Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О защите общественной морали"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.09.2010 № 7132
Дата рассмотрения: 22.09.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Сучасне становище суспільної моралі в Україні викликає занепокоєння, адже відбувається очевидна моральна та духовна деградація суспільства: нехтування громадянами етичними нормами, традиційними моральними та духовними людськими цінностями, що складалися та формувалися в суспільстві протягом тривалого часу.

Останнім часом в Україні набувають масштабу соціального явища расизм та ксенофобія щодо іноземців, а низка вбивств і жорстокого поводження з ними свідчать про зростанням деструктивної агресивності в суспільстві.

Викликає занепокоєння поширення в Україні наркоманії, що останнім часом набуває ознак епідемії. Щорічно кількість наркоманів в Україні зростає, за даними експертів, приблизно на 10 %. Дослідження показали, що середній вік початку прийому наркотиків - 13 - 15 років, а в деяких містах нашої країни ще менший - 9 - 13 років. Станом на 2010 рік майже 300 тисяч українців є ін'єкційними наркоманами. Таку статистику наводять експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Спеціальні соціологічні та інші дослідження визначили кількість споживачів ін'єкційних наркотиків у діапазоні 230 - 360 тисяч осіб. Тож середня оцінка, яку тепер використовують фахівці - 290 тисяч осіб.

Останніми роками все більшого поширення в українському суспільстві набуває алкоголізм. Прихована реклама на телебаченні, пропаганда пияцтва у кіно, реклама у друкованих виданнях - все це сприяє поповненню рядів алкогольно залежних. Результати дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, проведеного у 40 країнах світу, демонструють, що українські діти (усіх опитаних вікових категорій) вживають алкоголю більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. Щотижнево алкоголь вживають майже 22 % 11-річних жителів Україні (для порівняння: у Ізраїлі - 17,32 %, у Росії - 8,46 %), близько 32 % 13-річних підлітків (на Мальті - 24,9 %, у Росії - 17,34 %) та 52,7% 15-річних (в Уельсі - близько 40 %, у Росії - 23,5 %). Алкоголь є причиною передчасної смерті майже 30 % українських чоловіків, такі цифри наводять у Всесвітній організації охорони здоров'я України. На думку вітчизняних медиків, наразі в Україні нараховується 700 тисяч лише офіційно зареєстрованих алкоголіків.

Надзвичайно поширеним явищем в Україні є тютюнопаління, зараз в Україні курить 32 % дорослого населення. Серед підлітків ця цифра набагато вища. Згідно із результатами дослідження, із загального числа курців-першокурсників ПТУ щодня курять цигарки більше ніж 70 %, першокурсників вузів - 55 %, 10-класників - 50 %, восьмикласників - 40 %. 31 % юнаків та 14 % дівчат вперше закурили в 11 років або раніше. Одним із першочергових чинників поширення тютюнопаління є реклама тютюнових виробів, що створює позитивний імідж цієї продукції.

Зазначені негативні явища безпосередньо пов'язані із легкодоступністю до низькопробної теле-, радіо-, відеопродукції, музичних та художніх творів, друкованих матеріалів, іншої інформації, що негативно впливає на психічний розвиток особистості, насиченої захопленням силою, надмірною, часто патологічною увагою на проявах жорстокості та актах насилля, повною незалежністю від етичних табу, нав'язуванням обивательсько-нігілістичного ставлення до загальнолюдських норм. Внаслідок цього такі споконвічні цінності як добро, честь та справедливість нівелюються і відходять на другий план. Надзвичайну загрозу суспільній моралі несе мережа Інтернет. Доступність до мережі зростає, а правових механізмів убезпечення і захисту суспільства, особливо дітей, немає.

Першочерговим завданням держави у всьому світі визнається захист підростаючого покоління від шкідливого впливу деякої інформаційної продукції на їх психіку. Бажання захистити молодь не є безпідставним. Згідно з дослідженнями кандидата психологічних наук О. Ю. Дроздова відповідаючи на питання анкети 58 % учнів загальноосвітніх шкіл повідомили, що вони готові копіювати негативну поведінку телегероїв, а 37,3 % висловили готовність вчинити протиправні дії, наслідуючи вчинки телегероїв

Згідно з дослідженнями Мічиганського університету (США) телебачення несе відповідальність за 10 % кримінальних злочинів, скоєних громадянами. Діти до 8 років, які щоденно переглядають телевізійні передачі зі сценами насильства та жорстокості, до 30 років здебільшого схильні до вчинення кримінальних злочинів, зокрема - відносно своїх батьків та однолітків.

