Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении нормативного документа "Правила технической эксплуатации средств вещания"

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Приказ, Правила от 13.01.2015 № 8
редакция действует с 16.02.2015

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 січня 2015 року N 8

Про затвердження нормативного документа "Правила технічної експлуатації засобів мовлення"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 16 лютого 2015 року N 68

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України "Про телекомунікації", підпункту 42 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 411, з метою удосконалення нормативної бази у сфері телекомунікацій та використанні радіочастотного ресурсу України, приведення її у відповідність із сучасними вимогами наказую:

1. Затвердити нормативний документ "Правила технічної експлуатації засобів мовлення", що додається.

2. Вважати таким, що не застосовується у галузі зв'язку України, нормативний документ "Правила технической эксплуатации средств вещательного телевидения" (ПТЭ-88), затверджений Міністерством зв'язку СРСР у 1986 році.

3. Департаменту телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті Держспецзв'язку.

4. Державному підприємству "Український науково-дослідний інститут зв'язку" внести цей нормативний документ до Інформаційного покажчика нормативних документів галузі зв'язку.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Т. в. о. Голови Служби

О. В. Корнейко

 

ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАСОБІВ МОВЛЕННЯ
(ПТЕ ЗМ)

ВСТУП

Правила технічної експлуатації засобів мовлення (ПТЕ ЗМ) в Україні розроблено на заміну Правил технической эксплуатации средств вещательного телевидения (ПТЭ-88), затверджених Міністерством зв'язку СРСР 29.12.86.

ПТЕ ЗМ встановлюють порядок організації і експлуатації трактів формування радіосигналів / пакетів програм та поширення програм мовлення і передавання сигналів інших служб, а також вимоги до показників якості технологічного обладнання, без підтримки яких в межах встановлених норм не може бути забезпечено необхідну якість програм мовлення та надання інших послуг.

ПТЕ ЗМ містять дві частини.

Частина 1. Правила технічної експлуатації засобів наземного мовлення (ПТЕ ЗНМ) рекомендовані для застосування суб'єктами господарювання, що здійснюють технічне обслуговування та експлуатацію ЗНМ.

ПТЕ ЗНМ розроблено на базі національних стандартів України, міждержавних стандартів, європейських стандартів ETSI та CENELEC, міжнародних стандартів IEC, Рекомендацій МСЕ з урахуванням досвіду, набутого технічним персоналом підприємств операторів наземного телевізійного та звукового мовлення.

Під час розроблення ПТЕ ЗНМ ураховано, що в Україні вже діє значна кількість засобів мовлення, уведених в експлуатацію до створення чинних національних стандартів, зокрема гармонізованих зі світовими, і цих ПТЕ ЗНМ, а також те, що вводитимуть нові засоби мовлення, вимоги до яких мають відповідати світовим стандартам за всіма характеристиками і параметрами;

Частина 2. Правила технічної експлуатації засобів супутникового зв'язку (ПТЕ ЗСЗ) рекомендовані для застосування суб'єктами господарювання, що здійснюють технічне обслуговування та експлуатацію ЗСЗ.

ПТЕ ЗСЗ розроблено на базі європейських стандартів ETSI, міждержавних стандартів, національних стандартів України, зокрема гармонізованих з міжнародними стандартами, з урахуванням досвіду, набутого технічним персоналом підприємств, які експлуатують засоби супутникового зв'язку.

ЧАСТИНА 1
ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАСОБІВ НАЗЕМНОГО МОВЛЕННЯ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила технічної експлуатації засобів наземного мовлення (ПТЕ ЗНМ) рекомендовані для застосування суб'єктами господарювання, що здійснюють технічне обслуговування та експлуатацію ЗНМ.

ПТЕ ЗНМ стосуються експлуатації засобів наземного мовлення, якими передають програми аналогового ТВ мовлення в системах PAL і SECAM з аналоговим і цифровим звуковим супроводом, програми цифрового ТВ мовлення системи DVB-T і системи цифрового ТВ мовлення другого покоління DVB-T2, а також програми звукового мовлення (ЗМ) в аналоговому форматі та цифрових форматах T-DAB і DRM, а також мовлення даних.

Засоби мовлення забезпечують передавання сигналів:

- аналогового телевізійного мовлення згідно з ДСТУ 3837 за системами PAL і SECAM

з шириною смуги відеосигналу 6 МГц з аналоговим звуковим супроводом (системи D - в діапазонах ДВЧ - I, II і III; K - в діапазонах УВЧ - IV і V);

з шириною смуги відеосигналу 5 МГц з аналоговим і цифровим звуковим супроводом згідно з ДСТУ 4213 (система D1 - в діапазонах ДВЧ і УВЧ);

- цифрового телевізійного, звукового та мультимедійного мовлення за системою DVB-T згідно з ДСТУ EN 300 744;

- цифрового телевізійного, звукового та мультимедійного мовлення за системою DVB-T2 згідно з ETSI EN 302 755 [1];

- аналогового ДВЧ ЧМ звукового мовлення

в монофонічному режимі;

в стереофонічному режимі за системами

з полярною модуляцією згідно з ГОСТ 18633;

з пілот-тоном згідно з ДСТУ 4053;

- цифрового звукового мовлення за системою T-DAB у діапазонах ДВЧ, УВЧ і НВЧ згідно з ETSI EN 300 401 [2];

- цифрового звукового мовлення за системою DRM у діапазонах частот до 30 МГц згідно з ETSI ES 201 980 [3];

- даних у складі сигналів аналогового чи цифрового мовлення, зокрема за системою телетексту, згідно з ДСТУ 3444, ДСТУ 4215 та ДСТУ ETSI EN 300 706.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Опрос