Идет загрузка документа (174 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость перерабатывающих предприятий

Государственная налоговая администрация
Письмо от 13.04.2009 № 7767/7/16-1117

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.04.2009 р. N 7767/7/16-1117

Щодо податкової звітності з податку на додану вартість переробних підприємств

У зв'язку з набуттям з 17.03.2009 року чинності Законом України від 04.02.2009 р. N 922-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу" (далі - Закон N 922), згідно з яким до статті 11 Закону України від 03.04.97 N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (далі - Закон) включено пункт 11.21, яким відновлено норму стосовно виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, Державна податкова адміністрація України повідомляє.

Порядок обліку та використання коштів, спрямованих на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі (далі - Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 р. N 291 "Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість".

Відповідно до пункту 6 Порядку переробні підприємства за результатами діяльності за кожний звітний (податковий) період ведуть окремий податковий і бухгалтерський облік молока та молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів (далі - готової продукції), виготовленої на власних та орендованих переробних потужностях з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі.

За результатами окремого обліку готової продукції, виготовленої з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі, переробні підприємства відповідно до вимог Закону України "Про податок на додану вартість" визначають суми податкових зобов'язань та податкового кредиту, які виникають у зв'язку з переробкою та поставкою такої продукції, і складають окрему податкову декларацію, яка разом з декларацією щодо іншої діяльності подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації переробного підприємства як платника податку на додану вартість у порядку і в строки, встановлені зазначеним Законом, з урахуванням вимог нормативно-правових актів ДПА.

Зважаючи на зазначене, Державною податковою адміністрацією України розроблено проект наказу "Про затвердження змін до податкової звітності з податку на додану вартість", яким передбачено:

затвердження форми податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства);

внесення відповідних змін до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 N 166 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.07.97 за N 250/2054 (із змінами і доповненнями);

введення додатка 3 "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства))" до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість.

У період до реєстрації наказу податкова звітність з податку на додану вартість за березень 2009 року або за I квартал 2009 року складається переробними підприємствами з урахуванням наступних особливостей.

1. У податковій декларації з податку на додану вартість, по якій проводяться розрахунки з бюджетом:

1.1. Загальний обсяг поставки та придбання товарів (послуг), здійснених протягом звітного податкового періоду, як тих, що здійснені до набрання чинності Закону, так і тих, що здійснені після, у повному обсязі включаються до відповідних рядків декларації та до додатка 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів".

1.2. Операції з поставки готової продукції, виготовленої на власних та орендованих переробних потужностях з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі у період з 17.03.2009 р. по 31.03.2009 р. загальною сумою зі знаком "-" відображаються у рядку 8.4 "інші випадки" та у розділі I "Коригування податкових зобов'язань" додатка 1 "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість".

1.3. Товари (послуги), основні фонди, виготовлені та/або придбані у період з 17.03.2009 р. по 31.03.2009 р., які використовуються для виготовлення готової продукції, загальною сумою зі знаком "-" відображаються у рядку 16.4 "інші випадки" та у розділі II "Коригування податкового кредиту" додатка 1 "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість".

2. При поданні звітності за наступний звітний податковий період (квітень 2009 року або II квартал 2009 року) у податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) проводиться коригування з урахуванням показників березня 2009 року:

2.1. Операції з поставки готової продукції, виготовленої на власних та орендованих переробних потужностях з поставлених сільськогосподарськими товаровиробниками молока та м'яса в живій вазі у період з 17.03.2009 р. по 31.03.2009 р. загальною сумою зі знаком "+" відображаються у рядку 8.4 "інші випадки" та у розділі I "Коригування податкових зобов'язань" додатка 1 "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)".

2.2. Товари (послуги), основні фонди, виготовлені та/або придбані у період з 17.03.2009 р. по 31.03.2009 р., які використовуються для виготовлення готової продукції, загальною сумою зі знаком "+" відображаються у рядку 16.4 "інші випадки" та у розділі II "Коригування податкового кредиту" додатка 1 "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)".

Приклад складання вказаних документів наведено у додатках 1 - 5 до цього листа.

Державна податкова адміністрація України зобов'язує довести зазначені роз'яснення до відома органів державної податкової служби та платників податків і встановити контроль за їх дотриманням.

