Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам социальной защиты военнослужащих, выплаты единовременной денежной помощи в случае их гибели (смерти), установлении им инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.10.2010 № 7277
Дата рассмотрения: 06.12.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту військовослужбовців, виплати одноразової грошової допомоги у разі їхньої загибелі (смерті), встановлення їм інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності

1. Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту

Чинне законодавство України передбачає виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, яка виплачується за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на утримання органів державної влади, в яких проходять службу чи працюють (проходили службу чи працювали) зазначені особи. Досвід застосування окремих норм такого законодавства свідчить про недосконалість та застарілість законодавчої бази у цій сфері, а також про недостатню впорядкованість і прозорість умов призначення та виплати на сьогоднішній день зазначеної допомоги, що на практиці призводить до невиправданих виплат з державного бюджету. Зокрема, мають місце зайві виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, а також звільненим зі служби особам, які отримали інвалідність, не пов'язану із виконанням ними службових обов'язків після звільнення їх з військової служби. Останнім часом кількість таких осіб невпинно зростає, у зв'язку з цим існуюча нормативно-правова база потребує коригування в частині запровадження рівних умов соціального захисту осіб, яким установлено інвалідність, не пов'язану з виконанням службових обов'язків, та недопущення у зв'язку з цим зайвих витрат з державного бюджету.

Зважаючи на означену проблематику, у Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони у червні 2010 року було прийнято рішення щодо розробки проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту військовослужбовців, виплати одноразової грошової допомоги у разі їхньої загибелі (смерті), встановлення їм інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності. Такий законопроект був розроблений, а згодом доопрацьований з урахуванням пропозицій військових формувань, Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. Для роботи над ним залучалися представники центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні утворені відповідно до законів України військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення.

Закладені в проекті норми законодавчо унормовують виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців, встановлення їм інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, усувають зрівнялівку у розмірах такої допомоги між особами, які набули інвалідність в період проходження військової служби під час виконання ними обов'язків військової служби (службових обов'язків) та особами, які набули таку ж інвалідність в період проходження військової служби, але не пов'язану з виконанням обов'язків військової служби.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Метою розробки зазначеного законопроекту є упорядкування законодавства щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців, встановлення їм інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, визначення цієї допомоги виключно як гарантованої державної виплати.

Завданням проекту є встановлення єдиних умов призначення такої допомоги, врахування досвіду інших країн у цій сфері, що надасть можливість більш ефективно та економно використовувати бюджетні кошти, які виділяються на її виплату.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проект забезпечує регулювання правовідносин, що виникають під час реалізації військовослужбовцями їхніх прав на отримання одноразової грошової допомоги у разі завдання шкоди їхньому здоров'ю, а також прав інших осіб на виплату такої допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців.

Проект містить два розділи. Перший розділ передбачає внесення змін до 7 законодавчих актів України ("Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про Службу безпеки України", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", "Про розвідувальні органи України", "Про Державну прикордонну службу України", "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України", "Про військовий обов'язок і військову службу"). Другий розділ визначає порядок набрання чинності цим Законом.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Закони України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про Службу безпеки України", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", "Про розвідувальні органи України", "Про Державну прикордонну службу України", "Про військовий обов'язок і військову службу" недостатньо чітко регулюють питання виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям у разі їхньої загибелі (смерті) або завдання шкоди їхньому здоров'ю.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття даного проекту Закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету та не має вартісного впливу на показники державного бюджету. За попередніми розрахунками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні утворені відповідно до законів України військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення, очікується економія бюджетних коштів, передбачених державним бюджетом на виплату зазначеної допомоги.

6. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону узгоджений із спеціалістами Міністерства оборони України, Головного управління внутрішніх військ МВС України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Служби зовнішньої розвідки України. У проекті враховані окремі пропозиції Міністерства фінансів України.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики виникнення корупційних правопорушень.

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту та практична його реалізація як Закону врегулює умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців, встановлення їм інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, сприятиме більш ефективному використанню бюджетних коштів, передбачених на зазначені цілі.

 

Народні депутати України 

С. Р. Гриневецький
Ю. П. Самойленко

Опрос