Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.02.2011 № 8130
Дата рассмотрения: 18.02.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено на підставі Законів України від 05.10.2006 N 227-V "Про приєднання України до Протоколу про внесення змін до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур" та від 24.03.2004 N 1661-IV "Про приєднання України до Конвенції про тимчасове ввезення".

2. Мета і завдання запропонованого проекту Закону

Завданням проекту Закону є виконання завдань з реформування митної служби України та приведення Митного кодексу України у відповідність до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур та до Конвенції про тимчасове ввезення, а також з метою імплементації у національне законодавство Рамкових стандартів безпеки Всесвітньої митної організації.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проектом Закону пропонується розв'язати проблему недосконалості правового регулювання питань, пов'язаних з видачею митними органами суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру.

У проекті, порівняно з чинним Митним кодексом України, удосконалено термінологічний апарат, систему митних режимів та правила їх застосування, впорядковано правила видачі митними органами документів дозвільного характеру, закладено основу для запровадження спрощеного порядку митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України підприємствами, яким надано режим сприяння, а також уведено цілий ряд нових положень, якими регулюються:

порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності митних органів та їх посадових осіб;

порядок застосування митними органами інформаційних технологій при здійсненні митної справи, у тому числі ширше використання електронної форми декларування;

застосування системи аналізу та управління ризиками при здійсненні митного контролю;

порядок справляння митних платежів при переміщенні товарів через митний кордон України;

порядок застосування принципово нового для України інституту врегулювання адміністративних правопорушень на основі компромісу тощо.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

На сьогодні питання здійснення митної справи, регулюються, зокрема:

Митним кодексом України від 11.07.2002 N 92-IV;

Законом України від 13.09.2001 N 2681-III "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України";

Законом України від 15.09.95 N 327/95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

Питання видачі митними органами суб'єктам підприємницької діяльності документів дозвільного характеру регулюються:

главами 14, 26, 27, 35 Митного кодексу України від 11.07.2002 N 92-IV;

Законом України від 01.06.2000 N 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Законом України від 06.09.2005 N 2806-IV "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності";

Порядком відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1089.

Як наслідок, у цих питаннях має місце неодноманітність правового регулювання. Крім того, необхідність одержання дозволу на розміщення магазину безмитної торгівлі у зоні митного контролю пункту пропуску через державний кордон України встановлена постановою Кабінету Міністрів України, що не відповідає вимогам частини 1 статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Реалізація акта передбачатиме визнання такими, що втратили чинність, Законів України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" та "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".

Також зазначеним законопроектом передбачено зміни до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні", "Про Єдиний митний тариф" та деяких інших.

Проект акта містить положення, які стосуються прав та обов'язків громадян, зокрема, норми, які встановлюють:

порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності митних органів та їх посадових осіб;

порядок інформування та консультування з питань митної справи;

порядок і правила переміщення громадянами товарів через митний кордон України;

відповідальність за порушення митних правил, у тому числі порядок оскарження постанов митних органів по справах про такі правопорушення;

особливості проходження служби в митних органах України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" здійснюватиметься в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на фінансування митних органів і додаткових асигнувань (видатків) не потребуватиме.

6. Прогноз результатів соціально-економічних результатів та інших наслідків прийняття акта

Реалізація акта сприятиме:

- забезпеченню відповідності законодавства України з питань митної справи міжнародним стандартам;

- усуненню розбіжностей у порядку застосування процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон, між Україною та іншими державами - членами Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, які перешкоджають подальшому розвиткові міжнародній торгівлі та інших видів міжнародного обміну;

- запровадженню в практику роботи митних органів України більш сучасних методів здійснення митного контролю.

Крім цього, прийняття Закону, проект якого пропонується, має справити позитивний вплив на показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

 

Народний депутат України

Є. І. Царьков  

Опрос