Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно невозможности увольнения инвалидов при сокращении численности или штата работников)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.02.2011 № 8087
Дата рассмотрения: 08.02.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо унеможливлення звільнення інвалідів при скороченні чисельності чи штату працівників)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Відповідно до ст. 42 Кодексу законів про працю України, при скороченні чисельності чи штату працівників, перевага в залишенні на роботі надається:

1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців;

2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;

5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;

8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

Як видно, інвалідів в цьому переліку нема.

Можливо саме тому у засобах масової інформації починає з'являтись тривожна інформація про скорочення інвалідів у зв'язку із реорганізацією бюджетних підприємств.

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" діяльність держави щодо інвалідів виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціально-побутових і соціально-психологічних умов для задоволення їх потреб у відновленні здоров'я, матеріальному забезпеченні, посильній трудовій та громадській діяльності.

Відтак, обов'язком держави є створення правових, економічних умов для задоволення потреб інвалідів у посильній трудовій діяльності.

Саме тому необхідно гарантувати право інвалідів на труд шляхом захисту їх від звільнення при скороченні штатів.

2. Мета і завдання запропонованого проекту Закону

Цей законопроект подається з метою гарантування прав інвалідів на труд шляхом захисту їх від звільнення при скороченні чисельності чи штату працівників.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо унеможливлення звільнення інвалідів при скороченні чисельності чи штату працівників)" складається з двох розділів.

До розділу першого входять зміни до ст. 40 Кодексу законів про працю України та ст. 17 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Розділ другий встановлює порядок набрання чинності цим Законом.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у сфері правого регулювання законопроекту на сьогодні регулюються Кодексом законів про працю України та Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Прийняття проекту Закону України не тягне за собою змін в інших законодавчих актах.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо унеможливлення звільнення інвалідів при скороченні чисельності чи штату працівників)" забезпечить виконання державою обов'язку, щодо створення умов для задоволення потреб інвалідів у посильній трудовій діяльності при скороченні чисельності чи штату працівників.

Народні депутати України 

О. Б. Фельдман 
О. А. Гейман

Опрос