Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственной службе по вопросам декларирования

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.03.2011 № 8283
Дата рассмотрения: 23.03.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Державну службу з питань декларування"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону підготовлено у зв'язку з недостатнім законодавчим інструментарієм здійснення реальної протидії корупції.

Світовий досвід свідчить, що найбільш ефективними заходами по мінімізації корупційно-злочинних проявів на вищих щаблях державної влади є впровадження дієвого постійного контролю фінансових, платіжних та майнових операцій публічних службовців.

Боротьба з незаконним збагаченням чиновників для кожної держави є питанням національної безпеки.

В Україні нині фактичний стан справ корупційних посягань бюрократичної машини абсолютно не відповідає статистиці правоохоронних органів.

А тому необхідне створення чіткої системи державного фінансового контролю за декларуванням і витрачанням доходів особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а також особами, які претендують на зайняття посад державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, яка б сприяла подальшому посиленню боротьби з приховуванням доходів від оподаткування та корупцією.

Для більш ефективного забезпечення захисту громадян від корупційних посягань, запобігання втратам держави і суспільства від дій суб'єктів корупційних правопорушень, рішучого усунення будь-яких проявів такого ганебного явища як корупція, що гальмують розвиток економіки, подальше становлення ринкових відносин і формування громадянського суспільства, сприяють створенню негативного іміджу України за її межами розроблено законопроект "Про Державну службу з питань декларування".

Його прийняття сприятиме прозорості і звітності фінансових та майнових операцій осіб, уповноважених виконувати функції держави, та посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Цілі й завдання прийняття акта

Метою цього Закону є створення цілісної, внутрішньо узгодженої законодавчої бази з питань декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру особами, уповноваженими виконувати функції держави.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту акта

Проектом передбачається визначити статус Державної служби з питань декларування, її функції, права, обов'язки, правові основи діяльності, а також правові та організаційні засади декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру публічних службовців, використання даних декларування для виявлення та запобігання фінансовому конфлікту інтересів в діяльності публічних службовців, виявлення незаконного отримання ними благ та засади відповідальності за порушення вимог законодавства про декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру публічних службовців.

Серед іншого, до осіб, зобов'язаних здійснювати декларування, законопроектом пропонується віднести Президента України; членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступників; народних депутатів України; депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад; осіб, що призначаються на посади Президентом України або за його поданням; осіб, що призначаються на посади Верховною Радою України або за її згодою; державних службовців; військових посадових осіб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту України, осіб начальницького складу податкової міліції; посадових та службових осіб органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби; осіб, що займають посади в органах державної влади і мають спеціальні звання, класні чини, дипломатичні та інші ранги, кваліфікаційні класи тощо; посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі сільських, селищних, міських голів; суддів Конституційного Суду України, інших професійних суддів, Голову, членів, дисциплінарних інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службових осіб секретаріату цієї Комісії, Голову, заступників Голови, секретарів секцій Вищої ради юстиції, а також інших членів Вищої ради юстиції, народних засідателів і присяжних (під час виконання ними цих функцій); керівників державних підприємств; осіб, які входять до складу органів управління господарських організацій, у статутному фонді яких корпоративні права держави становлять більше 50 відсотків; посадових осіб юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету; посадових та службових осіб інших органів державної влади,у тому числі які не є державними службовцями.

У законопроекті детально описується порядок заповнення, подання декларації, її зміст. Встановлюються законодавчі засади діяльності уповноваженого органу з питань декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру публічними службовцями та гарантії його незалежності.

Державною службою з питань декларування, згідно законопроекту, має бути спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань декларування публічними службовцями майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру, який виконує свої функції та обов'язки за відсутності політичного чи іншого зовнішнього впливу, який виконуватиме свої функції та обов'язки за відсутності політичного чи іншого зовнішнього впливу.

Керівник Державної служби з питань декларування має призначатися на посаду та звільнятися з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України на строк сім років. Керівник Державної служби з питань декларування не може призначатись на цю посаду більше ніж на один строк підряд. Керівником Державної служби з питань декларування може бути громадянин України не молодше 35 років, який має вищу економічну або юридичну освіту, досвід професійної діяльності в галузі державного управління, державного контролю, фінансів або права не менше семи років.

Завданнями Державної служби з питань декларування пропонується визначити: забезпечення виконання суб'єктами декларування вимог законодавства про декларування; виявлення та запобігання фінансовим конфліктам інтересів або потенційним фінансовим конфліктам інтересів у діяльності публічних службовців; контроль та координація діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань декларування публічними службовцями; методичне забезпечення з питань декларування публічними службовцями; організація навчання публічних службовців з питань декларування, а також з питань виявлення та запобігання фінансовому конфлікту інтересів; надання консультативної допомоги з питань декларування.

Крім цього проектом пропонується внести зміни до дев'яти законодавчих актів України, зокрема, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про банки і банківську діяльність", "Про страхування", "Про статус народного депутата України", "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних депутатів України".

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України,

Кримінальний кодекс України,

Закон України "Про банки і банківську діяльність",

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом",

Закон України "Про статус народного депутата України",

Закон України "Про вибори Президента України",

Закон України "Про вибори народних депутатів України" та інші нормативно-правові акти, в тому числі з питань боротьби з корупцією.

Для реалізації положень запропонованого законопроекту не має потреби вносити зміни до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України "Про Державну службу з питань декларування" в частині створення спеціально уповноваженого органу з питань декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру публічних службовців потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

При утворенні спеціально уповноваженого центрального органу державної влади з питань декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру публічних службовців необхідно буде перерозподілити видатки на утримання виконавчої влади, та у разі необхідності внести відповідні зміни до видаткової частини Державного бюджету України на поточний рік.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

З прийняттям законопроекту в Україні почне функціонувати спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань декларування публічними службовцями майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру, а також буде створена законодавча база з питань декларування майна, доходів та витрат посадових та службових осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Це у свою чергу підвищить ефективність роботи усіх органів державної влади, відкритість та прозорість у виконанні покладених на них завдань.

Запровадження дієвого державного контролю з боку держави за одержанням доходів їх витрачанням публічними службовцями підвищить ефективність протидії організованій злочинності і корупції, сприятиме зміцненню законності й правопорядку в державі, забезпеченню належного захисту конституційних прав, свобод людини і громадянина.

 

Народний депутат України 

Г. Москаль

Опрос