Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об экономическом эксперименте относительно создания благоприятных условий для развития в Украине индустрии программной продукции

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.03.2011 № 8267
Дата рассмотрения: 04.08.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Сучасне світове суспільство характеризується якісно новим рівнем розвитку, який ґрунтується перш за все на використанні новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Головним елементом інформатизації сьогодні виступають інформаційні системи і ресурси, які суттєво відрізняються від загально-технічних об'єктів і є предметом повсякденної необхідності. Розробка та впровадження таких систем є складним та наукоємним процесом.

У переліку пріоритетів стратегічного розвитку України особливе місце повинен займати розвиток інноваційних галузей економіки, зокрема, розвиток індустрії інформаційних технологій та програмної продукції.

Протягом всіх років незалежності України, галузь програмної продукції розвивалася практично без жодного втручання з боку держави. Державне регулювання цієї галузі практично зводилося до збору статистичних показників, які часто не відображати реально становища та основних тенденцій розвитку такої важливої у сучасному суспільстві сфери економіки. Незважаючи на це, в Україні сформувався дуже потужний інтелектуальний потенціал і високі темпи зростання (в середньому до 40 % на рік) саме у сфері програмної продукції.

Відсутність підтримки з боку держави української індустрії програмної продукції в умовах, коли ця індустрія перебуває в стадії становлення і активного розвитку може призвести до негативних наслідків, зокрема, до стагнації розвитку та втрати конкурентоспроможності вітчизняних компаній на світовому ринку.

Українські спеціалісти у сфері індустрії програмної продукції за власним фаховим рівнем гідно репрезентують нашу державу у світі, але останнім часом на світовому ринку виробників програмної продукції та надання послуг у сфері програмної продукції з'явилися та постійно нарощують свої можливості прямі країни-конкуренти України - Індія, Білорусь, Росія, де на законодавчому рівні було створено необхідні юридичні та економічні умови для сприяння розвитку цієї сфери діяльності, що приводить до суттєвого зростання привабливості цих країн щодо залучення інвестицій та розміщення замовлень на розробку програмної продукції та послуг у сфері програмної продукції.

Таким чином в Білорусії сектор інформаційних технологій з 2005 року отримав вагому державну підтримку та став одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки країни завдяки введенню в дію Декрету N 12 "О Парке высоких технологий", що законодавчо надає податкові пільги для компаній сфери інформаційних технологій. Відповідно до зазначеного Декрету компанії-резиденти Парку Високих технологій звільняються від податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість від реалізації товарів та послуг на території країни, податку на прибуток фізичних осіб, що отримують зарплату від резидентів Парку дорівнює 9 %, обов'язкові соціальні страхові внески дорівнюють 35 % та нараховуються лише на середню заробітну плату у країні.

Останнім часом в галузі інформаційних технологій розповсюджується практика залучення до виконання замовлень громадян інших країн. Це вимушена міра до якої звертаються вітчизняні компанії створює додатковий пресинг на професійний рівень вітчизняних фахівців, рівень їх працевлаштування. Крім того, порівняно низька додана вартість, що створюється компаніями індустрії, пояснюється достатньо високою, біля 80 %, часткою аутсорсингу.

Сталому розвитку індустрії заважає відсутність сприятливих економічних умов, не підтримується бренд "Україна", як постачальник послуг у сфері високих технологій.

Крім того, слід зазначити, що високі процентні відрахування у цільові соціальні фонди при порівняно високій частці витрат на працівників в собівартості послуг, не дозволяють компаніям в цій сфері працювати з виконавцями робіт на основі трудових відносин і при цьому бути конкурентоспроможними у світі.

Виходячи з наведеного вище, після проведення ретельного аналізу поточного стану індустрії програмної продукції, вивчення можливих шляхів створення сприятливих умов, зокрема, з боку держави, було розроблено проект Закону України "Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції". Склад авторського колективу додається.

2. Мета та завдання прийняття акта

Мета Закону - проведення економічного експерименту щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції, який передбачає створення умов для якісного підвищення рівня конкурентоспроможності індустрії програмної продукції, зменшення "тіньової" частки галузі і як наслідок максимізація її фіскального потенціалу, збільшення доходів до бюджетів та цільових фондів, зниження відтоку кадрів за кордон тощо.

Завдання Закону:

- Визначення шляхів забезпечення розвитку в Україні індустрії програмної продукції;

- Дослідження доцільності застосування в сучасних економічних умовах нових правових режимів сплати обов'язкових платежів, у тому числі у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, податку на прибуток юридичних осіб, податку на доходи фізичних осіб тощо;

- Вдосконалення системи управління в індустрії програмної продукції, у тому числі управління якістю продукції та послуг на основі стандартизації.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

У законопроекті визначається загальний порядок проведення економічного експерименту, спрямованого на визначення шляхів створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмної продукції, збільшення обсягів виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції у цій сфері.