Додатки на 7 аркушах.

 

Заступник Голови 

С. В. Чекашкін 

  

УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики
від 14 березня 2008 р. N 9

Голова Комітету С. А. Терьохін 

 
Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний N)
 
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДПА України
від 30 травня 1997 р. N 166
(у редакції наказу ДПА України
від 17 березня 2008 р. N 159) 

01 

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
 

011 

Звітна  

012 

  

Звітна нова 

02 

Звітний (податковий) період  (рік) 


(квартал) 


(місяць) 

03* 

Звітний (податковий) період, за який
виправляються помилки 

  

  

  

  


(рік) 

  


(квартал) 

  

  


(місяць) 

____________
* Якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.

04 

Платник 

ТОВ Поліс 

 

(назва - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної (сумісної) діяльності - назва, дата та номер договору)

041 

- юридична особа 


Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ 

042 

- фізична особа 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Ідентифікаційний номер
платника згідно з ДРФО 

043 

- спільна (сумісна) діяльність 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  


Реєстраційний (обліковий)
номер платника

Договір про спільну (сумісну) діяльність від  ____________ N __________ 

044 

- представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  


Ідентифікаційний код платника
згідно з ЄДРПОУ або
реєстраційний (обліковий)
номер платника

05 

Індивідуальний податковий
номер платника ПДВ 


  

 
 


(номер свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ) 

06 

Місцезнаходження платника податку (місце проживання)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Поштовий індекс 

 

 

 

 

 

Телефон 

 

Факс  

 

E-mail  

 

Декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в  

  

  

(район, місто) 

07


 


- ознака визначення від'ємного значення 

відмітка (Х) робиться платником при заповненні рядка 21 цієї декларації 


08


 


- ознака бюджетного відшкодування 

відмітка (Х) робиться платником при заповненні рядка 25 цієї декларації 


09


 


- ознака підприємства суднобудування 

10 


 


- ознака підприємства літакобудування 

грн.

Код
рядка 

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Обсяги поставки
(без ПДВ) 

Сума
ПДВ 

Колонка А 

Колонка Б 

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів 

2000 

400 

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою: 

х 

х 

2.1 

експортні операції 

2.2 

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою 

Операції, що не є об'єктом оподаткування (п. 3.2 ст. 3 Закону

х 

Операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) 

х 

Загальний обсяг поставки (сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки А) 

  

х 

5.1 

з рядка 5 - загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного періоду
(р. 1 + р. 2.1 + р. 2.2 + р. 4) колонки А 

2000 

400 

Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п. 11.5 ст. 11 Закону

  

Термін погашення податкового векселя (указати дату, додати перелік) 

Послуги, отримані від нерезидента на митній території України 

Коригування податкових зобов'язань (+ чи -)
(у разі заповнення цього рядка обов'язковим є подання додатка 1 до декларації): 

-1500 

-300 

8.1 

самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації 

8.2 

нецільове використання товарів, ввезених у пільговому режимі 

8.3 

згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону 

8.4 

інші випадки 

-1500 

-300 

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків (1 + 6 + 7 + 8 (+ чи -)) колонки Б) 

х 

100 

91 

Крім того, поставка послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки яких визначено відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону за межами митної території України 

х 

Код
рядка 

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ 

Обсяги придбання (без ПДВ) 

Дозволений податковий кредит 

Колонка А 

Колонка Б 

10 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 

х 

х 

10.1 

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою 

1000 

200 

10.2 

не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) 

х 

11 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 

х 

11.1 

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою 

х 

11.2 

не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) 

х 

12 

Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою: 

х 

х 

12.1 

ПДВ, сплачений митним органам 

12.2 

погашені податкові векселі, що дають право на збільшення податкового кредиту в поточному звітному періоді 

12.3 

звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) 

х 

12.4 

послуги, отримані від нерезидента 

12.5 

товари, імпортовані в пільговому режимі та використані не за цільовим призначенням 

13 

Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти): 

х 

х 

13.1 

ПДВ, сплачений митним органам 

х 

13.2 

звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) 

