Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 96 Гражданского процессуального кодекса Украины (относительно требований, по которым может быть выдан судебный приказ)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.02.2011 № 8156
Дата рассмотрения: 24.02.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 96 Цивільного процесуального кодексу України" (щодо вимог, за якими може бути виданий судовий наказ)

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Конституція України визначає людину, її життя і здоров'я, честь і гідність найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави (стаття 3).

Однак, положення пункту 3 частини першої статті 96 Цивільного процесуального кодексу України суттєво порушує основоположні права громадян та ставить їх у нерівне та невигідне положення у порівнянні з житлово-експлуатаційними конторами та організаціями, які надають послуги з телебачення та радіомовлення.

Так, вимоги вказаних організацій щодо стягнення заборгованості з громадян за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення, розглядається у наказному провадженні, тобто у спрощеному порядку - без повідомлення та без виклику сторін. У той же час, вимоги громадян у спорах з житлово-експлуатаційними конторами та організаціями, які надають послуги з телебачення та радіомовлення, розглядаються виключно у загальному порядку - у позовному провадженні.

З цього випливає, що суб'єкти правовідносин, які виникають внаслідок надання житлово-експлуатаційних послуг і послуг з телебачення та радіомовлення, мають різні можливості судового захисту, що є неприпустимим з огляду на положення Конституції України.

Враховуючи викладене, законопроектом пропонується виключити пункт 3 частини першої статті 96 Цивільного процесуального кодексу України, а саме передбачається вилучити одну з підстав видання судового наказу - заявлення вимоги про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості.

2. Цілі і завдання прийняття проекту Закону

Прийняття цього Закону обумовлено потребою у захисті права людини і громадянина на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, гарантованого Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року, ратифікованою Україною 17 липня 1997 року, шляхом виключення можливості стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих на суму заборгованості, у наказному провадженні.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується змінити статтю 96 Цивільного процесуального кодексу України шляхом вилучення з неї пункту 3 частини першої.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є Конституція України та Цивільний процесуальний кодекс України.

Прийняття Закону не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Проект Закону не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Внесення відповідних змін до Цивільного процесуального кодексу України дозволить запобігти зловживанням під час захисту прав та інтересів громадян у спорах з житлово-експлуатаційними конторами та організаціями, які надають послуги з телебачення та радіомовлення, щодо стягнення ними заборгованості за надання відповідних послуг.

Народний депутат України,
член Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров'я 

А. Яценюк

Опрос