Визначається, що економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції проводиться з 1 січня 2012 року до 1 січня 2017 року

Законопроект визначає коло учасників та основні критерії щодо їх залучення до участі в експерименті, також визначаються основні організаційні заходи щодо проведення експерименту.

До основних організаційних заходів, зокрема, віднесені наступні:

- Удосконалення системи управління в сфері індустрії програмної продукції;

- Розробка та затвердження центральними органами виконавчої влади у відповідності до їх компетенції нових форм статистичної та фінансової звітності з урахуванням досвіду, набутого під час здійснення економічного експерименту;

- Розробка та запровадження за результатами експерименту постійно діючої системи моніторингу та аналізу звітності у сфері індустрії програмної продукції з метою врахування результатів моніторингу при виробленні державної політики та прийнятті управлінських рішень у цій сфері та інших суміжних сферах діяльності;

- Адаптацію та запровадження в Україні міжнародних стандартів управління якістю, зокрема стандартів ISO, CMMI та інших стандартів;

- Напрацювання пропозицій щодо вдосконалення податкового, митного, валютного законодавства в частині, яка регулює діяльність індустрії програмної продукції.

Законопроектом передбачені заходи щодо забезпечення гласності у його проведенні, а також методика підведення підсумків економічного експерименту та визначення його результатів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Реалізація положень проекту Закону України "Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції" потребує внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо економічного експерименту стосовно створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції", яким в свою чергу передбачено внесення змін до Податкового кодексу України.

Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України крім зазначених в Прикінцевих положеннях законопроекту та проекті Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо економічного експерименту стосовно створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття даного законопроекту матиме вплив на показники зведеного бюджету України та Пенсійного фонду України.

Реалізація положень проекту Закону України "Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції" та проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо економічного експерименту стосовно створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції" встановлює деякі особливості справляння загальнодержавних і місцевих податків та зборів учасниками експерименту.

На період проведення економічного експерименту для юридичних осіб - учасників експерименту встановлюються спеціальні ставки загальнообов'язкових платежів, зокрема, податок на прибуток у розмірі - 16 % від бази оподаткування, єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування у розмірі - 36,76 % від суми, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам, помноженим на кількість найманих працівників учасника економічного експерименту, єдиний внесок для найманих працівників учасників економічного експерименту встановлюється у розмірі - 3,6 % від суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, податок на доходи фізичних осіб одержаних у формі заробітної плати від учасників експерименту у розмірі - 10 %. Інші обов'язкові платежі сплачуються учасниками експерименту відповідно до законодавства України.

Пропозиції щодо змін ставок загальнообов'язкових платежів для учасників експерименту ґрунтуються на ретельних розрахунках і пов'язані із необхідністю пошуку ефективних механізмів створення умов для детінізації та подальшого розвитку індустрії програмної продукції разом із збільшенням надходжень до бюджетів різних рівнів та підвищення прозорості при сплаті загальнообов'язкових платежів.

Встановлений у законопроектах рівень загальнообов'язкових платежів дозволяє за рахунок детінізації індустрії програмної продукції в терміни, які визначені для проведення економічного експерименту, прогнозувати суттєве збільшення надходжень до бюджету від сплати податків, до Пенсійного фонду України та інших цільових соціальних фондів від учасників експерименту.

На основі проведених розрахунків прогнозні показники учасників економічного експерименту виглядають наступним чином:

прогноз збільшення надходжень з податку на доходи фізичних осіб у першому році реалізації експерименту становитиме 120,58 млн. грн. та більш ніж 761 млн. грн. за весь період реалізації експерименту;

прогноз збільшення надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у першому році реалізації експерименту становитиме більше 34 млн. грн. та відповідно близько 280 млн. грн. за весь період реалізації експерименту.

6. Прогноз соціально економічних та інших наслідків прийняття акта

Зазначений законопроект дозволяє підвищити рівень конкурентоспроможності індустрії, що є надзвичайно важливим показником загального стану економіки держави. Згідно економічним розрахункам, реалізація законопроекту дозволить детінізувати індустрію, створити передумови її сталого розвитку, створити прозорі та ефективні механізми збору та обліку усіх видів загальнообов'язкових платежів з боку підприємств сфери індустрії інформаційних технологій, тим самим максимізувати фіскальний потенціал індустрії, збільшити надходження до зведеного бюджету, Пенсійного фонду України, створити тисячі нових робочих місць.

 

Народні депутати України:

Є. І. Царьков

В. В. Янукович

К. С. Самойлик

С. А. Давимука

О. А. Царьов

К. Т. Ващук

П. С. Цибенко

С. Р. Гриневецький

В. М. В'язівський

С. М. Аржевітін

Опрос