Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры начала предпринимательства

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.03.2011 № 8294
Дата рассмотрения: 24.03.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (щодо спрощення започаткування підприємництва)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України (щодо спрощення започаткування підприємництва)" розроблено Держкомпідприємництвом з метою спрощення процедур, пов'язаних із започаткуванням власної справи та сприяння її здійсненню в Україні.

Суть проблеми полягає в тому, що на даний час в чинному законодавстві правові норми, що регулюють порядок створення юридичних осіб переобтяжені вимогами, які вимагають, зокрема, до моменту проведення державної реєстрації юридичної особи сплатити частину статутного фонду - 50 % для товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється в розмірі, встановленому законами, зокрема, для товариства з обмеженою відповідальністю розмір статутного фонду повинен становити не менше суми, еквівалентної одній мінімальній заробітній платі, діючій на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю Крім того додаткові проблеми виникають у тих юридичних осіб зазначених вище організаційно-правових форм, які створюються в період, коли ставка мінімальної заробітної плати змінюється.

Господарським кодексом України також передбачено, що для створення державного комерційного підприємства уповноваженим органом, до сфери управління якого воно входить, утворюється статутний фонд до реєстрації цього підприємства як суб'єкта господарювання. Мінімальний розмір статутного фонду державного комерційного підприємства встановлюється законом.

При створенні комунального унітарного підприємства мінімальний розмір статутного фонду комунального унітарного підприємства встановлюється відповідною місцевою радою, і також до реєстрації його як суб'єкта господарювання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Вважаємо, що такі різні вимоги до створення юридичних осіб різних організаційно-правових форм не сприяють започаткуванню як власної справи так і господарській діяльності підприємств, що створюються місцевими органами.

Зазначеним законопроектом якраз і пропонується забезпечити однакові стартові умови для започаткування ведення бізнесу в Україні суб'єктами господарювання.

З цією ж метою пропонується запровадити можливість для засновників юридичних осіб (крім акціонерних товариств) створювати статутні фонди у розмірах та у складі, що їм необхідні для започаткування власної справи.

Одночасно законопроектом мінімізуються витрати власних коштів засновників на етапі створення юридичних осіб, які на даний час витрачаються на оплату установам банків при відкритті тимчасових рахунків, та на внесення грошових коштів як вкладів до статних фондів до моменту проведення їх державної реєстрації як юридичних осіб, на оплату за нотаріальне засвідчення підписів засновників на установчих документах та рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи.

З метою скоротити витрати часу громадян на оплату реєстраційного збору та інших оплат за проведення різних реєстраційних дій законопроектом передбачається в органах державної реєстрації установити платіжні термінали.

Крім того, законопроектом скорочується строк проведення державної реєстрації юридичної особи з трьох днів до двох днів.

Також законопроектом спрощуються вимоги, що діють на даний час, щодо обов'язкового нотаріального оформлення окремих документів, які подаються на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та фізичної особи - підприємця.

Реалізувати зазначене передбачається шляхом внесення необхідних змін у Цивільному та Господарському кодексах України та у законах України: "Про господарські товариства" та "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".

3. Правові аспекти

На даний час порушені законопроектом питання регулюються Цивільним та Господарським кодексами України та законами України: "Про господарські товариства", та "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання зазначених вище законодавчих актів.

Реалізація законопроекту потребуватиме внесення змін до чинних відомчих актів: Державної податкової адміністрація України, Державного комітету статистики України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект стосується інтересів державних органі влади: Мінекономіки, Мінфіну, Мін'юсту, Держкомстату, ДПА України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Держкомпідприємництва.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Реалізація законопроекту дозволить спростити та оптимізувати процедури по створенню юридичних осіб різних організаційно-правових форм господарювання, що в свою чергу заохочуватиме підприємців до започаткування власної справи в складних економічних умовах, що на даний час мають місце в Україні, та сприятиме покращенню умов для відкриття бізнесу за рейтингом програми Doing Business за критерієм "відкриття бізнесу".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії Держкомпідприємництва 

Г. Яцишина

Опрос