Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно преступлений в сфере половой свободы)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.03.2011 № 8230
Дата рассмотрения: 15.03.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо злочинів у сфері статевої свободи)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Історичний аналіз розвитку кримінального законодавства про відповідальність за злочини у сфері статевих стосунків, дослідження сучасного стану вітчизняного та чинного зарубіжного законодавства у цій сфері, вивчення слідчо-судової практики дали можливість зробити нові висновки щодо кримінально-правової характеристики злочинів проти моральності у сфері статевих відносин як окремої кримінально-правової категорії, передбаченої кількома статтями Кримінального кодексу України.

Узагальнення матеріалів зазначених досліджень коротко можна викласти у наступних тезах.

1) Дослідження історії розвитку закону про кримінальну відповідальність за злочини проти моральності у сфері статевих стосунків показує, що вона має дещо суперечливий характер. У одні періоди ця категорія має один зміст, в інші - інший зміст. Таку ситуацію відбиває і стан сучасного кримінального законодавства зарубіжних країн, при цьому як у вітчизняному, так і в зарубіжному законодавстві одні й ті самі злочини належать або до злочинів проти громадського порядку та моральності, або до злочинів проти моральності, або до злочинів проти сім'ї та неповнолітніх, або до статевих злочинів. Крім того, ті ж самі діяння в різні періоди розвитку вітчизняного законодавства або в кодексах різних держав можуть бути або криміналізованими, або декриміналізованими. Між тим, все ж таки коло цих діянь у цілому характеризується відносною стабільністю, що дозволяє виділити їх в окрему кримінально-правову категорію.

2) З урахуванням теоретичного розвитку вітчизняного законодавства та сучасного законодавства зарубіжних країн, категорію злочини проти моральності у сфері статевих стосунків можна розглядати на трьох рівнях: у вузькому (власному), широкому та найбільш широкому розумінні. У вузькому (власному) розумінні ця категорія відповідно до чинного КК України охоплює склади злочинів, передбачених ст. ст. 301, 302 і 303 КК. У широкому розумінні ця категорія містить у собі також торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації або використання в порнобізнесі (ст. 149 КК) і розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК), У найбільш широкому розумінні ця категорія охоплює багато інших діянь, які посягають на ту або іншу сферу життєдіяльності й одночасно спричиняють шкоду і статевій моральності.

3) Сучасне кримінальне законодавство про відповідальність за злочини проти моральності у сфері статевих стосунків у низці моментів не відповідає принципам криміналізації. Зокрема, принципу суспільної небезпечності не відповідає одночасне передбачення в диспозиції ст. 301 КК ознак двох різних за своїми властивостями та суспільною небезпечністю злочинів - обіг порнографічних предметів і примушування до створення цих предметів. Принципу повноти складу не відповідає наявність у диспозиції ст. 301 вичерпного переліку видів обігу і використання вкрай вузького терміну "примушування", що в обох випадках це призводить до поширювального тлумачення на межі застосування аналогії закону. Принципу визначеності та єдності термінології не відповідає використання в розглядуваних статтях різних термінів "примушування", "залучення", "втягнення", коли йдеться про дії щодо неповнолітніх, а також використання терміну "шантаж", який неоднаково визначається в різних джерелах. Принципу ненадмірності заборони не відповідає встановлення кримінальної відповідальності за втягнення дорослої особи в заняття проституцією в будь-який спосіб, бо само заняття декриміналізовано. Принципу системно-правової несуперечливості не відповідає серйозний різнобій у передбаченні кваліфікуючих ознак у складах розглядуваних злочинів.

4) Дослідження елементів злочинів й ознак складів розглядуваних злочинів переконує в тому, що склади цих злочинів повинні міститися серед складів статевих злочинів у IV розділі Особливої частини КК України. При цьому необхідно здійснити уніфікацію формулювань диспозицій відповідних статей, а також кваліфікуючих ознак, що передбачаються цими статтями.

На підставі викладеного, пропонується внести до Кримінального кодексу України наступні зміни і доповнення:

- статті 301 "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів", 302 "Створення або утримання місць розпусти і звідництво" і 303 "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією" КК виключити;

- доповнити Кодекс статтями 1541 "Втягнення у створення порнографічних предметів", 1542 "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією чи перешкоджання припиненню нею цього заняття", 1561 "Обіг предметів порнографічного характеру" і 1562 "Створення та утримання місць розпусти і звідництво".

2. Цілі і завдання прийняття проекту

Прийняття цього законопроекту є гарантією дотримання принципів криміналізації при формулюванні статей КК України: принципу повноти складу, принципу суспільної небезпечності, принципу визначеності та єдності термінології, принципу ненадмірності заборони, принципу системно-правової несуперечливості.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

Законопроектом пропонується вилучити із розділу XII КК України "Злочини проти громадського порядку та моральності" статті 301, 302 та 303, передбачивши кримінальну відповідальність за такі діяння у розділі IV КК України "Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи", що, зважаючи на безпосередній об'єкт таких злочинів, відповідає встановленому принципу системної будови Кримінального кодексу. При цьому здійснено необхідну уніфікацію формулювань диспозицій відповідних статей, а також кваліфікуючих ознак, що передбачаються цими статтями.

Також проектом закону передбачено внесення змін до ст. 112 Кримінально-процесуального кодексу України щодо визначення підслідності, а саме у частині другій зазначеної статті перелік статей Кримінального кодексу України доповнити номерами 1541, 1542, 1561, 1562 та вилучити з переліку номери 301, 302, 303.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у сфері правового регулювання законопроекту регулюються Законом України "Про охорону дитинства", законами України "Про телекомунікації", "Про захист суспільної моралі", покарання за порушення вимог цих законів встановлюються Кримінальним кодексом України, підслідність визначається Кримінально-процесуальним кодексом.

Проект Закону не потребує внесення змін до інших законів та нормативно-правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття даного законопроекту не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту

Прийняття проекту Закону "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо злочинів у сфері статевої свободи" сприятиме гармонізації кримінального законодавства, уніфікації використовуваних у зазначених статтях КК України термінів

 

Народний депутат України 

В. Шемчук  

Опрос