Захист суспільної моралі, зокрема захист дітей від негативного впливу інформації, є невід'ємною функцією для багатьох держав цивілізованого світу. Так у Федеративній Республіці Німеччина діє Федеральне відомство з перевірки матеріалів, шкідливих для молоді, яке розглядає питання про включення до спеціального списку матеріалів, шкідливих для молоді. У Великобританії Ofcom - регулятор британської телекомунікаційної індустрії, контролює відповідність контенту телеканалів, у тому числі, реклами, вимогам етичного кодексу та законодавчих вимог щодо захисту інтересів дітей, а також здоров'я споживачів. Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) проводить експертні дослідження інформаційної продукції, визначає випадки демонстрації "непристойності", які підлягають судовому покаранню. У Литовській Республіці захист інформаційного простору здійснює Національна комісія з етики журналістів і видавців, яка визначає, що є порнографією, еротикою, пропагандою еротики та насильства, контролює та регулює поширення відповідної продукції.

В Україні з 2003 року діє Закон "Про захист суспільної моралі", що встановлює правові основи захисту суспільства від розповсюдження продукції, яка негативно впливає на суспільну мораль. Однак чинна редакція Закону через низку недоліків, зокрема недосконалість понятійного апарату, зосередженість лише на продукції сексуального чи еротичного характеру, невідповідність сучасному рівню розвитку інформаційних технологій, відсутність відповідальності тощо не спроможна забезпечити належний захист суспільства від шкідливої інформації та потребує удосконалення.

Крім того, Закон потребує приведення у відповідність до норм міжнародного права, зокрема, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо забезпечення права кожного на свободу вираження поглядів, Конвенції про кіберзлочинність.

Для створення необхідних правових, економічних та організаційних умов, які сприяють реалізації права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, морально-психологічному стану населення, та запровадження надійного механізму захисту суспільної моралі, положення чинного законодавства України у сфері захисту суспільної моралі потребують перегляду.

2. Цілі й завдання прийняття законопроекту

Мета та цілі проекту Закону - визначення правових засад захисту суспільної моралі, створення належних правових, економічних та організаційних умов, які сприяють реалізації права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, моральному та психологічному стану населення, створення прозорих умов ведення суб'єктами господарювання діяльності з обігу продукції сексуального чи еротичного характеру, проведення видовищних заходів еротичного характеру, розмежування відповідальності у сфері захисту суспільної моралі та удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду та контролю у сфері захисту суспільної моралі.

Прийняття нової редакції Закону України "Про захист суспільної моралі" та внесення змін до деяких законодавчих актів України, дозволить перетворити сферу захисту суспільної моралі у надійний механізм захисту інформаційного простору України від продукції, що негативно впливає на суспільну мораль.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі" запропоновано викласти у новій редакції Закон України "Про захист суспільної моралі", у якій зокрема передбачити:

уточнення понятійного апарату та доповнення його новими дефініціями;

визначення принципів захисту суспільної моралі та засад державної політики у сфері захисту суспільної моралі;

приведення норм Закону у відповідність до норм міжнародного права, зокрема, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо забезпечення права кожного на свободу вираження поглядів, Конвенції про кіберзлочинність;

гарантування права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, моральному та психологічному стану людини;

заборону розміщення та поширення в телекомунікаційних мережах продукції, що завдає шкоди суспільній моралі;

удосконалення механізмів захисту дітей від негативного впливу продукції, забороненої чи обмеженої до обігу на території України;

заходи профілактичного і просвітницького характеру та пропагандистської діяльності у сфері захисту суспільної моралі;

запровадження моніторингу у сфері захисту суспільної моралі;

залучення громадськості до здійснення заходів щодо захисту суспільної моралі.

У прикінцевих положеннях проекту передбачено внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, направлених на розмежування та встановлення відповідальності за порушення чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі.

