Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения принципа государственной регистрации юридических лиц на основании модельного устава

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.02.2011 № 8146
Дата рассмотрения: 22.02.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Держкомпідприємництво) розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту" (далі - Проект Закону), що пов'язано з необхідністю спростити процедуру до реєстраційного процесу підготовки документів на проведення державної реєстрації юридичних осіб.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою Проекту Закону є:

- більш чітке дотримання норм чинного законодавства;

- зменшення матеріальних витрат на виготовлення установчих документів;

- раціональне використання робочого часу державними реєстраторами;

- неможливості підроблення установчих документів.

Проект Закону спрямований на вдосконалення порядку створення та діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм господарювання, з метою запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту.

Модельний статут - це нормативно-правовий акт, затверджений Кабінетом Міністрів України, для створення та діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм господарювання, який регламентує та закріплює встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та господарською діяльністю відповідних юридичних осіб. Модельний статут не є установчим документом.

3. Правові аспекти

Регулювання цього питання, що пов'язане із запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту потребує внесення відповідних змін до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію).

Відповідно до частини першої статті 24 Закону про реєстрацію для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) відповідний комплект документів, зокрема, два примірники установчих документів.

Отже, у разі запровадження такого принципу на проведення державної реєстрацію юридичних осіб такий статут не буде подаватися в комплекті документів, оскільки модельний статут не є установчим документом, але містить відомості відповідно до закону та буде окремо розроблений для кожної організаційно-правової форми господарювання, що значно полегшить підготовку статуту засновником (засновниками).

Застосування такого принципу може бути направлене на запобігання вчиненню корупційних правопорушень.

Крім того, частиною першою статті 25 Закону про реєстрацію державний реєстратор зобов'язаний перевірити документи на відсутність підстав для залишення документів без розгляду, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи або перевіряє ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи, які передбачені частиною першою статті 27 цього Закону, зокрема, порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом.

Якщо Проект Закону буде прийнятий, це значно полегшить роботу державного реєстратора на перевірку статуту щодо відповідності чинному законодавству та буде сприяти скороченню витрати часу на проведення певної реєстраційної дії.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Проекту Закону не потребуватиме видатків з Державного бюджету України, натомість потребуватиме внесенню змін до наказу Держкомпідприємництва "Про затвердження форм реєстраційних карток" від 20.04.2007 N 54.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України.

Проект Закону погоджено із зауваженнями Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, які Держкомпідприємництвом враховано частково.

Висновок Міністерства юстиції України від 28 грудня 2010 року - проект Закону погоджено із зауваженнями, які Держкомпідприємництвом враховано.

6. Регіональний аспект

Предмет регулювання Проекту Закону не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, а навпаки направлений, зокрема, на запобігання вчиненню корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень та пропозицій громадськості Проект Закону офіційно оприлюднено у встановленому законом порядку.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Запровадження норм Закону сприятиме удосконаленню, спрощенню порядку створення та діяльності юридичних осіб та призведе до зменшення витрат часу при здійсненні відповідних реєстраційних дій у сфері державної реєстрації суб'єктів господарювання.

 

Голова Держкомпідприємництва 

М. Бродський 

Опрос