х 

13.3 

послуги, отримані від нерезидента 

х 

14 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону 

х 

15 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону 

х 

16 

Коригування податкового кредиту
(сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 + 16.4 (+ чи -) + 16.5) колонки Б)
(у разі заповнення цього рядка (крім рядка 16.5) є обов'язковим подання додатка 1 до декларації): 

- 750 

-150 

16.1 

самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації 

16.2 

згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону 

16.3 

часткове використання в операціях сільськогосподарського виробництва (-) 

16.4 

інші випадки 

-750 

-150 

16.5 

для здійснення експортних операцій (переноситься з р. 16.5 скороченої декларації) 

х 

17 

Усього податкового кредиту
(сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16 (+ чи -)) колонки Б) 

х 

50 

  

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 

Сума ПДВ 

18 

Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 9 - рядок 17): 

х 

18.1 

позитивне значення (+) 

50 

18.2 

від'ємне значення (-) 

19 

Коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму відстрочення сплати податку на додану вартість при імпорті товарів (п. 11.5 ст. 11 Закону): 

х 

19.1 

до зменшення (-):
суми податку на додану вартість, які не підлягають включенню до складу податкових зобов'язань у поточному звітному (податковому) періоді (податкові векселі, видані в поточному звітному (податковому) періоді) (рядок 6 податкової декларації) 

19.2 

до збільшення (+):
суми податку на додану вартість, які підлягають включенню до складу податкових зобов'язань у поточному звітному (податковому) періоді (податкові векселі, сума зобов'язань по яких включається до складу податкових зобов'язань платника в звітному (податковому) періоді) (додати перелік) 

20 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (позитивне значення суми рядків 18 і 19) 

50 

21 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (від'ємне значення суми рядків 18 і 19) 

22 

Зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду: 

х 

22.1 

у зменшення суми податкового боргу з ПДВ 

22.2 

до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду
(рядок 21 - рядок 22.1)
(значення цього рядка переноситься до рядка 23.1 податкової декларації наступного звітного періоду*) 

23 

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 23.1 + рядок 23.2 + рядок 23.3 + рядок 23.4): 

23.1 

значення рядка 22.2 податкової декларації попереднього звітного періоду* 

23.2 

значення рядка 26 податкової декларації попереднього звітного періоду 

23.3 

значення рядків 8.5 та 8.6 додатка 5 (до Порядку заповнення та подання декларації) попереднього звітного (податкового) періоду* 

(+ чи -) 

23.4 

зменшено/збільшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки податкового органу 

(+ чи -) 

24 

Залишок від'ємного значення попереднього податкового періоду за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (рядок 23 - рядок 20, позитивне значення) 

25 

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 розрахунку суми бюджетного відшкодування) (рядок 25.1 або рядок 25.2): 

25.1 

на рахунок платника у банку 

25.2 

у зменшення податкових зобов'язань з ПДВ наступних податкових періодів 

26 

Залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 24 - рядок 25)
(значення цього рядка переноситься до рядка 23.2 податкової декларації наступного звітного періоду) 

27 

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками поточного звітного періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду (рядок 20 - рядок 23, позитивне значення) 

50 

28 

Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки 

28.1 

загальна сума помилки (рядок 8.1 - рядок 16.1): 

х 

28.2 

позитивне значення (+) 

28.3 

від'ємне значення (-) 

____________
* Для підприємств суднобудування і літакобудування - податкової декларації (уточнюючого розрахунку) поточного звітного періоду.

  

Відмітка про застосування касового методу податкового обліку: 

  

дата початку застосування касового методу 

 

з моменту реєстрації платником ПДВ 


  

  

  

  


(рік) 

  


(квартал) 

  

  


(місяць) 


 

після реєстрації платником ПДВ


  

  

  

  


(рік) 

  


(квартал) 

  

  


(місяць) 


  

дата закінчення застосування касового методу 

 

  


  

  

  

  


(рік) 

  


(квартал) 

  

  


(місяць) 


 


  

Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного податкового періоду 


До декларації додаються:

 


  

Рішення (заява) щодо вибору касового методу 


 


  

Заява про відмову від застосування касового методу 


 


  

Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду 


 


  

Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку її заповнення) та відповідні документи   

