Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка о взаимной охране секретной информации

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 17.02.2011 № 202
Дата рассмотрения: 17.02.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка про взаємну охорону секретної інформації"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка про взаємну охорону секретної інформації (далі - Угода) розроблено Службою безпеки України, як спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері забезпечення охорони державної таємниці, на підставі доручень Кабінету Міністрів України від 31.03.2009 N 9834/3/1-09 та Адміністрації Президента України від 11.06.2010 N 02-01/1093 з метою сприяння подальшому розвитку двостороннього співробітництва із зазначеною країною.

Угоду підписано 30 червня 2010 року в м. Київ.

Відповідно до статей 2, 32 Закону України "Про державну таємницю" ця Угода підлягає ратифікації Верховною Радою України.

У зв'язку з цим згідно з частиною 5 статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" Службою безпеки України підготовлено проект Закону України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка про взаємну у охорону секретної інформації".

2. Мета і шляхи її досягнення

Ратифікація Угоди є виконанням Україною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цим міжнародним договором чинності, здійснення яких передбачено статтею 12 Угоди.

Підписання та ратифікація цього міжнародного договору обумовлені необхідністю створення правових засад захисту секретної інформації, обмін якою, у разі потреби, буде здійснюватися між сторонами у ході співробітництва в економічній, науково-технічній, військовій та правоохоронній сферах.

3. Правові аспекти

Угода забезпечує рівноправний, партнерський характер взаємовідносин у процесі Інформаційного обміну, не надає будь-яких переваг тій чи іншій стороні, зобов'язує сторони вживати необхідних заходів щодо охорони отриманої в ході співробітництва секретної інформації. За своїм змістом вона відповідає міжнародній практиці.

Суб'єктами виконання Угоди є органи державної влади, підприємства. установи та організації, які відповідно до законодавства України провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, та отримали дозвіл на передачу секретної інформації іноземному партнеру.

Визначений в Угоді порядок інформаційного обміну надає компетентним органам України та Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка можливість забезпечувати належний державний контроль за дотриманням суб'єктами співробітництва вимог національного законодавства держав сторін у процесі обміну секретною інформацією.

Згідно із статтею 32 Закону України "Про державну таємницю" секретна інформація та її матеріальні носії можуть бути передані іноземній державі чи міжнародній організації лише на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або письмового мотивованого розпорядження Президента України з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки України.

Таким чином, ратифікація Угоди, створюючи правові засади для здійснення обміну секретною інформацією та забезпечення її захисту, буде сприяти, після набрання Угодою чинності, підвищенню ефективності взаємовигідного співробітництва України з Демократичною Соціалістичною Республікою Шрі-Ланка.

Перелік нормативно-правових актів, що діють у зазначеній сфері суспільних відносин:

Закон України "Про міжнародні договори України";

Закон України "Про державну таємницю";

Положення про порядок підготовки документів щодо передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації, затверджене Указом Президента України від 14.12.2004 року N 1483.

Ратифікація Угоди не тягне за собою коригування існуючих або прийняття нових законодавчих актів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Закону України та реалізація положень вказаного міжнародного договору не передбачає фінансування з Державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено Міністерством оборони, Міністерством економіки та Міністерством фінансів України.

За результатами правової експертизи проекту Закону отримано висновок Міністерства юстиції України про його відповідність Конституції та законодавству України.

6. Регіональний аспект

Зазначений проект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

В проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Після набрання чинності Угода становитиме правову базу для взаємної охорони секретної інформації. Це надасть можливість здійснення сторонами взаємного захисту секретної інформації, яка буде передаватися або створюватися в ході співробітництва між Україною та Демократичною Соціалістичною Республікою Шрі-Ланка.

 

Голова Служби безпеки України

В. Хорошковський

Опрос