Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Законы Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине" и "О банках и банковской деятельности" (относительно определения некоторых сроков и понятий)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.03.2011 № 8277
Дата рассмотрения: 04.10.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України Про внесення змін до Законів України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" і "Про банки і банківську діяльність" (щодо визначення деяких термінів та понять)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України Про внесення змін до Законів України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" і "Про банки і банківську діяльність" розроблено в зв'язку з необхідністю закріплення на законодавчому рівні визначень деяких термінів і понять, а також використання таких термінів в законодавстві України в єдиному значенні.

2. Цілі й завдання прийняття акта

У зв'язку з розвитком новітніх комунікаційних технологій і використання їх у фінансових відносинах фізичними та юридичними особами метою цього законопроекту є закріплення на законодавчому рівні термінів і понять, пов'язаних з випуском, обігом та погашенням електронних грошей.

Визначення терміна "андеррайтинг" в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" за своїм змістом суттєво відрізняється від визначення цього терміну у Законі України "Про банки і банківську діяльність". Це створює певні правові колізії та підґрунтя для виникнення різних підходів у застосуванні учасниками ринку норм чинного законодавства при здійсненні діяльності на ринку цінних паперів. Так, наприклад відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України діяльність андеррайтера може здійснюватися на підставі договорів комісії, що передбачає зобов'язання андеррайтера вчинювати правочини від свого імені, але за рахунок емітента (стаття 1011 Цивільного кодексу України). Тоді як визначення терміну "андеррайтинг" згідно із Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" дає підстави вважати, що така діяльність, відповідно до ст. 1000 Цивільного кодексу України, здійснюється на підставі договорів доручення, коли одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити певні юридичні дії від імені та за рахунок другої сторони (довірителя).

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроект приводить до єдиного значення певні терміни та поняття, що передбачені законодавством України і нормативно-правовими актами Національного банку України та пов'язані з випуском, обігом електронних грошей та здійснення моніторингу за такою діяльністю.

Предметом правового регулювання проекту закону є також правовідносини, що виникають при здійсненні діяльності андеррайтера на ринку цінних паперів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними законодавчими та нормативно-правовими актами, що регулюють питання в даній сфері є:

Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні";

Закон України "Про банки і банківську діяльність";

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок";

Закон України "Про Національний банк України";

Постанова НБУ N 481 від 04.11.2010 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей";

Постанова НБУ N 223 від 30.04.2010 "Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів".

Внесення змін до інших законів не потребує, крім зазначених у законопроекті.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття запропонованого проекту Закону України призведе до створення правових засад для використання електронних грошей як засобу платежу та вдосконалення законодавчої і нормативно-правової бази в питаннях випуску, обігу електронних грошей та здійснення діяльності з андеррайтингу.

 

Народний депутат України 

С. М. Аржевітін

Опрос