Розрахунок коригування сум ПДВ 


 


  

Розрахунок суми бюджетного відшкодування 


 
 
 


  

Довідка щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду   

Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів 


 


  

Заява про повернення суми бюджетного відшкодування 


 


  

Копії погашених податкових векселів у кількості ____ штук на _____ аркушах 


 


  

Оригінали п'ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій, у разі наявності експортних операцій, у кількості _____ штук на _____ аркушах 


Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації):

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників поданої раніше декларації, у якій платником самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації):

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмітка про одночасне подання податкової декларації (скороченої) за операціями,
що стосуються спеціальних режимів оподаткування: 

  

Дата подання декларації 

  

  

. 

  

  

. 

  

  

  

  


Наведена інформація є достовірною. 

Керівник 

____________________________________
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

 

 
М. П.
 


  

Головний бухгалтер 

____________________________________
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

Платник ПДВ
(для фізичної особи - платника податку) 

____________________________________
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

Відмітка про отримання платником податку копії декларації з відміткою податкового органу про її прийняття 

"___" ____________ 200_ року 

_______________________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище посадової особи платника податку, яка отримала копію декларації; для
фізичної особи - платника податку - ініціали та прізвище) 

IV. Ця частина податкової декларації заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)

  

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності                                   "___" ____________ 200_ року 

___________________________________________________________________________________________________________
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)) 

За результатами камеральної перевірки цієї декларації:  

  

порушень (помилок) не виявлено 

  

  

складено акт від "__" _________ 200__ року N ___ 

(потрібне позначити)

 
 
"___" ____________ 200 __ року 

________________________________________
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)) 


 

Директор Департаменту податку
на додану вартість
 

 
Ю. В. Лапшин
 

 

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний N) 

01 

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ
ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
 

Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість.

02 

Звітний (податковий) період  (рік) 


(квартал) 


(місяць) 

03 

Платник 

ТОВ Поліс 

  

(назва - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної (сумісної) діяльності - найменування, дата та номер договору) 

031 
 
 

- юридична особа 


Ідентифікаційний код
платника згідно з
ЄДРПОУ 

032 

- фізична особа 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Ідентифікаційний номер
платника згідно з ДРФО 

033 

- спільна (сумісна) діяльність 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  


Реєстраційний
(обліковий) номер
платника 

Договір про спільну (сумісну) діяльність від _________________ N _______

034 

- представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи 

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  


Ідентифікаційний код
платника згідно з
ЄДРПОУ або
реєстраційний
(обліковий) номер
платника 

04 

Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ 


 
  
 


(номер свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ) 

Розділ I. Коригування податкових зобов'язань

грн.

N
з/п
 

Отримувач (покупець) 

Податкова накладна, за якою проводиться коригування 

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної 

Підстава для коригування податкових зобов'язань з податку на додану вартість рядок 8 

Обсяг поставки (без ПДВ) (+ чи -) 

Сума ПДВ
(+ чи -)
 

назва (П. І. Б. для фізичних осіб) 

індивідуальний податковий номер

дата 

номер 

номер 

дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ТОВ Поліс 

235001810021 

п. 11.21 ст. 11 Закону "Про ПДВ" 

-1500 

-300 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: рядок 8 (+ чи -) 

-1500 

-300 

Розділ II. Коригування податкового кредиту 

грн.

N
з/п
 

Постачальник (продавець) 

Податкова накладна, за якою проводиться коригування 

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної 

Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість рядок 16 

Обсяг поставки (без ПДВ) (+ чи -) 

Сума ПДВ
(+ чи -)
 

назва (П. І. Б. для фізичних осіб) 

індивідуальний податковий номер 

дата 

номер 

номер 

дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ТОВ Поліс 

235001810021 

п. 11.21 ст. 11 Закону "Про ПДВ" 

-750 

-150 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: сума значень рядків (16.1 + 16.2 + 16.3 + 16.4) (+ чи -) 

-750 

-150 

Дата подання
розрахунку

  

  

. 

  

  

. 

  

  

  

  


Наведена інформація є достовірною. 

Керівник 

____________________________________
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

 

 
М. П.
 


