних повноважень, за рахунок іншої сторони чи відповідно до закону за рахунок держави.

Статтею 1 проекту передбачається встановити, що розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких така компенсація сплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення - іншою стороною, а в адміністративних справах - суб'єктом владних повноважень, не може перевищувати 40 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за годину участі особи, яка надавала правову допомогу, у судовому засіданні та при вчиненні окремих процесуальних дій поза судовим засіданням.

Поряд з цим, з огляду на те, що підходи стосовно оплати послуг за надання правової допомоги за рахунок коштів державного бюджету мають бути однаковими для усіх судових процесів, розмір компенсації таких витрат в проекті встановлено на рівні, як це на сьогодні передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 року N 821 щодо оплати праці адвокатів за рахунок держави у кримінальних справах.

Так, статтею 2 проекту пропонується встановити, що коли сторона у цивільній чи адміністративній справі звільнена від оплати витрат на правову допомогу, розмір її компенсації стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб'єктом владних повноважень, не може перевищувати 2,5 відсотків мінімальної заробітної плати за годину участі особи, яка надавала правову допомогу, у судовому засіданні та при вчиненні окремих процесуальних дій поза судовим засіданням.

Компенсація передбачених цією статтею витрат здійснюється за рахунок Державного бюджету України в межах видатків, передбачених Державній судовій адміністрації України на здійснення правосуддя місцевими загальними та місцевими адміністративними судами.

3. Правові аспекти

Основоположними нормативно-правовими актами у даній сфері суспільних відносин є Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 року N 590 "Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави" та від 14 травня 1999 року N 821 "Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави".

Проект відповідає Конституції України, актам законодавства та чинним міжнародним договорам України, стандартам Ради Європи у сфері демократії, верховенства права та прав людини.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки забезпечуватиметься в межах видатків, передбачених законом про Державний бюджет України Державній судовій адміністрації України на здійснення правосуддя місцевими судами (КПКВ 0501040) та здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами (КПКВ 0501170). За даними Державної судової адміністрації України компенсація витрат на правову допомогу у цивільних і адміністративних справах за рахунок держави протягом 2006 - 2010 року не здійснювалась.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України. Державною судовою адміністрацією України висловлено зауваження, яке не враховано.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

В проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу" дозволить реалізувати положення процесуальних кодексів та закріпити на законодавчому рівні гарантію компенсації в цивільних та адміністративних справах витрат на правову допомогу, понесених стороною, на користь якої постановлено судове рішення і яка не є суб'єктом владних повноважень, за рахунок іншої сторони чи відповідно до закону за рахунок держави.

 

Міністр юстиції 

О. Лавринович

Опрос