Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) о возобновлении действия Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о научном и технологическом сотрудничестве

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.10.2011 № 230
Дата рассмотрения: 19.10.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття проекту Закону України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво" необхідне для набуття чинності Угодою (у формі обміну нотами) про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво, яка складається з Ноти Представництва України при Європейському Союзі N 3111/31-290-2046 від 8 жовтня 2010 року та Ноти Генерального секретаріату Ради ЄС N SGS10/14897 від 24 листопада 2010 року.

Проект Закону України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво" розроблено на виконання резолюції Віце-прем'єр-міністра України від 23.12.2010 N 59384/5/1-10.

Відповідно до пункту 2 статті 7 Закону України "Про міжнародні договори України" Угода підлягає ратифікації Верховною Радою України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Укладення цієї Угоди викликане необхідністю відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво, підписаної в Копенгагені 4 липня 2002 року, та відповідає прагненням обох сторін до розвитку співробітництва у сфері науки і технологій.

Реалізація положень цієї Угоди сприятиме становленню партнерських відносин між Україною та Європейським Співтовариством у сфері науки і технологій, створенню належних умов для ефективного використання науково-технічного потенціалу обох сторін та захисту прав інтелектуальної власності.

3. Правові аспекти

В цій сфері правових відносин діють такі нормативно-правові акти:

- Конституція України;

- Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

- Закон України "Про міжнародні договори України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво" та подальше виконання положень цієї Угоди нададуть можливість українським науковцям брати участь у спільних наукових програмах.

Видатки на реалізацію статей 5, 6 і 7 Угоди здійснюватимуться у межах коштів, передбачених бюджетною програмою "Фінансова підтримка розвитку інфраструктури у сфері наукової діяльності" за кодом програмної класифікації 2201340.

Довідково: Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки розвитку інфраструктури у сфері наукової діяльності, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. N 273.

Виходячи з практики реалізації Угоди у попередні терміни її чинності, зокрема статті 7 "Фінансування та податкові пільги", податкові та митні пільги на будь-які гранти, фінансову чи іншу допомогу, що надається Європейським Співтовариством учасникам Української сторони для підтримки їхньої наукової та технологічної діяльності, надавались вищим навчальним закладам та науковим установам державної форми власності у формі звільнення від сплати в'їзного мита при ввезенні на митну територію України наукового обладнання, устаткування, комплектувальних виробів.

Так, за період з 2003 р. по листопад 2009 р. під час реалізації спільних наукових проектів з партнерами з ЄС пільгами у формі звільнення від сплати в'їзного мита при ввезенні на митну територію України наукового обладнання, устаткування, комплектувальних виробів скористались 12 вищих навчальних заклади та наукових установ. Ними було ввезено обладнання, устаткування, комплектувальних виробів на суму близько 140000,0 євро. Тобто, у середньому за проектом вартість наукового обладнання, устаткування, комплектувальних виробів становила близько 12000,0 євро.

Таким чином, за 7 років дії Угоди втрати державного бюджету не перевищили 40000,0 євро.

Довідково: у Шостій Рамкової програмі ЄС (2002 - 2006) в 96 проектах за всіма пріоритетними напрямами прийняло участь 110 наукових колективів з України, отримавши фінансування у розмірі більш ніж 7 мільйонів Євро.

Слід зазначити, що ввезене обладнання залишається у власності ВНЗ та наукових установ. Це дозволяє в умовах обмеженого бюджетного фінансування наукової сфери забезпечити державну підтримку розвитку наукового потенціалу, зокрема оновлення матеріально-технічної бази та зменшити відповідно витрати державного бюджету на таку підтримку.

Довідково: за останні три роки Державним бюджетом України не передбачались капітальні видатки державним вищим навчальним закладам та науковим установам на наукову та науково-технічну діяльність, зокрема на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази. Це не дозволяє забезпечити оновлення їх матеріально-технічної бази.

Участь у реалізації українських науковців у Сьомій Рамковій Програмі ЄС з досліджень (РП7) дозволила протягом 2007 - 2010 років залучити на виконання 103 проектів інвестицій на суму близько 11,7 млн. євро.

Довідково: Сьома рамкова програма (РП7) почалася 1 січня 2007 року і завершиться 31 грудня 2013 року, має найбільші за всю попередню історію ЄС, обсяги фінансування. Загальний бюджет програми на період 2007 - 2013 рр. складає 50,5 млрд. євро.

Виходячи із середньої вартості наукового обладнання, устаткування, комплектувальних виробів за проектом, активності реалізуємих проектів можна спрогнозувати, що зменшення надходжень до державного бюджету за рік не перевищить 1 млн. гривень.

Таким чином, на думку Міністерства, подальше співробітництво з ЄС дозволить збільшити фінансову підтримку наукових проектів з України, обсяг якої переважатиме втрати державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження з Міністерством закордонних справ, Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Державною митною службою та Міністерством юстиції.

6. Регіональний аспект

Проект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, що містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво" стане важливим кроком на шляху інтеграції України до ЄС. Реалізація Угоди сприятиме інтеграції української науки до європейського наукового простору, збереженню наукового потенціалу України, залученню інвестицій та технічної допомоги до наукової сфери нашої держави. Набуття Угодою чинності стане правовим підґрунтям для розвитку співробітництва між українськими та європейськими вченими.

 

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту 

Д. Табачник

Опрос