Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедур прекращения юридических лиц и физических лиц - предпринимателей

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.03.2011 № 8295
Дата рассмотрения: 24.03.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)" (далі - Проект Закону) розроблено Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04.06.2010 N 33081/0/1-10.

Проект Закону спрямовано на встановлення спрощення процедури припинення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та встановлення відповідальності для голови ліквідаційної комісії або ліквідатора, залученими до ліквідації юридичної особи, щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку та в межах строку, встановленому законом. В той же час, встановлюється адміністративна відповідальність для посадових осіб органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України за несвоєчасне надання документів (повідомлень, інформації), пов'язаних із проведенням процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою цього Проекту Закону є забезпечення на законодавчому рівні запровадження дієвого механізму взаємообміну між державним реєстратором та органами державної податкової служби, Пенсійного фонду документами (повідомленнями, інформацією), що підтверджують неможливість проведення позапланової перевірки контролюючим органом, яка була призначена у зв'язку з припиненням суб'єкта господарювання або про усунення обставин, що унеможливлювали проведення позапланової перевірки.

З цією метою законопроектом функції надання державному реєстратору відповідних повідомлень по зазначених вище органах, кількість яких скорочено у зв'язку із набранням чинності з 01.01.2011 Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", покладено на органи державної податкової служби та Пенсійного фонду України. З дня набрання чинності цим Законом платники страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, вважаються платниками єдиного внеску, зняття з обліку яких здійснюється Пенсійним фондом України.

Водночас, метою законопроекту є також скорочення строків проведення перевірок контролюючими органами тих суб'єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення щодо припинення та приведення їх у відповідність до строків, встановлених засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, або фізичною особою - підприємцем для заявлення кредиторами своїх вимог та встановлюється єдина процедура проведення та оформлення результатів перевірок.

За порушення зазначеного механізму взаємообміну Проектом Закону встановлюється адміністративна відповідальність, що стане додатковими заходами для зменшення корупційних проявів за рахунок виконання посадовими особами зазначених вище органів своїх повноважень в межах встановлених законом та унеможливить тиск контролюючих органів на суб'єктів господарювання. В той же час, встановлюється адміністративна відповідальність для голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації юридичної особи, за не виконання обов'язків щодо проведення ліквідації юридичної особи.

Крім того, скасовується необхідність проведення аудиту ліквідаційного балансу представниками товариств, що використовували спрощену систему оподаткування.

Врегульовується питання "недійсності юридичної особи" шляхом внесення відповідних змін до Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ), а саме, виключення положень частини четвертої статті 144 та частини третьої статті 155 ЦКУ.

3. Правові аспекти

Регулювання питань, пов'язаних із удосконаленням створення та діяльності ліквідаційної комісії та порядку проведення ліквідації юридичної особи потребує внесення відповідних змін до Цивільного і Господарського кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення, до Законів України "Про господарські товариства", "Про сільськогосподарську кооперацію" та "Про акціонерні товариства".

Оскільки метою Проекту Закону є запровадження дієвого механізму взаємообміну між вказаними вище органами, взаємовідносини між якими у сфері державної реєстрації встановлені законами України: "Про державну податкову службу в Україні", "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію), до зазначених законів України пропонується внести відповідні зміни.

Законопроектом за порушення законодавства у сфері державної реєстрації відповідно до статті 53 Закону про реєстрацію, зокрема, встановлюється, що дії або бездіяльність державного реєстратора, посадових осіб органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.

Проект Закону стосується прав та обов'язків громадян, державних реєстраторів та посадових осіб органів державної податкової служби, Пенсійного фонду.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребуватиме видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону стосується інтересів Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України, Пенсійного фонду України, Державного комітету статистики України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національного банку України, тому потребує опрацювання та погодження цими органами, а також Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України та Міністерством юстиції України.

У Проекті Закону враховано висловлені заінтересованими органами зауваження до запровадження в Україні спрощення процедури припинення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців шляхом скасування необхідності проведення підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) ліквідаційного балансу представниками товариств, що використовували спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Держкомпідприємництвом на виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України С. Л. Тігіпка від 24.12.2010 N 54705/80/1-10 листом від 29.12.2010 N 16910 направлено Проект Закону на розгляд та погодження заінтересованих органів.

Мінекономіки листом від 30.12.2010 N 3602-25/524 та Мінфін листом від 29.12.2010 N 31-22040-07-13/36811 погодили законопроект без зауважень. Мінпраці листом від 28.12.2010 N 14378/0/147-10/18 повідомило, що пропозицій та зауважень до зазначеного законопроекту не має. ДПА листом від 27.12.2010 N 17203/5/29-1016 погодила законопроект із зауваженнями. КМУ листом від 29.01.2011 N 1047/0/2-11 повернуто законопроект. На виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України С. Л. Тігіпка від 26.01.2011 N 76241/3/1-10 Держкомпідприємництвом листом від 31.01.2011 N 830 направлено Проект Закону до Мін'юсту для отримання правового висновку, який отримано 11.02.2011.

6. Регіональний аспект

Предмет регулювання Проекту Закону не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, а навпаки направлений на запобігання вчиненню посадовими особами зазначених вище органів корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень та пропозицій громадськості Проект Закону офіційно оприлюднено у встановленому законом порядку на офіційному веб-сайті Держкомпідприємництва (www.dkrp.gov.ua) в розділі "Нормативно-правова база підприємництва/ проекти нормативно-правових актів".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону стосується соціально-трудової сфери і підлягає погодженню суб'єктами Генеральної угоди, оскільки врегульовує адміністративні відносини, пов'язані із проведенням державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання.

10. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного Проекту Закону створить умови, за яких процедура припинення суб'єкта господарювання буде виконуватись за принципом "Єдиного вікна", та забезпечить на законодавчому рівні скорочення строків проведення перевірок контролюючими органами тих суб'єктів господарювання, стосовно яких прийнято рішення щодо припинення, що в свою чергу створить умови для подальшого спрощення реєстраційних процедур, пов'язаних із припиненням юридичної особи та припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, а також дозволить скористатися цією процедурою більшому колу суб'єктів господарювання, особливо в умовах економічної кризи, коли можливості швидкого та низьковитратного перенаправлення капіталу та активів в інші сфери діяльності відіграють дуже важливу роль.

Також, спрощення цієї процедури є важливим кроком для тих суб'єктів господарювання, які на сьогодні фактично не здійснюють господарської діяльності, але не подають документів для припинення внаслідок процедурних складнощів та значного розміру витрат.

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії 

Г. Яцишина

Опрос