Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Конвенции Международной организации труда N 155 1981 года о безопасности и гигиене труда и производственной среде

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.09.2011 № 225
Дата рассмотрения: 27.09.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ратифікацію Конвенції N 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Проект Закону України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище" (далі - Проект Закону) розроблено відповідно до Плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року N 261-р.

Необхідність ратифікації зазначеної Конвенції зумовлено прагненням України стати асоційованим членом Європейського Союзу з подальшою перспективою набуття повноправного членства в цій структурі.

Важливою умовою на цьому шляху є зміцнення економічних та політичних зв'язків між Україною та Європейським Союзом, що полягає у наближенні чинного і майбутнього законодавства України до законодавства Співтовариства, про що викладено в положеннях Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариством та їх державами-членами (угоду ратифіковано Законом України N 237/94-ВР від 10.11.94).

Ратифікація Конвенції дасть змогу впровадити в національне законодавство й реальне життя прийняті міжнародні норми з безпеки й гігієни праці та виробничого середовища.

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета законопроекту - адаптація національного законодавства в сфері охорони праці стосовно безпеки й гігієни праці та виробничого середовища до законодавства Європейського Союзу після ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці N 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище.

Ратифікація зазначеної Конвенції сприятиме підвищенню іміджу України на міжнародній арені як країни, яка послідовно дотримується взятих на себе зобов'язань у створенні безпечних і нешкідливих умов праці.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання є чинними:

Конституція України, Закони України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та інші нормативно-правові акти.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Ратифікація Конвенції Міжнародної організації праці N 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище та впровадження її вимог не потребують додаткових матеріальних та інших витрат, зокрема витрат Державного бюджету України на 2011 та подальші роки.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону надіслано на погодження до Міністерства закордонних справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному сайті Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.

8. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону надіслано на погодження до Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні,

9. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 1981 р. N 155 про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище" дасть змогу:

забезпечити правові підстави для вступу України в Європейське Співтовариство;

удосконалити законодавство України у сфері безпеки й гігієни праці та виробничого середовища в усіх галузях економічної діяльності;

посилити державний, відомчий та контроль роботодавців за станом охорони праці, додержанням вимог законодавчих актів з безпеки й гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах усіх галузей.

 

Міністр надзвичайних
ситуацій України 
 

В. Балога 

Опрос