  

Головний бухгалтер 

____________________________________
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

Платник ПДВ
(для фізичної особи -
платника податку) 

____________________________________
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

 

 
Відмітка про одержання (штамп ДПІ, дата, вхідний N)
  


 

Додаток 5
до податкової декларації з податку
на додану вартість 

01 

Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту
в розрізі контрагентів
 

011 

Звітний 

012 

  

Звітний новий 

013 

  

Уточнюючий 

(кореспондується з даними відповідної декларації)

02 

Звітний (податковий) період  (рік) 


(квартал) 


(місяць) 

03* 

Звітний (податковий) період, за  
який виправляються помилки 

  

  

  

  


(рік) 

  


(квартал) 

  

  


(місяць) 

____________
* Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку;

якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.

04 

Платник 

ТОВ Поліс 

  

(назва - для юридичної особи та представництва нерезидента; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної (сумісної) діяльності - назва, дата та
номер договору) 

041 

- юридична особа 


Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ 

042 

- фізична особа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Ідентифікаційний номер
платника згідно з ДРФО 

043 

- спільна (сумісна)
діяльність 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  


Реєстраційний (обліковий)
номер платника 

Договір про спільну (сумісну) діяльність від ____________ N ________

044 

- представництво
нерезидента, що не має
статусу юридичної особи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ
або реєстраційний
(обліковий) номер платника 

05 

Індивідуальний
податковий номер
платника ПДВ 


 
 
 


(номер свідоцтва про
реєстрацію платника ПДВ) 

Розділ I. Податкові зобов'язання

грн.

N
з/п 

Платник податку - покупець
(індивідуальний податковий номер) 

Обсяг поставки (без ПДВ) 

Сума ПДВ 

234215602041 

500 

100 

237518610202 

1200 

240 

001754615101 

300 

60 

Інші  

  

  

Усього за місяць (квартал) (рядок 1 декларації), в тому числі: 

2000 

400 

поставка основних фондів 

  

  

передача товарів (послуг) комісіонером/повіреним на умовах, передбачених п. 4.7 ст. 4 Закону (без суми комісійної винагороди) 

  

  

Розділ II. Податковий кредит

грн.

N
з/п 

Постачальник (індивідуальний податковий номер) 

Період* виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит 

Обсяг поставки (без ПДВ) 

Сума ПДВ 

Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту  

001524804071 

02.2009 

100 

20 

235128610021 

03.2009 

150 

30 

381125410022 

03.2009 

750 

150 

Усього за місяць (квартал) (рядок 10.1 декларації), в тому числі: 

1000 

200 

придбання (будівництво, спорудження) основних фондів 

  

  

проведення розрахунків комісіонером/повіреним за товари (послуги) на умовах, передбачених п. 4.7 ст. 4 Закону 

  

  

Операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за місяць (квартал) (рядки 10.2 + 14 декларації): 

  

  

____________
* Будь-які податкові періоди в межах установлених Законом строків давності.

Дата подання розрахунку

  

  

. 

  

  

. 

  

  

  

  


Наведена інформація є достовірною. 

Керівник 

____________________________________
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

 

 
М. П.
 


  

Головний бухгалтер 

____________________________________
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

Платник ПДВ
(для фізичної особи -
платника податку) 

____________________________________
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

 

УЗГОДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики
від ___.___ 2009 р. N

Голова Комітету С. А. Терьохін 

 
Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний N)
 
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ДПА України
від ___.___ 2009 р. N 

01 

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
(ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА)
 

011 

Звітна  

012 

 

Звітна нова 

014 

Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства  

02 

Звітний (податковий) період  (рік) 


(квартал) 


(місяць) 

03* 

Звітний (податковий) період, за який
виправляються помилки 

  

  

  

  


(рік) 

  


(квартал) 

  

  


(місяць) 

____________
* Якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цієї декларації.

04 

Платник 

ТОВ Поліс 

 

найменування 

041 

- юридична особа 


Ідентифікаційний код
платника згідно з ЄДРПОУ 

05 

Індивідуальний податковий номер
платника ПДВ 


 
 


(номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ - суб'єкта спеціального режиму оподаткування) 

06

Місцезнаходження платника податку
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Поштовий індекс 

 

 

 

 

 

Телефон 

 

Факс 

 

E-mail 

 

Декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в  

  

(район, місто) 

 

грн.

