Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об организации работы в районных (межрайонных) ГНИ по выдаче лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями

Государственная налоговая администрация
Порядок, Приказ от 16.11.2004 № 652
Утратил силу

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 листопада 2004 року N 652

Про організацію роботи в районних (міжрайонних) ДПІ з видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної  податкової адміністрації України
 від 18 грудня 2009 року N 716

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України
від 21 жовтня 2013 року N 603)

З метою забезпечення належного виконання вимог статті 15 Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", а також усунення перешкод у роботі суб'єктів підприємницької діяльності, які діють у межах населених пунктів, де відсутні структурні підрозділи Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів ДПА України (далі - Департамент), наказую:

1. Головам ДПА в АР Крим, областях та начальникам регіональних управлінь Департаменту в АР Крим, областях протягом десяти днів з моменту підписання цього наказу організувати роботу щодо створення на базі районних (міжрайонних) ДПІ пунктів прийому та видачі документів, передбачених законодавством, яке регулює відносини в сфері ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

2. Затвердити Порядок організації роботи пунктів приймання та видачі документів в районних (міжрайонних) ДПІ в Автономній Республіці Крим, областях по видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (додається).

3. Начальникам районних (міжрайонних) ДПІ в Автономній Республіці Крим, областях визначити:

3.1. посадових осіб, відповідальних за приймання документів та видачу оформлених бланків ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

3.2. забезпечити облаштування їх робочих місць відповідним технічним обладнанням;

3.3. визначити режим роботи пунктів;

3.4. через засоби масової інформації довести до відома платників податків, зареєстрованих на відповідних територіях, інформацію про створення та порядок діяльності пунктів.

4. Встановити, що координацію діяльності по роботі в районних (міжрайонних) ДПІ з видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснює начальник регіонального управління Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів ДПА України.

5. Скасувати наказ ДПА України від 12.10.2004 N 594 "Про організацію роботи органів державної податкової служби щодо видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами".

 

Голова ДПА України 

Ф. Ярошенко 

 

Порядок
організації роботи пунктів приймання та видачі документів на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в районних (міжрайонних) ДПІ в Автономній Республіці Крим та областях

1. Даний Порядок визначає організацію роботи у районних (міжрайонних) ДПІ в Автономній Республіці Крим та областях щодо приймання документів та видачі оформлених бланків ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, а також приймання документів та видачі довідок про внесення місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного реєстру місць зберігання.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 18.12.2009 р. N 716)

Районні (міжрайонні) ДПІ здійснюють прийом документів від суб'єктів господарювання, передачу їх до регіональних управлінь Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України (далі - регіональні управління Департаменту) та видають оформлені бланки ліцензій і довідок про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру (далі - довідки) заявникам.

(абзац другий пункту 1 у редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 18.12.2009 р. N 716)

2. Оформлення бланків ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами в обласних центрах, а також внесення до Єдиного державного реєстру місць зберігання здійснюється відповідними регіональними управліннями Департаменту.

3. Залежно від мети звернення (видача ліцензій, дублікатів ліцензій, переоформлення ліцензій, внесення інформації про сплату щоквартального платежу за ліцензію та (або) видача довідок, переоформлення довідок, виключення місця зберігання з Єдиного реєстру) суб'єкт підприємницької діяльності подає особисто або надсилає рекомендованим листом відповідний пакет документів згідно із переліком, визначеним статтею 15 Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон України), до регіонального управління Департаменту або до районних (міжрайонних) ДПІ за місцем провадження торговельної діяльності.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 18.12.2009 р. N 716)

4. Для отримання ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності подає заяву, до якої додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт підприємницької діяльності має намір одержати ліцензію (роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами), і адреса місця торгівлі.

Вимагати представлення інших документів забороняється.

Для отримання довідки про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів суб'єкт господарювання подає заяву за формою згідно з додатком 2 до наказу ДПА України від 28.05.2002 N 251 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.08.2002 за N 670/6958, зі змінами (далі - наказ N 251). До заяви додаються: нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, копія документа, що підтверджує право користування приміщенням (договір оренди, свідоцтво про право власності та інше).

