Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы списания и реструктуризации задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.03.2011 № 8284
Дата рассмотрения: 23.03.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Деякі питання списання та реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розробка та прийняття проекту Закону України "Деякі питання списання та реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію" обумовлена складним фінансовим станом, в якому через державне регулювання цін та тарифів перебувають теплопостачальні підприємства та суб'єкти господарювання, що провадять діяльність, пов'язану з постачанням природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом, а також Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", яка внаслідок вкрай низького рівня розрахунків споживачів за природний газ була позбавлена джерел для своєчасних та у повному обсязі розрахунків з бюджетом за податками, зборами, обов'язковими платежами у визначений цим законопроектом період, виконуючи нараховані податкові зобов'язання, у тому числі, за рахунок залучення кредитних коштів.

Щодо заборгованості за спожитий природний газ:

Так, сьогодні основними боржниками за спожитий природний газ є підприємства, що виробляють та постачають теплову енергію.

Загальна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ, спожитий протягом 1999 - 2010 років, станом на 1 січня 2011 року складає 7,68 млрд. грн. Протягом 2010 року підприємствами теплоенергетики спожито природного газу на 16,8 млрд. грн., за який сплачено лише 11,1 млрд. грн. Таким чином, станом на 1 січня 2011 року заборгованість підприємств теплоенергетики за спожитий у минулому році природний газ становить 5,7 млрд. грн. та протягом опалювального періоду має стійку тенденцію до зростання.

Такий рівень заборгованості постійно ставить зазначені підприємства під загрозу відключення від газопостачання, і як наслідок може дестабілізувати проходження опалювального сезону, посилити соціальну напругу, порушити права громадян України.

Заборгованість зазначеної категорії споживачів обумовлена перед усім недосконалою тарифною політикою, яка не забезпечувала реальних джерел для розрахунків зазначених підприємств за спожитий природний газ, а також неналежним фінансуванням цієї сфери з місцевих бюджетів, що з року в рік порушують вимоги статті 31 Закону України "Про теплопостачання", низьким рівнем оплати житлово-комунальних послуг населенням та бюджетними установами і відсутністю дієвого механізму для залучення позабюджетних коштів.

Постачальники природного газу, в свою чергу, за неналежне виконання умов договорів на постачання природного газу нараховують значні пені та штрафні фінансові санкції, які теплопостачальні підприємства не мають можливості сплатити через відсутність реальних джерел для їх сплати. Разом з тим постачальники природного газу, згідно чинного законодавства, не мають можливості застосовувати право звернення стягнення на їх майно та будь-яких інших заходів впливу, тому така заборгованість фактично стає безнадійною.

Серед причин виникнення та накопичення заборгованості за природний газ суб'єктів господарювання, що провадять діяльність, пов'язану з постачанням природного газу за регульованим тарифом слід визначити наступні:

- невідповідність діючих тарифів на газопостачання економічно обґрунтованому рівню. Однією з основних причин збитковості послуг з розподілу природного газу є неврахування в повному обсязі витрат, пов'язаних з відшкодуванням вартості газу для виробничо-технологічних витрат та втрат фактичній ціні газу, закладеній в тарифі.

- несвоєчасність перегляду тарифів. Перегляд тарифів на послуги з транспортування та постачання природного газу газопостачальними підприємствами повинен здійснюватись щорічно станом на 1 січня з урахуванням зміни складових тарифів. Однак, протягом 2001 - 2004 та 2006 - 2007 років перегляд тарифів на зазначені послуги державним регулятором не здійснювався і затверджені рівні тарифів не відповідали рівням обґрунтованих витрат за окремими статтями.

Невідповідність тарифів протягом вказаних років призвела до того, що частину витрат, яка не покривалась тарифною виручкою, підприємства з газопостачання та газифікації компенсували отриманою виручкою від реалізації природного газу споживачам, в результаті чого за цей період значно погіршився стан розрахунків за отриманий природний газ.

Зазначені фактори призводять до постійного накопичення заборгованості зазначених суб'єктів за природний газ без реальних джерел її погашення.

Отже з року в рік, через низку об'єктивних чинників, заборгованість теплопостачальних підприємства та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність, пов'язану з постачанням природного газу накопичується проте джерела для її погашення відсутні. Таким чином зазначена заборгованість підпадає під визначення "безнадійна". Крім того, по закінченню 2010 фінансового року за заборгованістю за період з 1999 по 2007 рік включно спливає строк позовної давності.

