Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно льгот по налогообложению заработной платы воинов-интернационалистов

Государственная налоговая администрация
Письмо от 24.02.2009 № 1629/6/17-0716, 2126/5/17-0716

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.02.2009 р. 

N 1629/6/17-0716, 

  

N 2126/5/17-0716 

Щодо пільг з оподаткування заробітної плати воїнів-інтернаціоналістів

Згідно із ст. 1 Закону України від 25.06.91 N 1251 "Про систему оподаткування" (далі - Закон N 1251) ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

Дану норму Закону підтверджено рішенням Конституційного Суду України від 5 квітня 2001 р. у справі N 1-16/2001 за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (справа про податки).

Відповідно, в преамбулі Закону України від 22.10.93 р. N 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" зазначено, що цей Закон визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них. Тобто, цей Закон не є законом про оподаткування і не може встановлювати пільги щодо оподаткування.

При цьому, згідно з п. 22.2 ст. 22 Закону України від 22.05.2003 N 889 "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон) у разі, якщо норми інших законів чи інших законодавчих актів, що містять правила оподаткування доходів (прибутків) фізичних осіб, суперечать нормам цього Закону, пріоритет мають норми цього Закону, а згідно п. 22.11 цієї статті - інші не податкові Закони, в т. ч. і Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" повинні бути приведені у відповідність до цього Закону у частині оподаткування і звільнення від сплати цього податку.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється Законом, згідно положень якого "заробітна плата" - це доходи нараховані (виплачені, надані) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця, незалежно від того, чи є такий працедавець резидентом або нерезидентом (п. 1.3 "д" ст. 1). Крім того, для цілей цього Закону під терміном "заробітна плата" розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом (абзац третій п. 1.1 ст. 1 Закону) та яка, в не залежності від статусу та категорії платника податку, підлягає оподаткуванню за ставкою визначеною п. 7.1 ст. 7 Закону.

Пільгове оподаткування доходів фізичних осіб передбачено Законом шляхом надання податкової соціальної пільги.

Відповідно до п. 6.1 ст. 6 Закону платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати (якщо її розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн. (у 2009 році - 940 грн.) на суму податкової соціальної пільги у розмірах, встановлених пп. 6.1.1 - 6.1.3 цього пункту, в залежності від категорії платника податку.

Так, з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня 2009 року (605 грн. на місяць) та "Прикінцевих положень" Закону, у поточному році для всіх платників податку, чий розмір заробітної плати не перевищує вказану вище суму, податкова соціальна пільга становить 302,50 грн. (605 грн. х 50 %).

Платники податку, які належать до учасників бойових дій на територіях інших країн, в т. ч. Афганістану, в Законі не зазначені як окрема пільгова категорія, однак при додержанні установленого рівня нарахованої заробітної плати мають право на застосування податкової соціальної пільги в розмірі 302,50 грн. на місяць, а якщо на такого платника поширюються ще й положення пп. 6.1.2 п. 6.1 ст. 6 Закону, зокрема, якщо такий платник податку є інвалідом I або II групи - у розмірі 453,75 грн. на місяць (302,50 х 150 %).

В разі перевищення місячної заробітної плати понад встановлений розмір, питання щодо надання податкової соціальної пільги не розглядається, незалежно від категорії платника податку.

Податкова соціальна пільга в підвищеному розмірі надається на підставі відповідних документів, що дають право на її застосування, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2035 "Про затвердження Порядку надання документів та їх складу при застосуванні податкової соціальної пільги".

Податкова соціальна пільга починає застосовуватись з податкового періоду (місяця), в якому таку заяву з відповідними підтвердними документами було подано працедавцю.

До доходів відмінних від заробітної плати, застосування податкової соціальної пільги будь-якій пільговій категорії платників Законом не передбачено.

Водночас, виходячи з конституційного принципу рівності всіх перед законами, в тому числі податковими, ДПА України вважає, що вирішення питання щодо більшої підтримки з боку держави категорії осіб, які є ветеранами війни - учасниками бойових дій в інших країнах, в т. ч. в Афганістані, має здійснюватися не за рахунок надання преференцій в оподаткуванні, а шляхом розширення державної фінансової підтримки даної категорії громадян та заміни податкових пільг адресними грошовими компенсаціями.

 

Заступник Голови  

С. І. Лекарь 

Опрос