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з наказом Державної
 податкової адміністрації України від 18.12.2009 р. N 716)

4.1. У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб'єкту підприємницької діяльності ліцензії (за винятком змін, пов'язаних з реорганізацією суб'єкта підприємницької діяльності), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів видає суб'єкту підприємницької діяльності ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

У разі зміни відомостей про заявника місця зберігання (найменування або місцезнаходження юридичної особи, прізвища або місця проживання фізичної особи - суб'єкта господарювання) або характеристик місця зберігання, а також у разі втрати або пошкодження довідки регіональне управління Департаменту на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом семи календарних днів уносить зміни до Єдиного реєстру та видає суб'єкту господарювання довідку, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

(підпункт 4.1 пункту 4 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 18.12.2009 р. N 716)

4.2. У разі втрати або пошкодження ліцензії орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом трьох робочих днів видає суб'єкту підприємницької діяльності дублікат ліцензії. Термін дії дубліката ліцензії не може перевищувати терміну дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

4.3. Внесення інформації до ліцензії про сплату чергового щоквартального платежу здійснюється регіональними управліннями Департаменту на підставі поданої заявником копії платіжного документа (з відміткою банку про сплату) та довідки відповідного фінансового органу про фактичне надходження коштів до бюджету.

5. Уповноважена особа районних (міжрайонних) ДПІ здійснює прийом документів від суб'єктів підприємницької діяльності, перевіряє їх комплектність та достовірність зазначеної в них інформації.

У разі подання заяви про видачу ліцензії або довідки та доданих до них документів вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом особи, яка їх прийняла.

(абзац другий пункту 5 у редакції наказу Державної
 податкової адміністрації України від 18.12.2009 р. N 716)

5.1. Уповноважена особа районної (міжрайонної) ДПІ здійснює реєстрацію поданих суб'єктом підприємницької діяльності документів і забезпечує їх передачу до регіонального управління Департаменту протягом 3-х робочих днів з моменту реєстрації (з урахуванням загального терміну розгляду документів, встановленого законодавством).

Реєстрація поданих документів для видачі, переоформлення ліцензій, дублікатів ліцензій здійснюється уповноваженими особами районних (міжрайонних) ДПІ у відповідних журналах встановленої форми (додаток 1), сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

6. Передача поданих заявником документів до регіонального управління Департаменту здійснюється уповноваженими особами районних (міжрайонних) ДПІ. Оформлені оригінали ліцензій та довідок доставляються уповноваженими особами районних (міжрайонних) ДПІ особисто або фельд'єгерським зв'язком.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 18.12.2009 р. N 716)

7. Регіональне управління Департаменту здійснює розгляд поданих документів та приймає відповідне рішення не пізніше 10 календарних днів від дня одержання документів від суб'єкта підприємницької діяльності.

Оформлення (підготовка, друкування) бланків ліцензій, дублікатів ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, переоформлення ліцензій у разі зміни зазначених у них відомостей, внесення інформації до ліцензії про сплату чергового щоквартального платежу, призупинення дії ліцензій та анулювання ліцензій здійснюється виключно регіональними управліннями Департаменту.

Довідка про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного реєстру або вмотивована відмова у її видачі оформляються протягом семи календарних днів від дати подання заяви.

(пункт 7 доповнено абзацом згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 18.12.2009 р. N 716)

8. Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів від дня одержання документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

9. Підготовлені до видачі оригінали ліцензій, дублікати ліцензій та довідок передаються уповноваженій особі районних (міжрайонних) ДПІ для видачі суб'єктам підприємницької діяльності.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 18.12.2009 р. N 716)

10. Інформація про видані ліцензії заноситься до журналу обліку видачі ліцензій (додаток 2). Ліцензії видаються заявникові при пред'явленні ним документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), або уповноваженому на те представнику заявника за довіреністю.

Інформація про видані довідки заноситься до журналу обліку видачі довідок про внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру згідно з додатком 3 наказу N 251.

(пункт 10 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Державної податкової адміністрації України від 18.12.2009 р. N 716)

11. Начальники регіональних управлінь Департаменту координують діяльність уповноважених осіб районних (міжрайонних) ДПІ щодо виконання покладених на них функцій.

 

Заступник директора
ДААК ДПА України
 

 
Н. Глинська
 

 

Надруковано:
"Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ",
N 47, 29 листопада 2004 р.

Опрос