Прикінцевими положеннями проекту Закону також передбачено внесення змін до Законів України "Про рекламу", "Про видавничу справу", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення та радіомовлення", "Про телекомунікації".

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

У даній сфері суспільних відносин діють Закони України "Про захист суспільної моралі", "Про інформацію", "Про рекламу", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення та радіомовлення", "Про кінематографію", "Про видавничу справу", "Про гастрольні заходи в Україні", "Про охорону дитинства", "Про театри і театральну справу", Основи законодавства України про культуру, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Положення про Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 N 1550, інші нормативно-правові акти.

Реалізація проекту Закону потребуватиме:

- розроблення проекту Закону України "Про Національну комісію України з питань захисту суспільної моралі";

- розроблення Порядку проведення моніторингу у сфері захисту суспільної моралі;

- розроблення Порядку проведення експертизи продукції та видовищних заходів, що можуть бути віднесені до таких, що завдають шкоди суспільній моралі, продукції еротичного характеру та видовищних заходів еротичного характеру, а також продукції, що містить елементи насильства та жорстокості;

- встановлення порядку і строків створення і формування Єдиної спеціалізованої інформаційно-телекомунікаційної системи даних щодо стану суспільної моралі.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону потребує також додаткових матеріальних та фінансових витрат:

- для фінансування заходів профілактичного і просвітницького характеру та пропагандистської діяльності у сфері захисту суспільної моралі, зокрема для здійснення державного замовлення на розробку та поширення спеціалізованого обладнання з функцією батьківського контролю за змістом телевізійних програм (передач), до яких мають доступ діти, спеціалізованих комп'ютерних програм обмеження доступу дітей до інформації в телекомунікаційних мережах, що завдає шкоди суспільній моралі, а також інформації еротичного характеру, державного замовлення на підготовку та розповсюдження (демонстрацію) інформаційних матеріалів, спрямованих на популяризацію етичних цінностей, духовних і культурних надбань українського суспільства; державного замовлення на створення та трансляцію соціальної реклами і спеціалізованої освітньої аудіо- та відеопродукції, спрямованих на популяризацію етичних цінностей, духовних і культурних надбань українського суспільства;

- запровадження та здійснення моніторингу у сфері захисту суспільної моралі, зокрема для фінансування формування матеріально-технічної бази моніторингу та створення Єдиної спеціалізованої інформаційно-телекомунікаційної системи даних щодо стану суспільної моралі.

Можливими джерелами покриття додаткових витрат є кошти Державного бюджету України, а також інші джерела.

З метою зменшення витрат на здійснення зазначених заходів проектом Закону передбачено:

- встановлення мінімальної частки демонстрування спеціалізованих теле- та радіопрограм щодо популяризації етичних цінностей, духовних і культурних надбань українського суспільства, кращих зразків світової літератури, культури і мистецтва та спеціалізованої освітньої аудіо- та відеопродукції на державних телерадіоканалах;

- заохочення телерадіокомпаній та провайдерів програмної послуги щодо фінансування та здійснення діяльності з розробки та поширення спеціалізованого обладнання з функцією батьківського контролю за змістом телевізійних програм (передач), до яких мають доступ діти;

- заохочення операторів та провайдерів телекомунікацій щодо фінансування та здійснення діяльності з розробки та поширення спеціалізованих комп'ютерних програм обмеження доступу дітей до інформації в телекомунікаційних мережах, що завдає шкоди суспільній моралі, а також інформації еротичного характеру;

- залучення до здійснення моніторингу фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ, а також представників громадськості та окремих фахівців з використанням наявної матеріально-технічної бази.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі" створить необхідні правові, економічні та організаційні умови для реалізації права на інформаційний простір, вільний від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному, моральному стану населення, дозволить запровадити ефективні заходи щодо утвердження моральності в суспільстві та попередження вчинення правопорушень у вказаній сфері, дозволить захистити суспільство (в першу чергу дітей) від негативного впливу продукції, що завдає шкоди суспільній моралі, удосконалити механізми державного регулювання, нагляду та контролю у сфері захисту суспільної моралі.

 

Народні депутати України

Опрос