Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении положений о региональных отделениях и положений о представительствах Фонда государственного имущества Украины

Фонд государственного имущества
Положение, Приказ от 02.10.2012 № 3607
редакция действует с 29.08.2014

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 жовтня 2012 року N 3607

Про затвердження положень про регіональні відділення та положень про представництва Фонду державного майна України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Фонду державного майна України
 від 25 жовтня 2013 року N 3427
(враховуючи зміни, внесені наказом Фонду державного майна України
 від 18 липня 2013 року N 1050
),
 від 29 серпня 2014 року N 2205

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України "Про Фонд державного майна України", Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 563, наказу Фонду державного майна України від 15 травня 2012 року N 678 "Про затвердження Положення про регіональне відділення Фонду державного майна України та Положення про представництво Фонду державного майна України в районі, місті", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 червня 2012 року за N 935/21247, та враховуючи лист Міністерства юстиції України від 07.09.2012 N 11516-0-33-12/10.1, наказую:

1. Затвердити положення про регіональні відділення Фонду державного майна України, що додаються.

2. Затвердити положення про представництва Фонду державного майна України, що додаються.

3. Управлінню кадрової роботи довести цей наказ до відома начальників регіональних відділень, начальників представництв Фонду державного майна в районах, містах.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду Іванова Є. Р.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області

1. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області (далі - регіональне відділення) є територіальним органом Фонду державного майна України (далі - Фонд), що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, оцінки, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління.

Регіональні відділення підпорядковуються Фонду. Фонд, регіональні відділення та представництва становлять єдину систему державних органів приватизації.

2. Регіональне відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про Фонд державного майна України", іншими законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Фонду, дорученнями Голови Фонду, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, Положенням про регіональне відділення Фонду державного майна України, затвердженим наказом Фонду державного майна України 15 травня 2012 року N 678, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 червня 2012 року за N 935/21247, та цим Положенням.

3. Завданням регіонального відділення є реалізація повноважень Фонду, зокрема державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

4. Основними завданнями регіонального відділення є:

4.1. Організація виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства та здійснення контролю за їх виконанням.

4.2. Управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за участю Фонду.

4.3. Захист майнових прав державних підприємств, установ та організацій, а також корпоративних прав держави на території України та за її межами.

4.4. Здійснення повноважень орендодавця державного майна.

4.5. Здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством, передачі державного майна в оренду та користування; повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства; управління корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його управління.

4.6. Сприяння процесу демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників.

4.7. Здійснення повноважень щодо приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, у разі делегування відповідними органами місцевого самоврядування власних повноважень стосовно приватизації такого майна згідно з чинним законодавством.

4.8. Участь у заходах міжнародного характеру за окремим дорученням Фонду.

5. Регіональне відділення відповідно до покладених на нього завдань та в межах повноважень, делегованих Фондом:

5.1. У сфері приватизації державного майна:

забезпечує виконання державних програм приватизації;

змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності;

приймає рішення про припинення юридичної особи у процесі приватизації;

розробляє пропозиції щодо приватизації державного майна та надає їх Фонду для складання та затвердження переліків об'єктів, що підлягають приватизації;

приймає рішення про приватизацію державного майна, у тому числі разом із земельними ділянками, на підставі переліків об'єктів, що підлягають приватизації, затверджених Фондом;

приймає функції управління майном державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію;

здійснює повноваження власника державного майна, щодо якого прийнято рішення про приватизацію, у тому числі корпоративних прав, у процесі приватизації та контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

здійснює продаж державного майна у процесі його приватизації;

розглядає заяви про приватизацію майна, що перебуває у державній власності, і приймає відповідні рішення;

бере участь у формуванні інвестиційної політики;

забезпечує своєчасне надходження коштів, одержуваних від приватизації державного майна, до державного бюджету;

підписує акти приймання-передачі державного майна, у тому числі акцій (часток, паїв), у процесі утворення господарських товариств;

Опрос