Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" (относительно приведения норм национального законодательства в соответствие с европейскими стандартами)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.02.2011 № 8090
Дата рассмотрения: 08.02.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" (щодо приведення норм національного законодавства у відповідність до європейських стандартів)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" розроблено з метою вдосконалення чинного законодавства України в сфері отримання громадянства України іноземцями і особами без громадянства.

Громадянство України - це постійний і необмежений правовий зв'язок особи з українською державою, який заснований і ґрунтується на юридичному визнанні державою цієї особи громадянином України, внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав і обов'язків в обсязі, передбаченому Конституцією і законами України.

На сьогоднішній день в Україні мешкає велика кількість іноземців, осіб без громадянства, що призводить до збільшення міграційних процесів в країні. Ця проблема має суттєвий вплив на формування національного та кількісного складу населення України. Нині, коли потік мігрантів та переселенців в Україні щорічно збільшується і обчислюється тисячами осіб, то питання одержання громадянства України стає нагальним. Тому, проектом Закону передбачається створення належних умов для отримання громадянства України іноземцями і особами без громадянства шляхом проведення письмового і усного тестування з Конституції України, Закону України "Про громадянство України", Закону України "Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства" та рівня володіння державною мовою з метою формування основоположних знань про Україну як суверенну, демократичну, правову та соціальну державу і в подальшому створення розумової нації.

Значного поширення в нашій країні набуло таке негативне явище, як нелегальна міграція. Територія України активно використовувалася для незаконного переправлення людей з ряду азіатських та африканських країн до Західної Європи. Масштаби нелегальної міграції в Україні важко визначити. Достовірних та надійних даних стосовно перебігу процесів нелегальної міграції на теренах України, і у світі загалом, не існує в силу неофіційної природи цього явища. Оцінки експертів досить суттєво різняться: від кількох десятків тисяч до 1,6 млн. осіб. За даними органів внутрішніх справ близько третини іноземців, які приїздять в Україну з метою навчання, не з'являються у вузах.

Практика європейських країн демонструє встановлення більш жорстких вимог до отримання громадянства. Так, у Франції проблема міграції є дуже болючою темою ще з 1980 року, не тільки через низьку народжуваність, але і через великий потік емігрантів з арабських країн. Тому, не дивлячись на погану демографічну ситуацію уряд Франції прийняв цілу низку законів, які обмежують можливість натуралізуватися. Звертатись за отриманням громадянства можливо тільки після:

- 5 років проживання в цій країні;

- складання тестування з французької мови та Конституції Французької республіки.

В Естонії для отримання громадянства необхідно також пройти усне і письмове тестування з мови, Конституції Естонії і Закону Естонії "Про громадянство Естонії". Тестування проводиться по таким темам: основи державного устрою Естонії, основні права, свободи і обов'язки громадян, компетенція Державного зібрання, Президента, Уряду і Суду. На тестуванні дозволяється користуватись Конституцію Естонії і всіма необхідними нормативно-правовими актами, які має особа.

Також в деяких країнах світу держава має право відмовити в отриманні громадянства через неналежний рівень знання мови і наявність у особи судимості.

Зрозуміло, що в Україні велика демографічна ситуація, однак, вона не покращиться за рахунок нелегальної міграції. Коли іноземці і особи без громадянства виявляють намір отримати громадянство України, то вони повинні ознайомитись з основоположними документами української держави.

Слід відзначити, що в отриманні громадянства для іноземців і осіб без громадянства є велика проблема. Ця проблема стосується підтвердження цими особами законних джерел існування, які визначені в абзаці чотирнадцятому статті 1 Закону України "Про громадянство України" як заробітна плата, прибуток від підприємницької діяльності або власності, пенсія, стипендія, аліменти, соціальні виплати та допомога, власні фінансові заощадження або фінансова допомога від членів сім'ї, інших фізичних та юридичних осіб, що мають законні доходи. Однак, коли особи надають довідки у відповідні органи про заробітну плату, про наявність банківського рахунку і таке інше, то дуже часто отримують відмову пояснюючи, що сума є замалою для отримання громадянства. Після таких дій іноземці і особи без громадянства не маючи виходу вдаються до оману, підробки, фальсифікації документів, які підтверджують достатню кількість грошей у них.

Тому, проектом Закону пропонується внести зміни в положення пункту 6 статті 9 і визначити, що законні джерела існування в сукупності не повинні бути нижче прожиткового мінімуму громадян.

Таким чином, вищенаведені зміни дозволять ліквідувати змушені незаконні дії осіб, які мають намір отримати громадянство України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки законопроекту є приведення норм національного законодавства у відповідність до європейських стандартів шляхом вдосконалення чинного законодавства щодо визначення додаткових умов до отримання громадянства такими особами.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

Законопроектом пропонується визначити, що законні джерела існування в сукупності не повинні бути нижче прожиткового мінімуму громадян та забезпечити проведення письмового і усного тестування на знання Конституції України (Розділ I Загальні засади, Розділ II Права, свободи та обов'язки людини і громадянина, Розділ III Вибори і референдум, Розділ IV Верховна Рада України, Розділ V Президент України, Розділ VI Кабінет Міністрів України. Інші органи виконавчої влади, Розділ VIII Правосуддя), Закону України "Про громадянство України", Закону України "Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства", та рівня володіння державною мовою.

4. Правові аспекти

Дана сфера правовідносин регулюється Конституцією України, Законом України "Про громадянство України", Європейською конвенцією про громадянство, ратифікованою Законом України від 20 вересня 2006 року N 163-V, та іншими нормативно-правовими актами.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України.

6. Прогноз результатів

Прийняття даного проекту дозволить ліквідувати змушені незаконні дії осіб, які мають намір отримати громадянство України і сприяти створенню додаткових умов для його отримання з метою формування розумового суспільства.

 

Народні депутати України  

А. В. Парубій
Л. С. Григорович
 

Опрос