Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" относительно законодательных гарантий права на получение субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и упрощенного порядка ее назначения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.02.2011 № 8140
Дата рассмотрения: 21.02.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" щодо законодавчих гарантій права на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і спрощеного порядку її призначення

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту обумовлено необхідністю належного законодавчого регулювання гарантій права громадян на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, і, зокрема, встановлення загального порядку призначення такої субсидії. На даний момент у законодавчих актах України відповідні субсидії, як правило, згадуються фрагментарно, здебільшого у галузевому контексті (наприклад, у Бюджетному кодексі України). Право на їх отримання та порядок призначення встановлюються переважно актами Кабінету Міністрів України, а законодавчі гарантії цього права фактично відсутні.

Такий стан речей призводить на практиці до системних порушень прав громадян. Органи виконавчої влади, за відсутності чітких законодавчих гарантій права останніх на отримання субсидії, встановлюють на рівні власних підзаконних актів численні штучні перешкоди для реалізації відповідного права. Громадянин фактично змушений доводити наявність у нього відповідного права за довгою та незручною процедурою. При цьому субсидія, як правило, призначається з моменту її оформлення, а не з моменту виникнення права на її отримання. У такий спосіб робиться все можливе для того, щоб відмовити громадянину у призначенні субсидії, або принаймні "затягнути" процес її оформлення з метою економії бюджетних коштів. Нещодавні фрагментарні спроби Уряду спростити процес оформлення субсидії, як показує практика, є недостатньо ефективними і не вирішують проблему комплексно. Таким чином, оформлення субсидії з публічної послуги громадянам, яка надається органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, перетворюється на довге і принизливе "змагання на витривалість" між громадянином і чиновником.

Виходячи з наведеного вище, вбачається, що нагальним завданням парламенту є якнайскоріше встановлення законодавчих гарантій права громадянина на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Обов'язок щодо ведення обліку громадян, які мають таке право, і сповіщення останніх про його наявність слід покласти на органи виконавчої влади (так само, як і обов'язок щодо збору всіх необхідних для призначення субсидії документів). Зазначені повноваження повинні реалізуватись із застосуванням автоматизованих систем обробки даних у фіксовані законом строки. Подібні системи частково вже діють - це, наприклад, програмний комплекс "Житлові субсидії" та підсистема ЄДАПР ("Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги"). Таким чином, мова йде не про створення відповідних систем "з нуля", а про модернізацію та розширення функцій існуючих систем. Крім того, субсидія, враховуючи її цільове спрямування, повинна призначатись з моменту виникнення права на її отримання.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" щодо законодавчих гарантій права на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і спрощеного порядку її призначення" має на меті заповнення прогалини у законодавчому регулюванні гарантій права громадян на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і порядку призначення такої субсидії.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

У законопроекті пропонується доповнити Закон України "Про житлово-комунальні послуги" новою статтею 33, яка встановлює загальний порядок призначення громадянам житлово-комунальних субсидій. На уповноважені органи передбачається покласти обов'язок щодо ведення (із використанням автоматизованих систем обробки даних) обліку громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання субсидії. У разі набуття громадянином права на отримання субсидії уповноважений орган зобов'язаний письмово повідомити громадянина про таке право не пізніше ніж у двадцятиденний строк з дня його набуття. Субсидія призначається уповноваженим органом не пізніше ніж у шістдесятиденний строк з дня набуття громадянином права на її отримання без спеціальної згоди останнього та подання ним документів, які підтверджують відповідне право (крім документів, що посвідчують особу). Повноваження щодо збору документів, необхідних для призначення субсидії, покладається на уповноважений орган. Порядок збору документів уповноваженим органом встановлюється Кабінетом Міністрів України. Будь-які сумніви щодо наявності у громадянина права на отримання субсидії трактуються на його користь, допоки уповноваженим органом не буде встановлено зворотного. Громадянину надається право відмовитись від субсидії, якщо він не бажає її отримувати. Субсидія призначається з дня набуття громадянином права на її отримання, якщо інше не встановлене законом (однак, не раніше, ніж з дня набрання чинності пропонованим Законом). Встановлення порядку розрахунку та перерахунку розмірів субсидій покладається на Кабінет Міністрів України. Пропонується, щоб Закон набрав чинності з 1 січня 2012 року.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регулюються положеннями Конституції України, Бюджетного кодексу України, законів України про Державний бюджет України на відповідні роки, Закону України "Про житлово-комунальні послуги", постанов Кабінету Міністрів України.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту дозволить заповнити прогалину у законодавчому регулюванні гарантій права громадян на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, закладе основу для належного дотримання прав громадян у відповідній сфері та сприятиме переходу органів виконавчої влади від "пострадянських" до європейських стандартів надання публічних послуг населенню.

 

Народний депутат України 

Д. О. Ветвицький

Опрос