Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" (относительно уточнения термина "национальный аудиовизуальный продукт")

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.02.2011 № 8142
Дата рассмотрения: 21.02.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо уточнення терміна "національний аудіовізуальний продукт")

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Статтею 10 Конституції України визначено, що державною мовою в Україні є українська мова. Згідно з частиною другою цієї ж статті, держава має забезпечувати всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Частина третя статті 10 Конституції України гарантує також вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин.

Однією зі сфер суспільного життя, в яких мова відіграє важливе значення, є телерадіомовлення. Так, держава має сприяти тому, щоб кожен громадянин України міг задовольняти свої потреби в перегляді телепрограм чи прослуховуванні радіопрограми на мові, яку він обирає.

Водночас, отримавши від держави право на використання радіочастотного ресурсу, проект Закону України "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо уточнення терміна "національний аудіовізуальний продукт") розроблений з метою сприяння створенню аудіовізуальних продуктів державною мовою та мовами національних меншин.

Сьогодні надзвичайно актуальним є питання використання державної мови у сфері телебачення та радіомовлення. Відповідно до ст. 10 Конституції України держава повинна забезпечувати "всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України". Телебачення та радіомовлення сьогодні є одними із провідних сфер суспільного життя України.

Зважаючи на те, що чимало теле- та радіоканалів ведуть трансляції не державною мовою, необхідно внести відповідне уточнення до визначення "національний аудіовізуальний продукт" з метою захисту української мови та забезпечення широкого використання державної мови у сфері телебачення та радіомовлення.

2. Мета та завдання прийняття Закону України

Метою внесення змін до статті 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" є уточнення терміна "національний аудіовізуальний продукт". Використання терміна "національний аудіовізуальний продукт" у чинній редакції дозволяє відносити до даного визначення продукт, створений будь-якою мовою. Внесення змін до терміна "національний аудіовізуальний продукт" зобов'язуватиме, щоб під визначення "національний аудіовізуальний продукт" підпадали аудіовізуальні продукти створені лише державною мовою та мовами національних меншин.

3. Загальна характеристика та основні положення Закону України

Проектом Закону України "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо уточнення терміна "національний аудіовізуальний продукт") пропонується внести уточнення в термін "національний аудіовізуальний продукт", зокрема визначення терміна викласти у такій редакції:

"національний аудіовізуальний продукт - програми, фільми, аудіовізуальні твори, вироблені фізичними або юридичними особами України державною мовою та мовами національних меншин".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Регулювання правовідносин у сфері функціонування телебачення та радіомовлення регулюється Законом України "Про телебачення і радіомовлення", Законом України "Про інформацію".

Використання державної мови регулюється ст. 10 Конституції України, Законом про мови в Українській РСР.

Реалізація Закону не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Відповідність проекту Закону правовій системі ЄС (acquis communautaire)

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо уточнення терміна "національний аудіовізуальний продукт") відповідає Європейській конвенції про транскордонне телебачення.

6. Фінансово-економічне обґрунтування необхідності прийняття Закону

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує витрат з Державного бюджету України.

7. Очікувані соціально-економічні наслідки прийняття Закону України

Прийняття Закону зобов'язуватиме відносити до терміна "національний аудіовізуальний продукт" продукти, створені лише державною мовою та мовами національних меншин, та сприятиме створенню та трансляції аудіовізуальних продуктів державною мовою.

Відповідно до ст. 10 Конституції України: "Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України". Даний законопроект покликаний забезпечити широке використання української мови у сфері телебачення та радіомовлення.

____________

Опрос