Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организациях работодателей, их объединениях, правах и гарантиях их деятельности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.03.2011 № 8186
Дата рассмотрения: 24.06.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Сім років практики застосування Закону України "Про організації роботодавців" може вважатися успішним. Відповідно його положенням було створено та зареєстровано сотні територіальних та галузевих організацій роботодавців, десятки їх об'єднань, у тому числі 21 всеукраїнських.

Разом з цим, практика застосування зазначеного закону виявила низку його недоліків, зокрема, нечітке визначення та суперечливе тлумачення термінів "роботодавець", "організація роботодавців", "об'єднання організацій роботодавців", невизначеною залишається процедура державної реєстрації організацій роботодавців і їх об'єднань, в чинному законі відсутні критерії репрезентативності організацій роботодавців та їх об'єднань для ведення соціального діалогу, дещо застаріли гарантії діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань тощо.

Однією з підстав необхідності внесення змін до Закону України "Про організації роботодавців" є також невідповідність окремих його положень Конвенції Міжнародної організації праці N 87 про свободу асоціації та захист права на організацію 1948 р., ратифікованої Україною у 1956 р.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Метою цього законопроекту є усунення недоліків діючого Закону, спрямованих на подальшу реалізацію права роботодавців на свободу об'єднань, що, зокрема, проявляється у деталізації права на створення об'єднань роботодавців, запровадженні власного порядку державної реєстрації організацій роботодавців та їх об'єднань, унормуванням їх участі у соціальному діалозі на різних рівнях та передбачення критеріїв репрезентативності організацій роботодавців та їх об'єднань для його ведення, суттєве розширення прав організацій роботодавців та їх об'єднань у процесі діяльності та взаємодії із органами державної влади та місцевого самоврядування тощо.

Законопроектом запропоновано оновлену мету і завдання організацій роботодавців та їх об'єднань, в тому числі, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, сприяння збільшенню обсягів виробництва продукції і послуг, сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобіганню страйкам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів, контроль за виконанням іншими сторонами соціального діалогу зобов'язань за колективними угодами тощо.

Також зазнали зміни у законопроекті гарантії діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань. Зокрема, законопроектом передбачено залучення відповідними органами державної влади повноважних представників організацій роботодавців та їх об'єднань, що діють на відповідному рівні, до процесу розробки та обговорення проектів нормативно-правових актів, рішень тощо; залучають повноважних представників організацій роботодавців та їх об'єднань, що діють на відповідному рівні, до процесу розробки та обговорення проектів нормативно-правових актів, рішень, погодження з організаціями роботодавців та їх об'єднаннями проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної соціальної, економічної та трудової політики тощо.

Однією з принципових новацій законопроекту є введення поняття "всеукраїнської галузевої організації роботодавців" як організації, яка на час державної реєстрації об'єднують роботодавців, на підприємствах членів яких зайнято не менше 30 відсотків працівників відповідної галузі.

Суттєвих змін зазнав порядок створення та державної реєстрації організацій роботодавців та їх об'єднань, пов'язане, зокрема, із вдосконаленням процедури, чіткою регламентацією процедурних прав органів державної реєстрації та самих організацій роботодавців та їх об'єднань.

Законопроектом передбачено розширення права організацій роботодавців та їх об'єднань шляхом можливості об'єднання у спільний представницький орган організацій роботодавців, їх об'єднань якщо на одному рівні діють декілька організацій роботодавців або їх об'єднань одного статусу або однієї галузі. До основних функцій спільного представницького органу сторони роботодавців відповідного рівня відносяться представлення інтересів організацій роботодавців, їх об'єднань на відповідному рівні; координація діяльності сторони роботодавців відповідного рівня; визначення та делегування представників від сторони роботодавців відповідного рівня до складу колегій, громадських рад, інших консультативно-дорадчих органів державної влади, координаційних комітетів сприяння зайнятості населення, складу галузевих та міжгалузевих рад з питань розробки стратегії професійних умінь, професійних стандартів та професійних кваліфікацій органів соціального діалогу відповідного рівня; формування частини від організацій роботодавців, їх об'єднань до складу групи власників із ведення колективних переговорів із укладення колективної угоди відповідного рівня тощо.

Законопроектом також передбачено розширення прав організацій роботодавців та їх об'єднань, зокрема, в таких сферах, як участі у формуванні та реалізації державної політики зайнятості населення, участі організацій роботодавців та їх об'єднань у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), навчання тощо. Введено принципово нове право організацій роботодавців та їх об'єднань на представлення та захисту інтересів своїх членів під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Враховуючи невизначеність можливості матеріального забезпечення діяльності організацій роботодавців та їх об'єднань у чинному законодавстві, проектом передбачається чітке закріплення відсотку від фонду оплати праці у розрахунку за звітний рік з віднесенням цих сум на витрати, що підприємство - член організацій роботодавців має право відраховувати у вигляді вступних, членських та цільових внесків. Дане положення узгоджується із Податковим кодексом України.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Цим проектом Закону визначаються особливості правового регулювання, засади створення та діяльності організацій роботодавців та об'єднань роботодавців, основні принципи їх взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, об'єднаннями громадян.

Дія цього Закону поширюється на роботодавців, організації роботодавців, їх об'єднання, утворені ними органи, а також на діяльність профспілок, їх організацій, об'єднань профспілок, профспілкових органів і на профспілкових представників у межах їх повноважень (далі - профспілки та їх органи), а також на органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах їх повноважень, визначених законодавством.

Дія цього Закону не поширюється на об'єднання громадян, які створені відповідно до інших законів України, крім зазначених у попередньому абзаці.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законодавство України про організації роботодавців складається з Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України "Про об'єднання громадян", Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", Закону України "Про колективні договори та угоди", Закону України "Про організації роботодавців", Закону України "Про соціальний діалог в Україні", інших нормативно-правових актів.

Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття запропонованого законопроекту не потребує додаткового фінансування та витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Проект Закону забезпечить покращення правового та матеріального становища організацій роботодавців та їх об'єднань в Україні, сприятиме пожвавленню діяльності цих організацій в сфері соціально-економічних та трудових відносин.

 

Народні депутати України 

О. Б. Шевчук

Я. М. Сухий

Опрос