Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно установления уголовной ответственности за фальсификацию голосования народным депутатом Украины, депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатом местного совета на пленарном заседании за другого депутата)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.03.2011 № 8286
Дата рассмотрения: 23.03.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за фальсифікацію голосування народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради на пленарному засіданні за іншого депутата)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Відповідно до частини 3 статті 84 Конституції України визначено, що "голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.".

Частиною 6 статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" "Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.".

Відповідно до частини 3 статті 9 Закону України "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим" "Депутат особисто здійснює своє право на голосування.".

Абзацом другим частини 1 статті 19 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" "Кожний депутат місцевої ради у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос.". Таким чином визначено що кожен депутат повинен здійснювати голосування лише за себе, тобто особисто.

Але практика діяльності представницьких органів влади України за останні роки показала, що для депутатів рад різних рівнів - від Верховної Ради України до сільської, стало нормою голосування за інших депутатів. І це призводить до фальсифікації результатів голосування, а особи, що здійснюють ці протиправні дії, ще жодного разу не притягувалися до відповідальності, оскільки законодавці, які частіше за всіх і скоюють цей злочин, голосуючи чужими картками тощо й тим самим, фальсифікуючи результати голосування, спеціально не приймають закон про кримінальну відповідальність за ці дії.

Крім того, Конституційним Судом України в справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частин другої і третьої статті 84 та частин другої і четвертої статті 94 Конституції України (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) (Рішення від 07.07.98 р. N 11-рп/98) встановлено, що особисте голосування народного депутата України на засіданнях Верховної Ради України, а за аналогією, цю позицію означає його безпосереднє волевиявлення незалежно від способу голосування. І саме тому в Конституції України відсутні положення, які надавали б право народному депутату України голосувати за іншого народного депутата України на засіданнях Верховної Ради України, оскільки таке право суперечило б природі представницького мандата народного депутата України, закріпленого в Конституції України.

Як зазначено Конституційним Судом України: "Народний депутат України одержує депутатський мандат від виборців, котрим Основний Закон гарантує вільне волевиявлення і з якими народний депутат України як їх представник підтримує зв'язок. За допомогою механізму цього представництва громадяни України реалізують своє конституційне право брати участь в управлінні державними справами (частина перша статті 38 Конституції України) і здійснюють народне волевиявлення (стаття 69 Конституції України).

Народний депутат України є повноважним представником Українського народу у Верховній Раді України, відповідальним перед ним, і покликаний виражати і захищати його інтереси. Виконання народним депутатом України своїх обов'язків в інтересах усіх співвітчизників випливає із змісту присяги, яку складає народний депутат України перед Верховною Радою України (частина перша статті 79 Конституції України).

Отже, повноваження народного депутата України делеговані йому народом як сувереном влади (частина друга статті 5, частина перша статті 38 Конституції України) і зобов'язують його брати участь у прийнятті рішень Верховної Ради України шляхом голосування. Саме тому, що ці повноваження є делегованими і не підлягають подальшому делегуванню без згоди на це з боку суверена влади, народний депутат України не має права передавати свої повноваження щодо здійснення голосування іншому народному депутату України. Практика голосування одного народного депутата України за іншого не має юридичних підстав. Відповідно до частини першої статті 152 Конституції України порушення встановленої Конституцією України процедури розгляду чи ухвалення законів та інших правових актів є підставою для визнання їх неконституційними.".

Виходячи з установленого Конституційним Судом України відносно особистого голосування народного депутата України, такі самі вимоги щодо обов'язку голосувати особисто, повинні діяти, і по відношенню до депутата ради іншого рівня, оскільки такий депутат є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції України і Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України", зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування і є повноважним і рівноправним членом відповідної ради - представницького органу місцевого самоврядування.

2. Мета та завдання прийняття Закону

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за фальсифікацію голосування народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради на пленарному засіданні за іншого депутата), необхідне для того, аби, мотивувати представників рад різних рівнів припинити порушення вимог Конституції України та фальсифікацію результатів голосування, й не голосувати чужими картками. І тим самим захистити право й обов'язок депутатів самостійно відстоювати свою позицію та визначати її під час голосування.

Для цього пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 3511. Голосування депутатом за іншого депутата, якою встановити, що:

1. Голосування народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної республіки Крим, депутатом місцевої ради на пленарному засіданні за іншого депутата, -

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Те саме діяння, вчинене повторно або за змовою з іншим депутатом чи з корисливих мотивів, -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -

караються обмеженням волі на строк до трьох років або, позбавленням волі на той самий строк, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Крім того, незважаючи на те, що Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим" та "Про статус депутатів місцевих рад" визначений обов'язок особистого голосування народним депутатом України, пропонується внести деякі зміни до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад" з метою чіткіше визначити цю вимогу, а саме:

1) частину 6 статті 49 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" викласти в такій редакції: "6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано, і особисто здійснює своє право на голосування.";

2) абзац другий частини 1 статті 19 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" викласти в такій редакції: "Кожний депутат місцевої ради в раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос, і особисто здійснює своє право на голосування. Депутат місцевої ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.".

Таким чином, любому, у тому числі й тому, хто зараз порушує вимогу закону щодо обов'язку голосування особисто, буде зрозуміло. що кожен депутат повинен здійснювати голосування лише за себе, тобто особисто.

3. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Основними нормативними актами в даній сфері є Конституція України, Закони України "Про статус народного депутата України", "Про Регламент Верховної Ради України", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим", "Про статус депутатів місцевих рад".

Прийняття цього проекту закону не потребує внесення змін до інших Законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття Закону сприятиме недопущенню порушення вимог Конституції України й Законів України щодо особистого голосування, мотивуватиме відмови від голосування чужими картками, і тим самим, до припинення фальсифікацій результатів голосувань депутатів. Що, у свою чергу. захистити право й обов'язок депутатів самостійно відстоювати свою позицію та інтереси осіб, які обирали його до цієї ради, і визначати цю позицію під час голосування особисто.

Проект вносить народний депутат України Кармазін Ю. А.

____________

Опрос