Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 30.08.2010 № 7065
Дата рассмотрения: 10.06.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" підготовлено на виконання положень Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" від 06.09.2005 N 2806-IV.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Головною ціллю прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" є врегулювання відносин дозвільних органів та суб'єктів господарювання, пов'язаних з видачею документів дозвільного характеру, відповідно до норма чинного Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру.

Відповідно до вимог частини першої статті 4 цього Закону, виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється:

необхідність одержання документа дозвільного характеру;

дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;

платність або безоплатність видачі документа дозвільного характеру;

строк прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документа дозвільного характеру;

вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання документа дозвільного характеру.

З метою приведення законодавчих актів у відповідність до положень зазначеного Закону, законопроектом вносяться зміни до наступних законодавчих актів в частині отримання дозволів:

Водного кодексу України щодо отримання дозволу на:

- проведення робіт, пов'язаних з будівництвом гідротехнічних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням піску та гравію, видобуванням корисних копалин, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також проведенням бурових та геологорозвідувальних робіт;

- розроблення проектів нормативів гранично допустимого обсягу скидання забруднюючих речовин;

- спеціальне водокористування об'єктами загальнодержавного значення,

Закону України "Про пестициди і агрохімікати" щодо отримання дозволу на:

- ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень,

- ввезення на митну територію України обробленого пестицидами і агрохімікатами насіннєвого (посадкового) матеріалу;

- використання залишків пестицидів і агрохімікатів;

Закону України "Про відходи" щодо отримання дозволу на зберігання та видалення відходів;

Закону України "Про рослинний світ" щодо отримання дозволу на:

- спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення;

- ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів рослинного світу з числа видів, занесених до Червоної книги України та в додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

Закону України "Про охорону атмосферного повітря" щодо отримання:

- дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

- реєстраційного свідоцтва на розробку документів, що обгрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

Закону України "Про тваринний світ" щодо отримання дозволу на:

- спеціальне використання об'єктів тваринного світу;

- право займатись розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, занесених до Червоної книги України;

- створення і поповнення зоологічної колекції;

- переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на здійснення заходів щодо схрещування диких тварин;

- ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу з числа видів, занесених до Червоної книги України та в додатки до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення,

Закону України "Про Червону книгу України" щодо отримання дозволу на спеціальне використання об'єктів Червоної книги України.

Законопроект передбачає видачу дозволів суб'єктам господарювання як безоплатно, так і на платній основі. Документи дозвільного характеру видаються на платній основі на спеціальне використання об'єктів рослинного та тваринного світу.

Впровадження проекту Закону дозволить збільшити надходження до бюджету плати за рахунок справляння плати за надання окремих видів дозволів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у даній сфері правового регулювання складають Конституція України, Водний кодекс України, Закони України "Про охорону атмосферного повітря", "Про тваринний світ", "Про рослинний світ", "Про відходи", "Про пестициди і агрохімікати", "Про Червону книгу України", інші акти законодавства.

Реалізація норм закону не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття зазначеного проекту забезпечить взаємоузгодженість норм законодавчих актів, дозволить врегулювати відносини дозвільних органів та суб'єктів господарювання.

 

Народний депутат України 

Н. Ю. Королевська 

Опрос