В економічних, нормативно-правових та регуляторних умовах, що склались на сьогоднішній день, з метою покращення платіжного балансу зазначених підприємств, підвищення рівня їх поточних розрахунків за спожитий природний пропонується списати заборгованість зазначених підприємств за період з 1999 по 2007 рік включно.

Щодо заборгованості за спожиту електричну енергію:

Погашення заборгованості енергопостачальних компаній, які здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом та їх контрагентів (ДП Енергоринок) в рамках дії спеціальної процедури, а саме Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" від 23.06.2005 N 2711-IV (далі - Закон N 2711) відбувається із застосуванням таких механізмів, як проведення взаєморозрахунків, погашення заборгованості з частковою її оплатою, реструктуризація заборгованості, списання окремих видів заборгованості. На практиці енергопостачальних компаній, які здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом найбільш активно здійснювалося погашення заборгованості шляхом проведення взаєморозрахунків та списання окремих видів заборгованості. При цьому, обсяги заборгованості, які були списані на виконання статті 9 Закону N 2711 з відповідним відшкодуванням збитків через механізм цільової надбавки до діючого оптового тарифу на електричну енергію, а це біля 1 млрд. грн., не можуть бути реалізовані на сьогоднішній день, у зв'язку з можливим збільшенням ціни на електричну енергію для кінцевих споживачів, у тому числі і для підприємств, які фінансуються з державного бюджету. Це є неприпустимо в період фінансової кризи, коли коштів вистачає лише на покриття поточної діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Пропонується комплексне списання заборгованості енергопостачальних компаній перед оптовим постачальником в обсягах, які були визначені Міжвідомчою комісією. Крім цього, передбачається списання заборгованості оптового постачальника перед виробниками електричної енергії та виробників перед Державним бюджетом в рахунок податкового боргу, який був реструктуризований на умовах виконання Закону N 2711, а також заборгованості оптового постачальника перед фондом вітроенергетики та підприємством, яке здійснює диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою та передачу електричної енергії магістральними електричними мережами.

Окрім цього, оптовим постачальником електричної енергії (ДП "Енергоринок") було прийнято на свій баланс обсяги заборгованості перед державним підприємством, яке здійснює диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою та передачу електричної енергії магістральними електричними мережами (ДП "Національна компанія "Укренерго") та зобов'язання по сплаті на будівництво вітрових електростанцій згідно з комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій, без забезпечення відповідними активами. Це було здійснено у період структурної перебудови галузі, коли підприємства паливно-енергетичного комплексу виконували зобов'язання щодо постачання енергоносіїв без належної і своєчасної їх оплати та за тарифами, які не завжди забезпечували покриття виправданих витрат.

Щодо реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання та товариств з газопостачання та газифікації.

Зважаючи на значну суму заборгованості підприємств ТКЕ і товариств з газопостачання та газифікації перед Компанією та комплекс об'єктивних причин, які не дозволяють здійснювати одночасне погашення цієї заборгованості та оплату поточного споживання природного газу суми боргу які не підпадуть під списання згідно законопроекту необхідно реструктуризувати строком до 20 років. Це дозволить на законодавчому рівні врегулювати проблемну заборгованість, яка на сьогодні не має джерел фінансування та забезпечити спеціальну процедуру погашення заборгованості підприємствам паливно-енергетичного комплексу у перехідному періоді та після закінчення дії мораторію відповідно до Закону N 2711. В іншому випадку підприємства не зможуть уникнути процедур банкрутства, арештів рахунків та зазнають значних фінансових збитків, що дестабілізує роботу паливно-енергетичного комплексу в цілому. Реструктуризація надасть можливість зазначеним підприємствам поступово погасити борги без зменшення рівня поточної оплати спожитого газу, та забезпечення на законодавчому рівні норми для Компанії щодо отримання відсотків за надання відстрочки з погашення заборгованості та пені за порушення строків сплати реструктуризованої заборгованості.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття законопроекту є забезпечення умов для підвищення рівня поточних розрахунків (у тому числі шляхом реструктуризації заборгованості) за спожитий природний газ та електричну енергію та створення умов для покращення фінансово-економічного стану:

- підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову та електричну енергію, незалежно від форми власності;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність, пов'язану з постачанням природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом;

- Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", ДК "Укргазвидобування", ДК "Укртрансгаз", ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Завданням законопроекту є покращення платіжного балансу зазначених підприємств шляхом списання їх заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію за період з 1999 по 2007 рік включно, за якою спливає строк позовної давності, і яка є майже не реальною для стягнення, тобто безнадійною.

