Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ ГНА Украины от 16.11.2004 N 652

Государственная налоговая администрация
Приказ от 18.12.2009 № 716
Утратил силу

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 грудня 2009 року N 716

Про внесення змін до наказу ДПА України від 16.11.2004 N 652

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України
від 21 жовтня 2013 року N 603)

Відповідно до Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" та з метою поліпшення організації роботи органів державної податкової служби наказую:

1. Затвердити зміни до Порядку організації роботи пунктів приймання та видачі документів на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в районних (міжрайонних) ДПІ в АР Крим та областях, затвердженого наказом ДПА України від 16.11.2004 року N 652, що додаються.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Буханевича О. М.

 

Голова 

С. В. Буряк 

 

Зміни
до Порядку організації роботи пунктів приймання та видачі документів на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в районних (міжрайонних) ДПІ в АР Крим та областях

1. У пункті 1:

1.1. абзац перший доповнити словами:

"а також приймання документів та видачі довідок про внесення місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного реєстру місць зберігання";

1.2. абзац другий викласти у такій редакції:

"Районні (міжрайонні) ДПІ здійснюють прийом документів від суб'єктів господарювання, передачу їх до регіональних управлінь Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України (далі - регіональні управління Департаменту) та видають оформлені бланки ліцензій і довідок про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру (далі - довідки) заявникам".

2. Пункт 3 після слів "щоквартального платежу за ліцензію" доповнити словами "та (або) видача довідок, переоформлення довідок, виключення місця зберігання з Єдиного реєстру", далі за текстом.

3. У пункті 4:

3.1. після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Для отримання довідки про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів суб'єкт господарювання подає заяву за формою згідно з додатком 2 до наказу ДПА України від 28.05.2002 N 251 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.08.2002 за N 670/6958, зі змінами (далі - наказ N 251). До заяви додаються: нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, копія документа, що підтверджує право користування приміщенням (договір оренди, свідоцтво про право власності та інше)";

3.2. підпункт 4.1 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі зміни відомостей про заявника місця зберігання (найменування або місцезнаходження юридичної особи, прізвища або місця проживання фізичної особи - суб'єкта господарювання) або характеристик місця зберігання, а також у разі втрати або пошкодження довідки регіональне управління Департаменту на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом семи календарних днів уносить зміни до Єдиного реєстру та видає суб'єкту господарювання довідку, оформлену на новому бланку з урахуванням змін".

4. Абзац другий пункту 5 викласти у такій редакції:

"У разі подання заяви про видачу ліцензії або довідки та доданих до них документів вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом особи, яка їх прийняла".

5. Пункт 6 після слів "оригінали ліцензій" доповнити словами "та довідок", далі за текстом.

6. Пункт 7 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Довідка про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного реєстру або вмотивована відмова у її видачі оформляються протягом семи календарних днів від дати подання заяви".

7. Пункт 9 після слів "дублікати ліцензій" доповнити словами "та довідок", далі за текстом.

8. Пункт 10 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Інформація про видані довідки заноситься до журналу обліку видачі довідок про внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру згідно з додатком 3 наказу N 251".

 

Директор Департаменту
контролю за виробництвом
та обігом спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів
 

 
 
 
М. В. Зальотін
 

Опрос