Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об отказе КРЕДИТНОМУ СОЮЗУ "ЗАРАЗ" в выдаче лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств, кроме взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 26.02.2015 № 391

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.02.2015 р. N 391

Про відмову КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ "ЗАРАЗ" у видачі ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

За результатами розгляду заяви КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "ЗАРАЗ" про видачу ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, від 30.01.2015 N 25/15 (вх. від 30.01.2015 N 142/КУ) та доданих до неї документів, відповідно до пункту 3 частини першої статті 28, пункту 4 частини першої статті 34, статей 35 та 36 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 8 Закону України "Про кредитні спілки", підпункту 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070, на підставі пунктів 2.8, 2.9, абзацу третього пункту 2.10 розділу 2 Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.2003 N 146, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.12.2003 за N 1225/8546 (далі - Ліцензійні умови), враховуючи вимоги Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 N 177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за N 69/8668 (далі - Порядок N 177), та Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.2004 N 7, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.02.2004 за N 148/8747 (далі - Положення N 7), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ "ЗАРАЗ" (місцезнаходження: 03039, місто Київ, вулиця В. Забіли, будинок 5; код за ЄДРПОУ 37716197) (далі - кредитна спілка) у видачі ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам, а саме:

1.1 в порушення вимог абзаців шостого і восьмого підпункту 3.1.3 пункту 3.1 розділу 3 та абзацу першого розділу 3 Порядку N 177 графа 5 рядка 112 звітних даних про фінансову діяльність кредитної спілки за 10 місяців 2014 року, що є додатком 2 до Порядку N 177, містить інформацію щодо формування резервного капіталу у сумі 0,00 грн. при розподілі нерозподіленого доходу за підсумками 2013 року, що суперечить інформації, зазначеній у пункті 11 протоколу N 1 загальних зборів членів кредитної спілки від 31.05.2014 (нерозподілений дохід у розмірі 2335,30 грн. направити на формування резервного капіталу), що не відповідає вимогам пункту 3.3 розділу 3 Ліцензійних умов;

Опрос