Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Разъяснение относительно формы государственного статистического наблюдения N 10-зез (квартальная) "Отчет предприятия с иностранными инвестициями"

Государственная служба статистики Украины
Разъяснение от 13.06.2019 № 19.1.2-12/13-19

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 13.06.2019 р. N 19.1.2-12/13-19

РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо форми державного статистичного спостереження N 10-зез (квартальна) "Звіт підприємства з іноземними інвестиціями"

I. Загальні положення

1. Ці Роз'яснення містять інформацію про показники форми державного статистичного спостереження N 10-зез (квартальна) "Звіт підприємства з іноземними інвестиціями" (далі - форма) щодо обсягів та руху іноземних інвестицій, отриманих підприємством-резидентом (далі - підприємство) від інвестора-нерезидента (далі - нерезидент), а також про відносини підприємства в рамках іноземного інвестування.

2. Показники форми уключають дані щодо внесків нерезидентів із часткою участі 10 або більше відсотків до статутного капіталу підприємства або голосів у його управлінні (за кожним окремим нерезидентом, а не у підсумку), здійснених нерезидентом при створенні або придбанні підприємства (його матеріальних та нематеріальних активів, акцій та інших цінних паперів, що дають право на участь у капіталі), з урахуванням даних щодо всіх відокремлених підрозділів респондента; та/або внесків нерезидентів за концесійними договорами та/або договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність; а також дані про дивіденди, нараховані/сплачені нерезидентом, взаєморозрахунки із нерезидентами за товари, роботи, послуги та внески підприємства до статутного капіталу нерезидента (із часткою участі менше 10 відсотків).

3. Показники форми уміщують інформацію щодо вартості матеріальних активів (зокрема, будинків, споруд та обладнання) представництв іноземних юридичних осіб в Україні.

Опрос