Код
рядка 

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Обсяги поставки
(без ПДВ) 

Сума
ПДВ  

  

  

Колонка А 

Колонка Б 

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів 

1000 

200 

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою: 

х 

х 

2.1 

експортні операції 

2.2 

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою 

Операції, що не є об'єктом оподаткування (п. 3.2 ст. 3 Закону

х 

Операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) 

х 

Загальний обсяг поставки (сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки А) 

х 

5.1 

з рядка 5 - загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного періоду (р. 1 + р. 2.1 + р. 2.2 + р. 4) колонки А 

Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п. 11.5 ст. 11 Закону

х 

х 

  

Термін погашення податкового векселя (указати дату, додати перелік) 

х 

Послуги, отримані від нерезидента на митній території України 

х 

х 

Коригування податкових зобов'язань (+ чи -)
(у разі заповнення цього рядка обов'язковим є подання додатка 1 до декларації): 

1500 

300 

8.1 

самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації 

8.2 

нецільове використання товарів, ввезених у пільговому режимі 

х 

х 

8.3 

згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону 

8.4 

інші випадки  

1500 

300 

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків (1 + 8 (+ чи -)) колонки Б) 

х 

500 

91 

Крім того, поставка послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки яких визначено відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону за межами митної території України 

  

х 

Код
рядка 

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ 

Обсяги придбання (без ПДВ) 

Дозволений податковий кредит  

  

  

Колонка А 

Колонка Б 

10 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 

500 

100 

10.1 

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою 

500 

100 

10.2 

не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) 

х 

101 

у тому числі з р. 10: які частково використовуються в операціях з поставки молока та молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів переробними підприємствами 

100 

20 

11 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які: 

х 

11.1 

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою 

х 

11.2 

не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) 

х 

12 

Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою: 

12.1 

ПДВ, сплачений митним органам 

12.2 

погашені податкові векселі, що дають право на збільшення податкового кредиту в поточному звітному періоді 

12.3 

звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) 

х 

12.4 

послуги, отримані від нерезидента 

12.5 

товари, імпортовані в пільговому режимі та використані не за цільовим призначенням 

121 

у тому числі з р. 12: які частково використовуються в операціях з поставки молока та молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів переробними підприємствами 

13 

Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти): 

х 

13.1 

ПДВ, сплачений митним органам 

х 

13.2 

звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) 

х 

13.3 

послуги, отримані від нерезидента 

х 

131 

у тому числі з р. 13: які частково використовуються в операціях з поставки молока та молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів переробними підприємствами 

х 

14 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону 

х 

15 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону 

х 

16 

Коригування податкового кредиту
(сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 + 16.4 (+ чи -)) колонки Б)
(у разі заповнення цього рядка є обов'язковим подання додатка 1 до декларації): 

750 

150 

16.1 

самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації 

16.2 

згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону 

16.3 

часткове використання в операціях з поставки молока та молочної продукції, м'яса та м'ясопродуктів переробними підприємствами (+) 

16.4 

інші випадки  

750 

150 

17 

Усього податкового кредиту
(сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16 (+ чи -)) колонки Б) 

х 

250 

  

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 

Сума ПДВ 

18 

Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного податкового періоду
(рядок 9 - рядок 17): 

250 

18.1 

Сума ПДВ, яка в поточному звітному періоді підлягає нарахуванню
(позитивне значення суми рядка 18)  

250 

18.2 

Сума ПДВ, яка зменшує нарахування наступних звітних періодів (від'ємне значення суми рядка 18) 

19 

Сума ПДВ минулого звітного періоду, яка в поточному звітному періоді зменшує суму податку, що спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам (рядок 19.1 + рядок 19.2): 

19.1 

значення рядка 21 податкової декларації попереднього звітного періоду 

19.2 

значення рядка 7.3 (+) або рядка 7.4 (-) уточнюючого розрахунку (додаток 3) 

20 

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку платника та спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам (п. 11.21 ст. 11 Закону)
(рядок 18.1 - рядок 19, позитивне значення) 

