Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об отказе в регистрации дополнений к правилам добровольного страхования ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "САТІС"

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 13.03.2014 № 680

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.03.2014 р. N 680

Про відмову в реєстрації доповнень до правил добровільного страхування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "САТІС"

За результатами розгляду листа ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "САТІС" про реєстрацію доповнень до правил добровільного страхування від 27.01.2014 N 6/1 (вх. від 27.01.2014 N 705/ск), відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 62 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070, на підставі частини третьої статті 17 Закону України "Про страхування" та керуючись Ліцензійними умовами провадження страхової діяльності, затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 40, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.09.2003 за N 805/8126 (далі - Ліцензійні умови), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "САТІС" (код за ЄДРПОУ 22963118; місцезнаходження: 03028, м. Київ, вулиця Саперно-Слобідська, будинок 22) (далі - Товариство) в реєстрації доповнень 1 до Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 статті 6 Закону України "Про страхування") Особливих умов добровільного страхування відповідальності замовника клінічних випробувань перед третіми особами (пацієнтами, здоровими добровольцями) щодо нанесення шкоди їх життю та здоров'ю внаслідок проведення клінічного випробування лікарських засобів (далі - Особливі умови) у зв'язку з тим, що подані Особливі умови суперечать чинному законодавству, а саме:

1.1 у визначенні терміну "Страхувальники", що міститься у розділі "ОСНОВНІ ТЕРМІНИ" та у підпункті 7.9.4 пункту 7.9 розділу 7 Особливих умов, вживається поняття "громадянин", що суперечить статті 3 Закону України "Про страхування", відповідно до якої страхувальником визнаються дієздатні фізичні особи;

1.2 зміст пункту 3.6 розділу 3 Особливих умов, а саме: "Страховик виплачує страхове відшкодування у розмірі страхової суми та лімітів відповідальності Страховика, визначених Договором страхування" не узгоджується зі змістом визначення "Страхове відшкодування", що міститься у розділі "ОСНОВНІ ТЕРМІНИ", відповідно до якого Страховим відшкодуванням є страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у межах страхової суми за Договором страхування відповідальності при настанні страхового випадку, що є порушенням абзацу другого підпункту 3.5.3 пункту 3.5 розділу 3 Ліцензійних умов;

1.3 у пункті 4.6 розділу 4 Особливих умов зазначено: "Окремі виключення із числа перелічених у п. п. 4.1 - 4.4 цих Умов можуть бути скасовані за особливих умов, передбачених Договором страхування", що суперечить підпункту 3.5.5 пункту 3.5 розділу 3 Ліцензійних умов, відповідно до якого у разі внесення змін та/або доповнень до правил страхування страховик протягом десяти робочих днів повідомляє про це Нацкомфінпослуг та в установленому порядку надсилає відповідні зміни для реєстрації;

Неполный текст документа!

ВНИМАНИЕ! Полный текст данного документа Вы сможете найти, зарегистрировавшись в новой Информационно-правовой и коммуникационной платформе для бизнеса LIGA:ZAKON!

Кроме того, в ней доступны:
  • все законодательство Украины
  • аналитика и отчетность
  • консультации и справочная информация
Опрос