Так законопроектом пропонується списати очікувані обсяги заборгованості:

· за природний газ яка утворилась за період з 01.01.99 по 31.12.2007 рік включно:

- підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, незалежно від форми власності. Сума для списання становить близько 1 млрд. грн.;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність, пов'язану з постачанням природного газу за регульованим тарифом за природний газ. Сума для списання становить близько 3,4 млрд. грн.;

- ДК "Газ України" перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України". Сума для списання становить понад 9,5 млрд. грн.;

- нараховані суми неустойки, штрафів, пені, три відсотки річних та нарахування за індексом інфляції за несвоєчасне виконання або неналежне виконання грошового зобов'язання нараховані станом на 31.12.2010. Сума яку передбачається списати складає понад 2,2 млрд. гривень;

- заборгованість Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед бюджетом за податками та зборами, обов'язковими платежами, нарахованими контролюючими податковими та митними органами, що утворилась і не сплачена станом на дату набрання чинності цим законопроектом, а також пені та штрафні санкції, визначені контролюючими органами за порушення податкового та митного законодавства і не сплачені станом на 31.12.2010. Загальна сума яку пропонується списати становить понад 8,3 млрд. грн.;

· За електричну енергію, послуги з передачею електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та зобов'язань по сплаті на будівництво вітрових електростанцій згідно з комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій, яка утворилась станом на 31.12.2007 включно:

- енергопостачальних компаній, які здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом перед ДП "Енергоринок" в обсязі близько 1 млрд. грн., а також податкових зобов'язань та податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій), які визначені податковими органами через наявність небалансу технологічних витрат електроенергії (понаднормативних витрат електроенергії), що відносяться до періодів до 1 січня 2011 року обсязі близько 1 млрд. грн.;

- ДП "Енергоринок" перед виробниками електричної енергії та підприємством, яке здійснює диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою та передачу електричної енергії магістральними електричними мережами в обсязі близько 1861,4 млн. грн.;

- зобов'язань ДП "Енергоринок" по сплаті на будівництво вітрових електростанцій згідно з комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій в обсязі понад 310 млн. грн.;

Також законопроектом передбачається реструктуризувати заборгованість цих суб'єктів господарювання за спожитий природний газ перед постачальником природного газу. Реструктуризації підлягають суми заборгованості, які утворилися станом на 01.01.11 та не сплачені постачальникам природного газу на дату набрання чинності цим Законом. По підприємствах ТКЕ і товариствах з газопостачання та газифікації перед реструктуризації підлягає 6800 млрд. грн.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

- Податковий кодекс від 02.12.2010 N 2755-VI;

- Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004 N 1875-IV;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 N 280/97-ВР;

- Закон України "Про теплопостачання" від 02.06.2005 N 2633-IV;

- Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 N 2181-III;

- Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу" 08.07.2010 року N 2467-VI;

- Закон України "Про виконавче провадження" від 21.04.99 N 606-XIV;

- Закон України "Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги" N 486/96-ВР 13.11.96;

- Закон України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" від 23.06.2005 N 2711-IV;

- Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Реалізація законопроекту потребує внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" від 21.04.1999 року N 606-XIV.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових та матеріальних витрат.

5. Позиція зацікавлених органів

Проект акта необхідно погодити з Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Державною податковою службою України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту надасть можливість покращити фінансово-економічну ситуацію у сфері газопостачання, електропостачання та житлово-комунальному господарстві створити умови для належного функціонування сфери газопостачання, теплопостачання, електропостачання позитивно вплине на зниження соціальної напруги, спричиненої неефективним регулюванням діяльності підприємств житлово-комунального господарства, підприємств газо- та електропостачання.

Крім того, реалізація норм закону дозволить забезпечити умови для своєчасних розрахунків Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з постачальником імпортованого природного газу та збалансування фінансових потоків Компанії запобігти погіршенню її фінансового становища, яке може поставити під загрозу забезпечення природним газом усіх споживачів України.

 

Народні депутати України 

О. М. Пеклушенко
В. М. Олійник

Опрос