Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно правомерности отнесения в состав налогооблагаемого дохода (дополнительного блага) конкретного работника стоимости праздничного вечера, организованного для всех работников

Государственная налоговая администрация
Письмо от 26.08.2004 № 7335/6/17-3116

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.08.2004 р. N 7335/6/17-3116

ДПАУ розглянула листа щодо правомірності віднесення до складу оподатковуваного доходу (додаткового блага) конкретного працівника вартості святкового вечора, організованого для усіх працівників, і повідомляє.

Як зазначено у листі, Комбінат є податковим агентом з податку з доходів фізичних осіб, який справляється відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон).

Серед багатьох соціальних програм, які включають заходи, що спрямовані на поліпшення умов праці, життя і здоров'я, а також інші соціальні послуги, здійснення яких є складовою ефективного ведення власної господарської діяльності будь-якого суб'єкта господарювання, Комбінат за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств, організовує з нагоди ювілейних дат святкові вечори для усіх без винятку працівників. Тобто зазначені витрати Комбінату мають знеособлений характер.

Для вирішення питання щодо виникнення об'єкта оподаткування внаслідок здійснення Комбінатом наведених вище витрат та правомірності їх включення до складу оподатковуваного доходу (додаткового блага) працівників слід виходити з таких норм законодавства.

Відповідно до ст. 69 Господарського кодексу України власник і органи управління підприємства мають права та обов'язки в частині соціального розвитку підприємства. Зазначені питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом за участю власника або уповноваженого ним органу відповідно до законодавства, установчих документів підприємства, колективного договору.

Згідно із пп. 1.1 ст. 1 Закону термін "додаткові блага" визначається як кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку його працедавцем (самозайнятою особою), якщо такий дохід не є зарплатою чи виплатою, відшкодуванням чи компенсацією за цивільно-правовими угодами, укладеними з таким платником податку (далі - інші виплати і винагороди). Під терміном "заробітна плата" розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Пунктом 1.2 ст. 1 Закону встановлено, що дохід - це сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом у випадках, визначених пп. 4.2.16 ст. 4 цього Закону, протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами.

Таким чином, опосередкована вартість святкового вечора, визначена як усереднена (або середньозважена) вартість, не може слугувати показником для визначення доходу конкретного працівника у вигляді "додаткового блага".

Отже, враховуючи вищевикладене, витрати коштів (прибутку) підприємства (працедавця) на проведення святкового вечора є витратами, що пов'язані із соціальними програмами і послугами підприємства, а тому не є особистим (персоніфікованим) доходом ("додатковим благом") працівників.

Відповідно до пп. 5.3.1 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (для визначення об'єкта оподаткування) такі витрати кваліфікуються як витрати на потреби, не пов'язані з веденням господарської діяльності, а саме організацію та проведення свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків.

 

Заступник Голови 

С. Лекарь 

 

Надруковано:
"Бухгалтерія",
N 41, 11 жовтня 2004 р.

Опрос