Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О рассмотрении письма [относительно необходимости осуществления соответствующих корректировок по налогу на добавленную стоимость в случае признания судом договора поставки недействительным с момента заключения]

Государственная налоговая администрация
Письмо от 02.03.2009 № 4164/7/16-1517-03

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.03.2009 р. N 4164/7/16-1517-03

Про розгляд листа

(Витяг)

Державна податкова адміністрація України розглянула <...> лист <...> щодо необхідності здійснення відповідних коригувань по податку на додану вартість у випадку визнання судом договору поставки недійсним з моменту укладання і повідомляє.

Згідно зі статтею 216 Цивільного кодексу України у разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Згідно з нормами Цивільного кодексу України договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Правила формування податкового кредиту визначені пунктом 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон).

Відповідно до зазначеного пункту податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку у зв'язку з:

• придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті), послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

• придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при імпорті, з метою подальшого використання у виробництві та/або поставки товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку.

Враховуючи зазначене, а також те, що перерахування коштів без наявності договору на придбання не зумовлює виникнення права на формування податкового кредиту з податку на додану вартість у зв'язку з придбанням товарів (послуг), то у разі визнання судом договору поставки недійсним з моменту укладання сторона-покупець повинна зменшити суму раніше задекларованого податкового кредиту, оскільки відсутні документи, що засвідчують право на формування такого податкового кредиту.

<...> 

 

Заступник Голови 

С. Чекашкін 

Опрос