Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления деятельности на фондовом рынке

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.02.2011 № 8120
Дата рассмотрения: 17.02.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження діяльності на фондовому ринку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на виконання пункту 18 Плану заходів щодо виконання у 2010 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. N 1196-р.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження діяльності на фондовому ринку" розроблено з метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а також створення загально прийнятих принципів роботи організаційно оформленого сегменту фондового ринку України.

Ціллю проекту Закону України є адаптація норм національного законодавства в сфері фондового ринку до законодавства Європейського Союзу, а саме до Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 21 квітня 2004 р. N 2004/39/ЄС про ринки фінансових інструментів, що вносить зміни в Директиви Ради 85/611/ЄЕС і 93/6/ЄЕС та Директиву 2000/12/ЄС Європейського Парламенту та Ради і скасовує Директиву Ради 93/22/ЄЕС.

Так, законопроектом пропонується надати визначення терміна "регульований (організаційно оформлений) фондовий ринок", а також вдосконалити законодавство, яке застосовується на регульованому (організаційно оформленому) сегменті фондового ринку України.

З метою запобігання створенню маніпуляційних схем щодо купівлі/продажу цінних паперів на регульованому фондовому ринку законопроектом пропонується встановити заборону щодо зміни ціни та строків виконання договорів, укладених на фондовій біржі шляхом подачі сторонами публічних оферт.

Крім того, законопроектом пропонується врегулювати питання отримання інвесторами повної та достовірної інформації стосовно вчинених торговцями цінними паперами на фондовому ринку правочинів щодо емісійних цінних паперів. Законопроектом передбачається встановити вимогу щодо розміщення зазначеної інформації торговцем цінними паперами у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Також, пропонується врегулювати питання щодо можливості здійснення торговцем цінними паперами операцій не тільки з цінними паперами, а також з іншими фінансовими інструментами. Слід зазначити, що на фондовій біржі вже фактично здійснюється купівля-продаж таких фінансових інструментів, як форварди, ф'ючерси, опціони тощо. Враховуючи, що саме торговці цінними паперами є учасниками біржових торгів, є необхідність на законодавчому рівні врегулювати питання можливості здійснення торговцями цінними паперами операцій із зазначеними фінансовими інструментами.

3. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами в цій галузі.

Реалізація акта потребує внесення змін до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Проект акта не стосується прав та свобод громадян.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження діяльності на фондовому ринку" стосується інтересів наступних органів державної влади:

- Міністерства фінансів України;

- Міністерства економіки України;

- Міністерства юстиції України.

В процесі погодження до законопроекту були висловлені зауваження Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України та Міністерством юстиції України, які враховані.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження діяльності на фондовому ринку" не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження діяльності на фондовому ринку" відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Зазначений законопроект не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження діяльності на фондовому ринку" текст законопроекту оприлюднено на офіційному сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет - www.ssmsc.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження діяльності на фондовому ринку" буде сприяти розвитку прозорого та ефективно регульованого фондового ринку, а також створенню сприятливих умов для зростання ефективності функціонування фондових бірж.

 

Голова Комісії 

Д. М. Тевелєв  

Опрос