Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно списания задолженности перед государственным бюджетом)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.03.2011 № 8285
Дата рассмотрения: 23.03.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" (щодо списання заборгованості перед державним бюджетом)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розробка та прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" (щодо списання заборгованості перед державним бюджетом) обумовлена такими чинниками:

- по-перше складним фінансовим станом, в якому через державне регулювання цін та тарифів перебувають теплопостачальні підприємства та суб'єкти господарювання, що провадять діяльність, пов'язану з постачанням природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом, а також Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", яка внаслідок вкрай низького рівня розрахунків споживачів за природний газ була позбавлена джерел для своєчасних та у повному обсязі розрахунків з бюджетом за податками, зборами, обов'язковими платежами;

- по друге як необхідний захід щодо попередження значних додаткових податкових нарахувань, які виникнуть внаслідок реалізації положень передбачених у проекті Закону України "Деякі питання списання та реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію" який планується прийняти для комплексного розв'язання проблеми заборгованості між підприємствами паливно-енергетичній галузі.

Так через вкрай незадовільний рівень розрахунків споживачів за спожитий природний газ Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" була позбавлена джерел для своєчасних та у повному обсязі розрахунків з бюджетом за податками, зборами, обов'язковими платежами у визначений цим законопроектом період. При цьому, Компанія вживала всіх можливих заходів для належного виконання податкових зобов'язань та погашення заборгованості перед бюджетом, у тому числі за рахунок залучення кредитних коштів. У зв'язку з цим, законопроектом пропонується списати податкову заборгованість компанії та її дочірніх підприємств перед державним бюджетом, яка була нарахована контролюючими органами і не сплачена на момент набрання чинності запропонованим законопроектом. Загальна сума заборгованості перед державним бюджетом, яку пропонується списати 13,7 млрд. грн.

Крім того на виконання рішень Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольму від 30 березня та 8 червня 2010 року Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" зобов'язана повернути компанії "RosUkrEnergo" AG, природний газ у обсязі 11 млрд. м куб та 1,1 млрд. м. куб. у вигляді штрафних санкцій. Згідно з діючим законодавством, операція з повернення природного газу, який не використовується у подальшій господарської діяльності Компанії призведе до значних нарахувань податку на прибуток та податку на додану вартість. У результаті загальний обсяг податкових зобов'язань становитиме 13 245 млн. грн., з яких 5914 млн. грн. - податок на прибуток, 7331 млн. грн. - податок на додану вартість.

Виконання рішень Стокгольмського арбітражного суду поряд з загальним негативним впливом на фінансову стабільність Компанії має своїм наслідком ще й додаткове податкове навантаження. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знаходиться в важкому фінансовому стані, обтяжена кредитними зобов'язаннями і відчуває гострий дефіцит коштів для поточних розрахунків за імпортований природний газ.

Отже нарахування та сплата податків, які виникнуть за операціями з передачі природного газу на користь "RosUkrEnergo" AG, при виконанні рішень Стокгольмського арбітражного суду стане додатковим фінансовим тягарем і ставить Компанію у вкрай скрутне становище, позбавляє її фінансових можливостей у подальшому виконувати зовнішньоекономічні зобов'язання перед ВАТ "Газпром" за договором імпорту природного газу в Україну, що ставить під загрозу стале забезпечення природним газом усіх споживачів України.

З метою запобігання погіршенню фінансово-економічного стану Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" внаслідок виконання рішень Стокгольмського арбітражного суду законопроектом пропонується списати розстрочені податкові зобов'язання з урахуванням відсотків за користування податковим кредитом (заборгованості) з податку на прибуток та податку на додану вартість, які виникли в результаті несвоєчасної сплати до державного бюджету і які нараховані за операціями з повернення природного газу "RosUkrEnergo" AG, а також суми пені і штрафів, нарахованих на податкову заборгованість з цих податків і не сплачену на день набрання чинності цим Законом.

Щодо податкових зобов'язань ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом - платників податків податкових зобов'язань через наявність небалансу технологічних витрат електроенергії.

Нетехнічні (понаднормативні) втрати електроенергії разом з нормативними витратами беруть участь у виробничому процесі постачання електроенергії, тобто ці дві складові звітних технологічних витрат електроенергії безпосередньо використовуються у господарської діяльності енергопостачальних компаній.

Наслідком оподаткування понаднормативних витрат електроенергії, без урахування особливостей виробничого процесу постачання електроенергії та вимог податкового законодавства щодо формування витрат на підставі наявних первинних документів, є штучне збільшення оподаткування енергопостачальних компаній близько на 1 млрд. грн., що неминуче призведе до неможливості виплати заробітної плати працівникам та скорочень персоналу, погіршення технічного стану електромереж та неможливості їх належної експлуатації, зниження надійності електропостачання споживачів України, аж до повного його припинення. Це загрожує фінансовій стабільності електроенергетичній галузі України в цілому і несе загрозу енергетичній безпеці держави.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття законопроекту є покращення фінансового становища:

- підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову та електричну енергію, незалежно від форми власності;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність, пов'язану з постачанням природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом;

- Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її дочірніх компаній ДК "Газ України", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз"

Завданням законопроекту є покращення платіжного балансу зазначених підприємств шляхом списання заборгованості перед бюджетом за податками та зборами та попередження значних додаткових податкових нарахувань, які виникнуть внаслідок реалізації положень передбачених у проекті Закону України "Деякі питання списання та реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію" який планується прийняти для комплексного розв'язання проблеми заборгованості між підприємствами паливно-енергетичній галузі.

Так законопроектом пропонується списати:

- заборгованість Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед бюджетом за податками та зборами, обов'язковими платежами, нарахованими контролюючими податковими та митними органами, що утворилась і не сплачена станом на дату набрання чинності цим законопроектом, а також пені та штрафні санкції, визначені контролюючими органами за порушення податкового та митного законодавства і не сплачені станом на 31.12.2010. Загальна сума яку пропонується списати становить понад 8,3 млрд. грн.;

- розстрочені податкові зобов'язання з урахуванням відсотків за користування податковим кредитом з податку на прибуток та податку на додану вартість, які нараховані за операціями з повернення природного газу "RosUkrEnergo" AG, у сумі 16,2 млрд. грн.

- заборгованість виробників електричної енергії перед державним бюджетом, а також зобов'язань, які виникнуть при застосуванні механізму списання заборгованості у сумі близько 1,17 млрд. грн.

Крім того законопроектом вносяться відповідні зміни до Податкового кодексу України, якими обумовлюється не нарахування додаткових податкових платежів в результаті реалізації положень проекту Закону України "Деякі питання списання та реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію" який планується прийняти для комплексного розв'язання проблеми заборгованості між підприємствами паливно-енергетичній галузі.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

- Податковий кодекс від 02.12.2010 N 2755-VI;

Змін до інших законодавчих актів не потребується.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових та матеріальних витрат.

5. Позиція зацікавлених органів

Проект акта необхідно погодити з Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Державною податковою службою України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту і списання накопиченої (за об'єктивними обставинами, зокрема державним регулюванням цін і тарифів) заборгованості перед державним бюджетом надасть можливість покращити фінансово-економічну ситуацію у сфері газопостачання, електропостачання та житлово-комунальному господарстві створити умови для належного функціонування сфери газопостачання, теплопостачання, електропостачання позитивно вплине на зниження соціальної напруги, спричиненої неефективним регулюванням діяльності підприємств житлово-комунального господарства, підприємств газо- та електропостачання.

 

Народні депутати України 

О. М. Пеклушенко
В. М. Олійник

Опрос