250 

21 

Сума ПДВ, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні платника для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, і не відображається в особовому рахунку платника
(рядок 18.1 - рядок 19, від'ємне значення)
або (рядок 18.2 + рядок 19, від'ємне значення)
(значення цього рядка переноситься до рядка 19.1 податкової декларації (переробного підприємства) наступного звітного періоду) 

  

Відмітка про застосування касового методу податкового обліку: 

  

дата початку застосування касового методу 

 

з моменту реєстрації платником ПДВ 


  

  

  

  


(рік) 

  


(квартал) 

  

  


(місяць) 


 

після реєстрації платником ПДВ


  

  

  

  


(рік) 

  


(квартал) 

  

  


(місяць) 


  

дата закінчення застосування касового методу 

 

  


  

  

  

  


(рік) 

  


(квартал) 

  

  


(місяць) 


 


Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного податкового періоду 


До декларації додаються:

 


Рішення (заява) щодо вибору касового методу 


 


Заява про відмову від застосування касового методу 


 


Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду 


 
 


Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку її заповнення) та
відповідних документів 


 


Розрахунок коригування сум ПДВ 


 


Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів 


Додатки до рядків цієї декларації (зазначити номери рядків декларації):

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників поданої раніше декларації, у якій платником самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації):

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дата подання декларації 

  

  

. 

  

  

. 

  

  

  

  


Наведена інформація є достовірною. 

Керівник 

____________________________________
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

 

 
М. П.
 


  

Головний бухгалтер 

____________________________________
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

IV. Ця частина податкової декларації заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)

  

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності 

"___" ____________ 200_ року 


___________________________________________________________________________________________________________
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)) 

За результатами камеральної перевірки цієї декларації:  

  

порушень (помилок) не виявлено 

  

  

складено акт від "___" ____________ 200_ року N ___ 

(потрібне позначити)

 
 
"___" ____________ 200_ року 

______________________________________________________________
(службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, ініціали та прізвище)) 


 

Директор Департаменту податку
на додану вартість
 

 
Ю. В. Лапшин
 

 

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний N) 

01 

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ
ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (ПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА)
 

014 

Спеціальний режим оподаткування переробного підприємства  

Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість.

02 

Звітний (податковий) період  (рік) 


(квартал) 


(місяць) 

03 

Платник 

ТОВ Поліс 

 

найменування 

031 

- юридична особа 

2
 
 


Ідентифікаційний код
платника згідно з
ЄДРПОУ 

04 

Індивідуальний 
податковий номер
платника ПДВ 


 
 
  


(номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ - суб'єкта спеціального режиму оподаткування) 

Розділ I. Коригування податкових зобов'язань

грн.

N
з/п
 

Отримувач (покупець) 

Податкова накладна, за якою проводиться коригування 

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної 

Підстава для коригування податкових зобов'язань з податку на додану вартість рядок 8 

Обсяг поставки (без ПДВ) (+ чи -) 

Сума ПДВ (+ чи -) 

найменування 

індивідуальний податковий номер

дата 

номер 

номер 

дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ТОВ Поліс 

235001810021 

п. 11.21 ст. 11 Закону "Про ПДВ" 

1500 

300 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: рядок 8 (+ чи -) 

1500 

300 

Розділ II. Коригування податкового кредиту

грн.

N
з/п
 

Постачальник (продавець) 

Податкова накладна, за якою проводиться коригування 

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної 

Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість рядок 16 

Обсяг поставки (без ПДВ) (+ чи -) 

Сума ПДВ (+ чи -) 

найменування 

індивідуальний податковий номер 

дата 

номер 

номер 

дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ТОВ Поліс 

235001810021 

п. 11.21 ст. 11 Закону "Про ПДВ" 

750 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: сума значень рядків (16.1 + 16.2 + 16.3 + 16.4) (+ чи -) 

750 

150 

Дата подання
розрахунку

  

  

. 

  

  

. 

  

  

  

  


Наведена інформація є достовірною. 

Керівник 

____________________________________
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

 

 
М. П.
 


  

Головний бухгалтер 

____________________________________
(підпис)       (ініціали та прізвище) 

____________

Опрос