Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О возмещении физическому лицу (инвестору) имущественного ущерба, нанесенного вследствие преступления, совершение которого связано с инвестированием строительства жилья

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.02.2011 № 8106
Дата рассмотрения: 14.02.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про відшкодування фізичній особі (інвестору) майнової шкоди, завданої внаслідок злочину, вчинення якого пов'язано з інвестуванням будівництва житла"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону розроблено відповідно до положень, визначених Цивільним кодексом України та на виконання пункту 1 (про хід виконання заходів щодо розв'язання проблем інвесторів, які потерпіли внаслідок діяльності групи будівельних компаній "Еліта-центр") протоколу N 82 засідання Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року.

Статті Цивільного кодексу України, які передбачають відшкодування шкоди державою, визначають, що умови та порядок відшкодування майнової шкоди, завданої майну фізичної особи, яка потерпіла від злочину, встановлюються законом.

Одним із завдань правової, цивілізованої держави є створення умов для вільного та безпечного проживання її громадян. Вчинення будь-якого злочину на території держави означає неефективне виконання нею взятих на себе функцій. Таким чином, пропозиція про те, що держава бере на себе зобов'язання щодо відшкодування особі шкоди, спричиненої їй внаслідок злочину, є проявом турботи держави про її громадян, намаганням посилити їх соціальний захист, важливою гарантією захисту основних прав людини.

З моменту набрання чинності даним проектом на законодавчому рівні буде затверджено механізм відшкодування державною майнової шкоди, завданої внаслідок злочину у сфері інвестування будівництва житла. Особа, яка постраждала від такого злочину, отримає дієвий спосіб відшкодування шкоди.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону спрямовано на реалізацію таких основних завдань:

захист прав та інтересів фізичних осіб (інвесторів) від незаконних діянь будівельних та інших компаній у сфері будівництва житла;

забезпечення конституційного права кожного на відшкодування за рахунок держави шкоди, завданої такими незаконними діяннями;

реалізацію цивільно-правової відповідальності держави у разі скоєння злочину у сфері будівництва житла;

практичну реалізацію здійснення захисту цивільних прав та інтересів судом шляхом відшкодування завданої особі шкоди.

Проектом визначені умови виникнення права на відшкодування майнової шкоди; підстави та порядок відшкодування державою такої шкоди порядок відшкодування майнової шкоди органами Державного казначейства, закріплено право зворотної вимоги держави до боржника.

3. Правові аспекти

Конституція України.
 
Цивільний кодекс України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про виконавче провадження".

Закон України "Про державну виконавчу службу".

Указ Президента України від 4 лютого 2008 р. N 89 "Про невідкладні заходи щодо розв'язання проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компаній "Еліта-центр".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки бюджетні запити мають подаватися відповідним органом державної влади з обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів на наступний бюджетний рік.

5. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Громадське обговорення

Проект Закону потребує проведення консультацій з громадськістю.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

9. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону сприятиме захисту прав та інтересів фізичних осіб (інвесторів), які потерпіли від злочину у сфері інвестування будівництва житла, та гарантуватиме відшкодування державою майнової шкоди, яка виникла у зв'язку з неотриманням такими особами у власність об'єктів інвестування.

 

Народний депутат України 

М. Я. Волинець 

Опрос