Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О суде присяжных в Украине

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.03.2011 № 8253
Дата рассмотрения: 17.03.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про суд присяжних в Україні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законодавчих актів

Проект Закону України "Про суд присяжних України" розроблений з метою реалізації основних принципів правосуддя визначених у Конституції України та Конвенції "Про захист прав людини і основоположних свобод".

Відповідно до частини першої та четвертої статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

Частиною першою статті 127 Конституції України встановлено, що правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні.

Згідно частини другої статті 129 Конституції України судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

Україною у 1997 році ратифіковано Конвенцію "Про захист прав людини і основоположних свобод", де у статті 6 закріплено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Одночасно статтею 21 Конституції України встановлено, та закріплено принцип невідчужуваності та непорушності прав і свобод людини, а частиною першою статті 55 Конституції України закріплено, що права та свободи людини і громадянина захищаються судом.

Таким чином, невід'ємним правом народу України є можливість обирати справедливий суд - суд присяжних. Україною ще в у 1996 році проголошено та закріплено принцип безпосередньої участі народу України у здійсненні правосуддя, однак реалізації в законі цієї Конституційної норми до цього часу не відбулось.

На сьогоднішній день особа, обвинувачена у скоєнні злочину, обмежена у способі захисту своїх прав через суд присяжних - всупереч закріпленому у Конституції України праву.

Виходячи з наведеного, відсутність законодавчо врегульованого існування та функціонування суду присяжних є прямим порушенням прийнятих Україною міжнародних зобов'язань та конституційних норм.

Суд присяжних є одним із ефективних засобів дотримання принципів законності, справедливості, змагальності при здійсненні правосуддя в Україні.

Термінове запровадження суду присяжних особливо актуальне і з огляду на особливо репресивну спрямованість правоохоронних органів останнім часом, непрозорість добору та призначення суддів судів різних юрисдикцій, залежність суддів, особливо з набранням чинності Законом України "Про судоустрій і статус суддів", неодноразові нарікання на необхідність реформування судової системи України з боку європейських офіційних організацій, вимог щодо виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов'язань.

Неодноразові нарікання на недосконалість судової системи України, упередженість та залежність суддів при розгляді справ, відсутність рівності обвинувачення та захисту в процесі зумовлює необхідність запровадити у судовій системі України суд присяжних, які, на відміну від професійних суддів, не будуть призначатись на посаду ні Президентом України, ні Верховною Радою України, а будуть обиратися народом на прямих виборах. Це є принциповим у вказаному законопроекті, оскільки таким чином буде припинено свавілля суддів та неприпустимий тиск органів прокуратури та інших державних інституцій на суди при постановлені ними рішень у кримінальних справах.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою прийняття закону "Про суд присяжних в Україні" є вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України та приведення його у відповідність до міжнародних стандартів у сфері здійснення правосуддя.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроектів

Проектом Закону України "Про суд присяжних в Україні" визначаються правові засади організації суду присяжних для здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, вказується на статус присяжного, порядок його обрання, звільнення, принципи діяльності суду присяжних в України, виборів присяжних, гарантії їх незалежності і недоторканності та інші питання, пов'язані із діяльністю суду присяжних.

Поміж іншого, передбачено, що розгляд кримінальних справ судом присяжних проводитиметься у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ та апеляційними судами областей, міст Києва і Севастополя та Апеляційного суду Автономної Республіки Крим.

Присяжними можуть бути обрані лише громадяни України, яким виповнилося 35 років, які постійно проживають на території України на протязі останніх п'яти років, вільно володіють державною мовою, мають місце роботи або постійний заробіток, за винятком громадян України, які мають судимість за вчинення умисного злочину, визнані судом обмежено осудними або неосудними, мають хронічні психічні чи інші захворювання, або є представниками влади, службовими особами юридичних осіб публічного права чи державними службовцями.

Пропонується обирати присяжних на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за мажоритарною системою відносної більшості у одномандатних виборчих округах крім першого складу присяжних, що набувають статусу присяжних шляхом випадкового відбору громадян України із Державного реєстру виборців спеціальною автоматизованою комп'ютерною програмою, що генерує випадкові числа.

Такий крок запропоновано з метою економії бюджетних коштів на проведення виборів присяжних, адже місцеві вибори відбулись менш ніж рік тому.

Для запобігання маніпуляціям та зловживанням при формуванні першого складу присяжних ця спеціальна автоматизована програма та програмно-технічна апаратура (обладнання), що здійснюватиме добір кандидатів у присяжні, буде перевірена провідною науковою установою відділення інформатики НАН України, визначеної постановою Президії НАН України про спроможність цієї системи генерувати дійсно випадковий вибір із відповідних масивів бази даних Державного реєстру виборців, а також неможливість втручання у систему сторонніх осіб та їх впливу на вибір кандидатів у присяжні. Передбачено також здійснення прямої трансляції при визначення списку кандидатів у присяжні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та апеляційних судів областей, міст Києва і Севастополя та Апеляційного суду Автономної Республіки Крим.

Вибори другого та усіх наступних складів присяжних передбачено проводити одночасно з наступними черговими виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Конвенція "Про захист прав людини і основоположних свобод", Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси України, Закон України "Про судоустрій і статус суддів", інші нормативно-правові акти.

Для реалізації положень запропонованого законопроекту необхідно внести зміни Кримінально-процесуального кодексу України та Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

У зв'язку із викладеним, на розгляд Верховної Ради одночасно із цим проектом вноситься проект Закону України "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо суду присяжних".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту Закону не потребує значних додаткових витрат з Державного бюджету України. Запровадження суду присяжних на першому етапі може відбуватись за рахунок видатків, передбачених на здійснення правосуддя в Україні. Водночас, Кабінету Міністрів України передбачено доручити у місячний термін вжити заходів для забезпечення фінансування видатків на організацію і проведення добору першого складу присяжних та виплату винагороди і відповідних компенсацій присяжним за здійснення ними повноважень присяжних.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття цього Закону сприятиме реалізації основних положень Конституції України щодо захисту прав і свобод людини при здійсненні правосуддя, а також виконанню прийнятих Україною міжнародних зобов'язань.

Запровадження функціонування суду присяжних дозволить на практиці реалізувати принципи законності, справедливості та змагальності при розгляді кримінальних справ судами України, сприятиме розвитку демократичних інститутів, підвищить довіру народу України до судових органів.

 

Народні депутати України 

Г. Москаль
С. Власенко

Опрос