Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального развращения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.11.2011 № 232
Дата рассмотрения: 09.11.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення було відкрито до підписання під час 28-ї Європейської конференції міністрів юстиції 25 - 26 жовтня 2007 року (м. Ланцарот, Іспанія).

Від імені України Конвенцію підписано 14 листопада 2007 року.

Відповідно до пунктів "б" та "є" частини 2 статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" вказана Конвенція підлягає ратифікації.

Відповідно до частини 1 статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" ратифікація міжнародних договорів України здійснюється шляхом прийняття закону про ратифікацію, невід'ємною частиною якого є текст міжнародного договору.

Проект Закону України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення" розроблено Міністерством юстиції України відповідно до частини п'ятої статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України".

2. Цілі і завдання прийняття акта

Цілями та завданнями проекту Закону України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення" є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності зазначеною Конвенцією.

Цілями Конвенції є: запобігання сексуальній експлуатації та сексуальним розбещенням дітей і боротьба із цими явищами, захист прав дітей, які стали жертвами сексуальної експлуатації та сексуального розбещення, сприяння національному та міжнародному співробітництву в боротьбі із сексуальною експлуатацією та сексуальним розбещенням дітей.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Проект Закону України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення" складається з назви та постановляючої частини.

Постановляюча частина передбачає ратифікацію вказаної Конвенції із заявами до пункту 2 статті 37 та до пункту 3 статті 38.

Відповідно до заяви, зробленої до пункту 2 статті 37 Конвенції, на Міністерство внутрішніх справ України покладається обов'язок забезпечувати накопичення та зберігання інформації про ідентифікаційні дані та генетичний код (ДНК) осіб, засуджених за скоєння злочинів, установлених відповідно до цієї Конвенції.

Заява до пункту 3 статті 38 встановлює, що Конвенція є правовою підставою для співробітництва з питань надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах та екстрадиції в разі надходження запиту від держави - учасниці цієї Конвенції, з якою немає договору про надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах або екстрадицію.

Центральними органами в Україні, на які покладаються повноваження згідно з пунктом 3 статті 38 Конвенції, є Міністерство юстиції України (на стадії судового розгляду або виконання вироку) і Генеральна прокуратура України (на стадії досудового слідства).

Невід'ємною частиною законопроекту є Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення, яка складається з 50 статей, об'єднаних у 13 глав.

Глава I Конвенції визначає цілі, принципи та термінологію Конвенції.

Глава II містить положення щодо процесу наймання, навчання та підвищення обізнаності спеціалістів, які працюють у контакті з дітьми, запровадження програм та заходів запобіжного втручання, підвищення обізнаності дітей і широкої громадськості про явище сексуальної експлуатації та сексуального розбещення дітей і про запобіжні заходи, яких може бути вжито.

Главою III визначається порядок та засади створення спеціальних установ та координуючих органів у сфері попередження і боротьби проти сексуальної експлуатації і сексуального розбещення дітей на національному рівні.

Глава IV визначає принципи та засоби захисту і допомоги жертвам, зокрема повідомлення про підозру сексуальної експлуатації чи сексуального розбещення, створення ліній допомоги та інші заходи допомоги жертвам, у тому числі, для запобігання їх повторній віктимізації.

Порядок створення та розвитку програм та заходів корекції правопорушників визначено Главою V.

Глава VI "Матеріальне кримінальне право" містить зобов'язання щодо встановлення кримінальної відповідальності, зокрема, за сексуальне розбещення, організацію дитячої проституції та порнографії, залучення дитини у порнографічних виставах, сексуальні домагання щодо дітей, а також відповідальності юридичних осіб.

Главою VII встановлено зобов'язання Сторін вдосконалювати процесуальні засоби розслідування і переслідування вищезазначених злочинів, у тому числі, забезпечити захист жертв, свідків і осіб, які надають сприяння у розслідуванні, а також максимальне врахування інтересів дитини під час кримінального провадження.

Глава VIII регламентує облік інформації про осіб, засуджених за злочини сексуального характеру.

Глава IX визначає загальні принципи та заходи міжнародного співробітництва.

Глава X запроваджує Комітет Сторін як моніторинговий орган для Конвенції.

Глава XI визначає співвідношення Конвенції з іншими міжнародними договорами, зокрема, з Конвенцією про права дитини та її Факультативним Протоколом про торгівлю дітьми, дитячу проституцію та дитячу порнографію та іншими міжнародними документами.

Глава XII встановлює порядок внесення поправок до Конвенції.

Глава XIII містить прикінцеві положення, що регулюють порядок підписання і набрання чинності Конвенцією, приєднання до неї, внесення застережень, денонсації.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У зазначеній сфері діє Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України, Закон України "Про захист суспільної моралі", Закон України "Про охорону дитинства", Конвенція про кіберзлочинність, Конвенція ООН про права дитини, Факультативний протокол щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії, Додатковий протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності, а також Конвенція Міжнародної організації праці щодо заборони та прийняття негайних заходів для усунення найгірших форм дитячої праці.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Конвенції Ради Європи захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення не передбачає витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Ратифікація та подальше набуття чинності Конвенцією Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення створить ефективний міжнародно-правовий механізм протидії, спрямований на припинення та запобігання сексуальної експлуатації дітей шляхом вжиття законодавчих та інших заходів, які мають на меті вдосконалення правового регулювання та встановлення відповідальності за злочини, пов'язані з експлуатацією дітей, захист та допомогу дітям, які постраждали, покращення міжнародного співробітництва між компетентними органами держав.

Ратифікація нашою державою Конвенції підтвердить намір України брати активну участь у боротьбі з таким небезпечним явищем як сексуальна експлуатація дітей, яке набуло міжнародного характеру, та сприятиме формуванню позитивного іміджу нашої держави на міжнародній арені.

 

Міністр юстиції України 

О. Лавринович

Опрос