Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно суда присяжных

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.03.2011 № 8254
Дата рассмотрения: 17.03.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо суду присяжних"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законодавчих актів

Проект Закону України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо суду присяжних" розроблений з метою реалізації основних принципів правосуддя визначених у Конституції України та Конвенції "Про захист прав людини і основоположних свобод".

Відповідно до частини першої та четвертої статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

Частиною першою статті 127 Конституції України встановлено, що правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні.

Згідно частини другої статті 129 Конституції України судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

Україною 17.07.97 року ратифіковано Конвенцію "Про захист прав людини і основоположних свобод", де у статті 6 закріплено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Одночасно статтею 21 Конституції України встановлено, та закріплено принцип невідчужуваності та непорушності прав і свобод людини, а частиною першою статті 55 Конституції України закріплено, що права та свободи людини і громадянина захищаються судом.

Таким чином, невід'ємним правом народу України є можливість обирати справедливий суд - суд присяжних. Україною ще в у 1996 році проголошено та закріплено принцип безпосередньої участі народу України у здійсненні правосуддя, однак реалізації в законі цієї Конституційної норми до цього часу не відбулось.

На сьогоднішній день, особа обвинувачена у скоєні злочину, обмежена у способі захисту своїх прав через суд присяжних - всупереч закріпленому у Конституції України праву.

Виходячи з наведеного, відсутність законодавчо врегульованого існування та функціонування суду присяжних є прямим порушенням прийнятих Україною міжнародних зобов'язань та конституційних норм.

Суд присяжних є одним із ефективних засобів дотримання принципів законності, справедливості, змагальності при здійсненні правосуддя в Україні.

Термінове запровадження суду присяжних особливо актуальне і з огляду на особливо репресивну спрямованість правоохоронних органів останнім часом, непрозорість добору та призначення суддів судів різних юрисдикцій, залежність суддів, особливо з набранням чинності Законом України "Про судоустрій і статус суддів", неодноразові нарікання на необхідність реформування судової системи України з боку європейських офіційних організацій, вимог щодо виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов'язань.

Неодноразові нарікання на недосконалість судової системи України, упередженість та залежність суддів при розгляді справ, відсутність рівності обвинувачення та захисту в процесі зумовлює необхідність запровадити у судовій системі України суд присяжних, які, на відміну від професійних суддів, не будуть призначатись на посаду ні Президентом України, ні Верховною Радою України, а будуть обиратися народом на прямих виборах.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою прийняття закону "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо суду присяжних" є вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України та приведення його у відповідність до міжнародних стандартів у сфері здійснення правосуддя.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроектів

Проектом Закону України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо суду присяжних" пропонуються внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, передбачивши окрему процедуру розгляду кримінальних справ судом присяжних.

Пропонується визначити розгляд кримінальних справ судом присяжних у випадках невизнання вини підсудними, які вчинили злочини середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі злочини. У випадку визнання вини, коли підсудний погоджується з пред'явленим обвинуваченням, погоджується на скорочений розгляд кримінальної справи, розгляд кримінальної справи проводиться відповідно до положень чинного Кримінально-процесуального кодексу України щодо судового розгляду справи.

У випадку, коли підсудний не погоджується з обвинуваченням, яке йому пред'явлене, він вправі вимагати розгляду справи малим журі, а у визначених законом випадках при обвинуваченні у вчиненні особливо тяжких злочинів за клопотанням підсудного справа може розглядатись великим журі.

У законопроекті також передбачені процедура добору присяжних, порядок постановлення вердикту та інші питання, які регламентують розгляд кримінальної справи судом присяжних.

Запропонований законопроект передбачає доповнити Кримінально-процесуальний кодекс України новою Главою, в якій регламентовані процедура добору присяжних та порядок розгляду кримінальних справ судом присяжних.

Пропонується також визначити розгляд справ судом присяжних апеляційними судами України та Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Крім того, розгляд кримінальних справ судом присяжних у зазначених судах не потребує додаткових коштів Державного бюджету України на обладнання приміщень, необхідних для розгляду справ судом присяжних.

Враховуючи необхідність касаційної перевірки постановлених судом присяжних рішень в частині, що не стосується вердикту присяжних, цим законопроектом пропонується внести зміни та доповнення до Кримінально-процесуального кодексу України і Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо кількісного складу суддів Верховного Суду України.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Конвенція "Про захист прав людини і основоположних свобод", Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси України, Закон України "Про судоустрій і статус суддів", інші нормативно-правові акти.

Чинне законодавство України, зокрема, Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінальний кодекс України, містять норми, якими визначаються лише окремі права та обов'язки присяжних, а також передбачають відповідальність за протиправні посягання на життя, здоров'я, майно присяжних, однак у Кримінально-процесуальному кодексі України жодним чином не вказується на реалізацію конституційного принципу безпосередньої участі народу України у здійсненні правосуддя.

Для реалізації положень запропонованого законопроекту необхідно прийняти також Закон України "Про суд присяжних в Україні".

У зв'язку вищевикладеним, на розгляд Верховної Ради одночасно із цим проектом вноситься проект Закону України "Про суд присяжних в Україні".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту Закону не потребує значних додаткових витрат з Державного бюджету України. Запровадження суду присяжних на першому етапі може відбуватись за рахунок видатків, передбачених на здійснення правосуддя в Україні.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття проекту Закону "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо суду присяжних" сприятиме реалізації основних положень Конституції України щодо захисту прав і свобод людини при здійсненні правосуддя, а також виконанню прийнятих Україною міжнародних зобов'язань.

Запровадження функціонування суду присяжних дозволить на практиці реалізувати принципи законності, справедливості та змагальності при розгляді кримінальних справ судами України, сприятиме розвитку демократичних інститутів, підвищить довіру народу України до судових органів.

 

Народні депутати України 

Г. Москаль
С. Власенко

Опрос