Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно формирования налогового кредита по НДС при осуществлении плательщиком операций по поставке имущества в финансовый лизинг и получению лизинговых платежей

Государственная налоговая администрация
Письмо от 15.09.2009 № 19928/7/16-1517-26

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.09.2009 р. N 19928/7/16-1517-26

(Витяг)

Державна податкова адміністрація України розглянула лист ТОВ <...> щодо формування податкового кредиту з ПДВ при здійсненні платником операцій з поставки майна у фінансовий лізинг і отримання лізингових платежів і повідомляє.

Відповідно до підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон) операції з передачі об'єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю) є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

Відповідно до статті 16 Закону України від 16.12.97 року N 723/97-ВР "Про фінансовий лізинг" (далі - Закон N 723) лізингові платежі можуть включати:

а) суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу;

б) платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;

в) компенсацію відсотків за кредитом;

г) інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу.

Згідно із підпунктом 3.2.2 пункту 3.2 статті 3 Закону операції з нарахування та сплати процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу в сумі, що не перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, встановлену на день нарахування таких процентів (комісій) за відповідний проміжок часу, розраховану від вартості об'єкта лізингу, наданого у межах такого договору фінансового лізингу, не є об'єктом оподаткування.

Таким чином, платники, надаючи товари у фінансовий лізинг, здійснюють одночасно оподатковані і неоподатковані податком на додану вартість операції.

Якщо придбані (виготовлені) товари (послуги) мають чітко виражену спрямованість на цільове використання виключно в певних операціях (в оподатковуваних податком на додану вартість за ставкою 20 % та 0 %, звільнених чи таких, що не є об'єктом оподаткування), то суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням таких товарів (послуг), у повному обсязі відповідно включаються чи не включаються до податкового кредиту (підпункт 7.4.2 пункту 7.4 ст. 7 Закону).

Відповідно до підпункту 7.4.3 пункту 7.4 статті 7 Закону у разі коли товари (роботи, послуги), виготовлені та/або придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні, до суми податкового кредиту включається та частка сплаченого (нарахованого) податку при їх виготовленні або придбанні, яка відповідає частці використання таких товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду (підпункт 7.4.3 пункту 7.4 статті 7 Закону).

У разі придбання товарів (послуг), які будуть використані в оподатковуваних операціях, звільнених від оподаткування, в тих, що не є об'єктом оподаткування, або в тих, на які поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений статтею 81 Закону, підприємство повинно здійснювати відповідний розподіл сум вхідного податку на додану вартість, виходячи із частки їх використання в таких операціях кожного поточного періоду.

Враховуючи зазначене, а також те, що при здійсненні операцій фінансового лізингу, операції як поставки так і придбання мають чітко виражене розмежування по направленості, то при забезпеченні податкового обліку і розподілі сум податку на додану вартість (визначенні "дозволеної" суми податкового кредиту) у відповідному звітному (податковому) періоді не враховуються операції, які мають направленість використання (вартість придбаного і переданого у фінансовий лізинг майна).

Таким чином, податок на додану вартість сплачений при придбанні об'єкта фінансового лізингу, відноситься до податкового кредиту у повному обсязі. Податок на додану вартість, сплачений (нарахований) при придбанні решти товарів та послуг розподіляється відповідно до коефіцієнта, який визначається як відношення обсягу операцій, оподатковуваних за ставкою 20 % у складі лізингового платежу, до загальної суми лізингового платежу.

 

Заступник Голови 

С. В. Чекашкін 

Опрос